Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Publiskās apspriešanas

Sabiedrība

Publiskās apspriešanas

08.08.2022.

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Aicinot iedzīvotājus iesaistīties un veicinot līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību, kā arī turpinot darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, no 2022. gada 8. augusta līdz 8. septembrim norisinās Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Vairāk informācijas ŠEIT.

18.07.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Komisijas 01.07.2022. lēmumu Nr.169 izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu Beātes ielas nodalījuma joslā (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010170005), pie nekustamā īpašuma Raiņa iela 3, Valmierā (pie Valmieras 5.vidusskolas sporta laukuma).

Ciršanai paredzēto bērzu izmēri:

  1. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,66 m, diametrs (d1) = 53 cm;
  2. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,32 m, diametrs (d2) = 42 cm;
  3. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,59 m, diametrs (d3) = 51 cm;
  4. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,50 m, diametrs (d4) = 48 cm;
  5. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,27 m, diametrs (d5) = 40 cm;
  6. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,78 m, diametrs (d6) = 57 cm;
  7. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,17 m, diametrs (d7) = 37 cm;
  8. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,45 m, diametrs (d8) = 46 cm;
  9. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,07 m, diametrs (d9) = 34 cm.    

Bērzi ir zaudējuši savu dzīvotspēju, ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmi, turklāt ņemot vērā to atrašanās vietu un stāvokli, kā arī drošības apsvērumus, tie ir klasificējami kā bīstami koki, kurus nepieciešams nocirst, to vietā paredzot jaunus apstādījumus.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtami pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2022.gada 1.augustam plkst. 17.00.