Novads / Vide / Atkritumu apsaimniekošana

Novads

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Valmieras novadā nosaka Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 115 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”, kas stājušies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.12.2023. sēdes lēmumu Nr. 613, kurā noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksa, var iepazīties šeit.

Atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā veic SIA “ZAAO”, Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 8 pašvaldības. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē SIA “ZAAO” darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. 2004. gadā darbu uzsāka SIA “ZAAO” poligons Daibe, kurā tiek veikta atkritumu apstrāde un kontrolēta atkritumu apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Ar 2022.gada 22.augustu Valmieras novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne Laipa Plus, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē. Kartē punkti tiek attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.

Atkritumu šķirošana

EKO punkti. EKO punkts ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punktā visbiežāk ir izvietots konteineru pāris, kur viens ir paredzēts stikla iepakojuma izmešanai, bet otrs vieglā iepakojuma jeb papīra, kartona, polimēru, metāla, koka izmešanai.

EKO laukumi. EKO laukums ir slēgta, norobežota teritorija, kurā noteiktā darba laikā iespējams:

  • nodot gan bez maksas, gan par maksu (pēc noteikta cenrāža) noteikta veida šķirotus atkritumus;
  • saņemt konsultācijas par SIA “ZAAO” pakalpojumiem.

Padomi atkritumu šķirošanai

Depozīta sistēma

Depozīta pieņemšanas punkti Valmieras novadā

Depozīta pieņemšanas punkti Valmieras novadā