Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Juridiskā nodaļa

Pašvaldība

Juridiskā nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Gints Konošonoks  Nodaļas vadītājs[email protected]64231694Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba TūtinaNodaļas vadītāja vietniece[email protected]64207205Lāčplēša iela 2, Valmiera
Zane Stuķēna​Juriste[email protected]64207634Lāčplēša iela 2, Valmiera
Didzis EndzeliņšJurists[email protected]29254154Alejas iela 8, Kocēni
Svetlana LeskaJuriste[email protected]64250960“Pagasta nams”, Naukšēni
Viola LāceJuriste[email protected]64715615Valkas iela 16, Strenči
Anete EkloneJuriste[email protected]64292243Vanagu iela 4, Valmiermuiža
Linda VikseJuriskonsulte[email protected]64292372Lāčplēša iela 2, Valmiera

Juridiskās nodaļas funkcijas ietver:

 • juridiskā atbalsta nodrošināšanu pašvaldības domei, iestādēm un struktūrvienībām;
 • ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību vai tās institūcijas, piemērota risinājuma nodrošināšanu;
 • struktūrvienības kompetencē esošo juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu;
 • dalību pašvaldības domes lēmumu projektu gatavošanas un izskatīšanas procesā, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • iesniegto līgumu projektu, kā arī citu juridisko dokumentu izskatīšanu, vērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvo aktu projektu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, sagatavošanu;
 • līgumu projektu sagatavošanu;
 • pašvaldības domes deputātu, priekšsēdētāja un tā vietnieku, izpilddirektora un tā vietnieku, institūciju vadītāju/darbinieku konsultēšanu juridiskajos jautājumos, kas rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā;
 • pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora informēšanu par pašvaldībā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām;
 • priekšlikumu vai ierosinājumu sniegšanu par pašvaldības darba organizāciju pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora pieprasījuma;
 • dalību pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • pašvaldības interešu pārstāvību tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās, atbilstoši struktūrvienības kompetencei un/vai ar pašvaldības pilnvarojumu;
 • tipveida līgumu un cita veida juridisku dokumentu izstrādi;
 • iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot tiem paskaidrojumus pašvaldības kompetencē esošajos juridiska rakstura jautājumos, kā arī atbilžu sniegšanu uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
Juridiskās nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)