Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Konsultatīvās padomes / Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Sabiedrība

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras novadā.

Komisijas mērķis ir veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Komisijas pamatuzdevums ir analizēt situāciju Valmieras novadā un izstrādāt priekšlikumus Pašvaldības politikas un rīcības stratēģijas veidošanai un īstenošanai un ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras novadā.

Komisijas pienākumi:

 • apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par jauniešu stāvokli, problēmām, vajadzībām un interesēm Valmieras novadā;
 • izstrādāt iestāžu un organizāciju savstarpējās sadarbības vadlīnijas (Sociālais dienests, policija, izglītības iestādes, NVO, probācijas dienests, bāriņtiesa)
 • ieteikt Pašvaldībai ilgtermiņa rīcības stratēģiju un prioritātes Jaunatnes politikas īstenošanai Valmieras novadā, tajā skaitā izstrādājot priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai pilsētas politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras dzīves, vides aizsardzības, brīvprātīgā darba un kopienu filantropijas aktivitātēs, līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
 • iesniegt priekšlikumus, ieteikumus un izvērtēt programmas, projektus jaunatnes aktuālu problēmu risināšanai un jauniešu interešu un vajadzību realizēšanai Valmieras novadā;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana;
 • nodrošināt un veicināt Pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, interešu saskaņošanu jaunatnes politikas jautājumos;
 • izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības institūcijām finanšu plānošanai darbam Jaunatnes politikas īstenošanā.

Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs

 • Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis Uldis Jansons (e-pasts: )
 • Pašvaldības domes deputāts Andris Klepers
 • Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže
 • Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Daina Roze
 • Valmieras 5. vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše
 • Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs Rihards Zalte
 • Biedrības “Koķu kalna dzīves skola” pārstāve Inga Medne
 • Biedrības “Pāvuleni” pārstāve Inese Karnāte
 • Biedrības “Jauniešu organizācija “Ligzda”” pārstāve Imanta Dreimane
 • Nodibinājuma “Valmieras novada fonds” pārstāve Undīne Blumberga
 • Biedrības “Iespēju durvis” pārstāve Linda Krūmiņa
 • Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija, Valmieras 4.skautu vienības pārstāve Paulīna Latsone
 • Biedrības “Valmieras divi krasti” pārstāve Sindija Virse
 • Biedrības “Valmieras attīstības aģentūra” pārstāve Anna Marija Bērziņa.