Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Privātās izglītības iestādes

Novads

Privātās izglītības iestādes

Valmieras pilsētā reģistrētās privātās izglītības iestādes:

Universum mūzikas un mākslas vidusskola

Direktors: Andis Apsītis
Kontakttālrunis: 28380104
E-pasts: ,
Adrese
: Marijas iela 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Mājaslapa: https://universum.lv/

TĀME skolai

TĀME PII

SIA “Izglītības un attīstības centra Universum” paspārnē darbojas dienas pieskatīšanas centrs “Stādiņš”. Plašāka informācija šeit.

Valmieras Zaļā skola

Direktors: Ligija Frišfelde
Kontakttālrunis: 29218092
E-pasts: ,
Adrese
: Strazdu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Baltakmeņu muiža, Mujāni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Mājaslapa: http://www.zalaskola.lv/

TĀME pamatskola
TĀME PII

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas vai vispārējās izglītības programmu.

 Atbalsta apmērs 2024. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 368,01 eiro;
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 226,50 eiro;
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu 92,98 eiro.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei” un Nr. 25 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs” tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumīgajam pārstāvim, ja:

  • bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
  • bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Ja bērns apmeklē privāto vispārējās izglītības iestādi, iesniegumam jāpievieno arī līguma ar izglītības iestādi kopija.

Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt: