Pašvaldība / Informācija / Viegli lasīt

Pašvaldība

Viegli lasīt

Kāds ir Valmieras novads?

Valmieras novada teritorija: 2 946 km2
Valmieras novada iedzīvotāju skaits: 54 642 (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 01.01.2021.)

Kas ir Valmieras novada pašvaldība?

Valmieras novada pašvaldība rūpējas par pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Valmieras novada domē ievēlēti 19 deputāti. Domes priekšsēdētājs ir Jānis Baiks.  

Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pašvaldības domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. 

Kur strādā deputāti?

 • komitejās;
 • komisijās;
 • domes sēdēs.

Kurš izpilda domes deputātu pieņemtos lēmumus?

 • pārvaldes;
 • iestādes;
 • struktūrvienības;
 • aģentūras;
 • uzņēmumi;
 • novada biedrības;
 • Valmieras pārstāvniecība Rīgā.

Ko nodrošina pašvaldība?

 • sabiedrisko transportu;
 • ielu remontus;
 • sociālo palīdzību;
 • skolas un bērnudārzus;
 • komunālos pakalpojumus;
 • drošību un kārtību;
 • parkus un atpūtas zonas;
 • kultūras iestādes;
 • vides aizsardzību;
 • tūrisma pakalpojumus;
 • klientu apkalpošanu par valsts iestāžu pakalpojumiem.

Kā sazināties ar Valmieras novada pašvaldību?