Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Konsultatīvās padomes

Sabiedrība

Konsultatīvās padomes

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, Valmieras novada pašvaldības paspārnē darbojas konsultatīvās un ekspertu padomes – Tūrsima veicināšanas un Jaunatnes lietu ekspertu padome. Lai veicinātu tūrisma attīstību, Valmieras pilsētas pašvaldība 2010.gadā izveidoja Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi, kas pulcē tūrisma speciālistus, tūrisma uzņēmējus un nozares izglītības iestāžu pārstāvjus.