Pakalpojumi

Pakalpojumi

Pašvaldības maksas pakalpojumi, nodevas, nodokļi

Atkritumu apsaimniekošana

Civilstāvokļa aktu reģistrs

Dzīvojamās telpas

Izglītība

Komercdarbība

Kultūra

Medības

Nedzīvojamās telpas

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pirts

Sociālā aprūpe

Tūrisms

Zeme