Novads / Kultūra / Rūjiena – kultūras pērle 2024

Novads

Rūjiena – kultūras pērle 2024


6. decembrī starptautiska žūrija paziņoja titula “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024” (BSR Cultural Pearls) saņēmējus. Šo titulu 2024. gadā nesīs arī Rūjiena Valmieras novadā līdz ar Svendborgas pilsētu Dānijā, Ķīli Vācijā un Jākobštati Somijā. Tituls būs iespēja izcelt Rūjienas unikalitāti, vienlaikus veicinot sadarbību un stiprinot kopienu, vietējiem iedzīvotājiem īstenojot dažādas aktivitātes.

Aicinot iedzīvotājus sadarboties, lai kopīgi stāstītu par Rūjienas unikalitāti, stiprināsim arī Valmieras novadu kopumā. To īpašu dara ne tikai katras vietas neatkārtojamās iezīmes, bet arī iedzīvotāju spēja ar to lepoties un vēlme iesaistīties. Turklāt tas palīdzēs vēlāk ieviest līdzīgu sadarbības modeli arī citviet novadā, stiprinot katras vietas unikalitāti un tādējādi arī veidojot Valmieras novada kopīgo stāstu.

Aktivitātes plānotas, aicinot kaimiņam iepazīt kaimiņu, tostarp arī tuvākos pārrobežu kaimiņus igauņus. Tādējādi tas būs rosinājums kopā iesaistīties savas dzīvesvides kvalitātes uzlabošanā.

Starptautiskā žūrija augstu novērtēja Rūjienai sagatavoto kultūras un noturības rīcības plānu. Tas pievērš uzmanību tādiem izaicinājumiem kā jauno talantu aizplūšana no tām Latvijas pilsētām, kas atrodas tālāk no Rīgas, nepietiekama starppaaudžu sadarbība, zināšanu nodošana un tīklojumu veidošana.

Piešķirot “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024” titulu, mērķis ir veicināt atklātu un demokrātisku sabiedrības iesaisti un līdzatbildību savas kopienas stiprināšanā, sākot ar tuvāko kaimiņu iepazīšanu un turpinot ar pārrobežu kaimiņu Igaunijā iepazīšanu un kopīgu norišu plānošanu un īstenošanu. Iesaistot iedzīvotājus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, veicinot piederības sajūtu un veidojot uzticēšanos, pašvaldībām tā ir iespēja veidot savas kopienas stiprākas un noturīgākas pret dažādiem nākotnes izaicinājumiem.

Projektu iesniedza Valmieras novada pašvaldība, saņemot Vidzemes Plānošanas reģiona aicinājumu. Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam. 

Par projektu: https://culturalpearls.eu/

Vairāk: