Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Konsultatīvās padomes / Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Sabiedrība

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.

Komisijas mērķis ir veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Komisijas pamatuzdevums ir analizēt situāciju Valmieras pilsētā un izstrādāt priekšlikumus Pašvaldības politikas un rīcības stratēģijas veidošanai un īstenošanai un ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.

Komisijas pienākumi:

 • apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par jauniešu stāvokli, problēmām, vajadzībām un interesēm Valmieras pilsētā;
 • ieteikt Pašvaldībai ilgtermiņa rīcības stratēģiju un prioritātes Jaunatnes politikas īstenošanai Valmieras pilsētā, tajā skaitā izstrādājot priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai pilsētas politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras dzīves, vides aizsardzības, brīvprātīgā darba un kopienu filantropijas aktivitātēs, līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
 • iesniegt priekšlikumus, ieteikumus un izvērtēt programmas, projektus jaunatnes aktuālu problēmu risināšanai un jauniešu interešu un vajadzību realizēšanai Valmieras pilsētā;
 • nodrošināt un veicināt Pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, interešu saskaņošanu jaunatnes politikas jautājumos;
 • izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības institūcijām finanšu plānošanai darbam Jaunatnes politikas īstenošanā.
 • Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs

Komisijas locekļi

 • Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis Uldis Jansons (e-pasts: [email protected])
 • Iestādes „Valmieras Izglītības pārvaldes” vadītāja vietniece Iveta Pāže
 • Iestādes „Sociālo lietu pārvaldes” vadītāja Kaija Muceniece
 • Iestādes „Valmieras Kultūras centrs” direktors Toms Upners
 • VJC „Vinda” jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Lāce
 • Iestādes “Valmieras tehnikums” direktores vietniece audzināšanas jomā Vita Zeibote
 • Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Rita Ozarska
 • Pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne
 • Biedrības „Vidzemes Augstskolas studentu apvienība” pārstāve Sanda Mona Muska
 • VJC „Vinda” Valmieras Jauniešu domes pārstāve, prezidente Betija Ulme
 • Nodibinājuma „Valmieras novada fonds” Jauniešu ideju laboratorijas pārstāve Samanta Berga
 • Biedrības „AIESEC Latvija” pārstāvniecības Valmierā pārstāve Ilze Ģeķe
 • Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienības „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” pārstāve Valmierā, nodaļas vadītāja Laura Skrastiņa