Novads / Vide / Atkritumu apsaimniekošana

Novads

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Valmieras novadā nosaka Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 51 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”, kas stājušies spēkā 2022.gada 10.augustā.

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 332, kurā noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksa, var iepazīties šeit.

Atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā veic SIA “ZAAO”, Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 8 pašvaldības. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē SIA “ZAAO” darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. 2004. gadā darbu uzsāka SIA “ZAAO” poligons Daibe, kurā tiek veikta atkritumu apstrāde un kontrolēta atkritumu apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Ar 2022.gada 22.augustu Valmieras novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne Laipa Plus, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē. Kartē punkti tiek attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.

EKO punkti. EKO punkts ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners ir paredzēts izlietotam iepakojumam, savukārt otrs konteiners – stikla iepakojumam

EKO laukumi

Depozīta sistēma

Depozīta pieņemšanas punkti Valmieras novadā.

Depozīta pieņemšanas punkti Valmieras novadā