Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Juridiskā nodaļa

Pašvaldība

Juridiskā nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Gints Konošonoks  Nodaļas vadītājs64231694Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba TūtinaNodaļas vadītāja vietniece64207205
26334767
Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ilze BeķereVecākā juriste26162694Lāčplēša iela 2, Valmiera
Didzis EndzeliņšJurists29254154Alejas iela 8, Kocēni
Svetlana LeskaJuriste64250960
20268027
“Pagasta nams”, Naukšēni
Viola LāceJuriste64715615Valkas iela 16, Strenči
Linda VikseJuriskonsulte64292372Lāčplēša iela 2, Valmiera

Juridiskās nodaļas funkcijas ietver:

 • juridiskā atbalsta nodrošināšanu pašvaldības domei, iestādēm un struktūrvienībām;
 • ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību vai tās institūcijas, piemērota risinājuma nodrošināšanu;
 • struktūrvienības kompetencē esošo juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu;
 • dalību pašvaldības domes lēmumu projektu gatavošanas un izskatīšanas procesā, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • iesniegto līgumu projektu, kā arī citu juridisko dokumentu izskatīšanu, vērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvo aktu projektu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, sagatavošanu;
 • līgumu projektu sagatavošanu;
 • pašvaldības domes deputātu, priekšsēdētāja un tā vietnieku, izpilddirektora un tā vietnieku, institūciju vadītāju/darbinieku konsultēšanu juridiskajos jautājumos, kas rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā;
 • pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora informēšanu par pašvaldībā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām;
 • priekšlikumu vai ierosinājumu sniegšanu par pašvaldības darba organizāciju pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora pieprasījuma;
 • dalību pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • pašvaldības interešu pārstāvību tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās, atbilstoši struktūrvienības kompetencei un/vai ar pašvaldības pilnvarojumu;
 • tipveida līgumu un cita veida juridisku dokumentu izstrādi;
 • iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot tiem paskaidrojumus pašvaldības kompetencē esošajos juridiska rakstura jautājumos, kā arī atbilžu sniegšanu uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
Juridiskās nodaļas nolikums (Aktualizēts 27.06.2024.)