Sabiedrība

Citas organizācijas

Rūjienas amatnieku biedrība ,,Rūzele”

 • Reģistrācijas numurs: 50008191231
 • Dibināta: 12.03.2012
 • Juridiskā adrese: Valmieras nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240
 • Biedru skaits: 74 ( 6.01.2023.)
 • Biedrības valdes priekšsēdētāja Guna Ķibere (t.29464888; e-pasts )

Biedrības mērķi ir:

 • Apzināt un popularizēt dažādu amatu pratējus;
 • Sekmēt amatnieku un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, mūžizglītību un radošo izaugsmi ;
 • Veicināt amatnieku uzņēmējdarbības attīstību;
 • Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tā nodošanu jaunajai paaudzei
 • Motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi.
 • Veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu amatniecības jomā.