Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Pirmsskolas izglītība

Novads

Pirmsskolas izglītība

Plašāka informācija par PII pakalpojumu vasaras periodā ir pieejama katrā PII, kā arī Valmieras novada Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālr. 64207123 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis”

Dibināšanas gads: 1987
Vadītāja: Elita Skrastiņa
Adrese: Rubenes iela 38, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64227113, 26355056
E-pasts:
Tīmekļvietne: https://ezitis.valmiera.edu.lv/
Facebook: Valmieras PII “Ezītis”

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 2 reizes nedēļā Iestādē (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu) un 1 reize Valodas attīstības centrā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

Dibināšanas gads: 1946
Vadītāja: Zinta Būda
Adrese: Palejas iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222645, 26666304
E-pasts:
Tīmekļvietne: http://abelite.valmiera.edu.lv/
Facebook: Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 2 reizes nedēļā Iestādē (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu) un 1 reize Valodas attīstības centrā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • dabaszinību nodarbības, kā arī kustību un sensorās rotaļas speciāli aprīkotā telpā “Sprīdīša taka”;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 3 reizes nedēļā (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu)
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskajā centrā;
 • muzikāli ritmisko kustību attīstības nodarbības;
 • individuālas vingrošanas nodarbības (bērniem ar stājas un kustību traucējumiem);
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Iestādē darbojas:

Valodas terapijas centrs

Darba laiks darba dienās: 8.00-18.30
Mērķis: palīdzēt bērniem ar valodas traucējumiem

 • Logopēda konsultācijas un nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un 1. klases skolēniem.
 • Konsultācijas un nodarbības pie speciālās izglītības skolotāja.
 • Konsultācijas un nodarbības pie fiziskās attīstības skolotāja.
 • Konsultācijas pie izglītības psihologa.

Kontakttālrunis: 64207336.

Bērnu rotaļu un attīstības centrs
Darba laiks darba dienās: 8.00-14.00
Mērķis: sniegt atbalstu ģimenēm, piedāvājot iespēju mazuļa pieskatīšanā.

 • Bērna uzturēšanās ilgums vienā apmeklējuma reizē līdz 4 stundām, maksa – 0,50 EUR stundā.
 • Bērniem, kuri deklarēti citās pašvaldībās, maksa 5 EUR stundā.
 • Pirms apmeklējuma, lūdzam, dienu iepriekš sazināties ar iestādi pa tālruni 28616310.
 • Par pakalpojumu Iestāde ar vecāku slēgs līgumu.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Dibināšanas gads: 1966
Vadītāja: Evija Lipe
Adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64235378, 29405471
E-pasts:
Facebook: Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 2 reizes nedēļā;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa 1 reizi mēnesī.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Krācītes”

Dibināšanas gads: 1970
Vadītāja: Laila Eberharde
Adrese: Pārgaujas iela 11A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64232458, 64232457
E-pasts:
Facebook: Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Krācītes”

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 2 reizes nedēļā;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa 1 reizi mēnesī.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”

Dibināšanas gads: 1972
Vadītāja: Sigita Tama
Adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Darba laiks darba dienās: plkst. 7.30-19.00
Kontakttālrunis: 64235437, 27856005
E-pasts:

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot :

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā (ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 2x nedēļā);
 • 20 peldētapmācības nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra peldbaseinā;
 • speciālā pedagoga nodarbības , pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un bērna individuālajām vajadzībām 1x nedēļā;
 • psihologa individuālas konsultācijas 1x mēnesī (pēc iepriekšēja pieteikuma);
 • muzikālās nodarbības un aktivitātes ar logoritmikas elementiem;
 • sporta nodarbības un kustību aktivitātes āra vidē.

Iestādē darbojas:

“Bēbīšu skola“ bērniem vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem 2 reizes nedēļā.
Iestādē piedāvā interešu izglītības pulciņus bērniem (maksas pakalpojums).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Dibināšanas gads: 1964
Vadītāja: Ruta Berga
Adrese: Georga Apiņa 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64231693
E-pasts:

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā (ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 2x nedēļā )
 • 20 peldētapmācības nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra peldbaseinā;
 • speciālā pedagoga nodarbības, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un bērna individuālajām vajadzībām 1x nedēļā;
 • psihologa individuālas konsultācijas (pēc iepriekšēja pieteikuma );
 • muzikālās nodarbības un aktivitātes ar logoritmikas elementiem;
 • sporta nodarbības un kustību aktivitātes āra vidē.

Iestādē darbojas:

“Bēbīšu skola “ bērniem vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem 2x nedēļā.
Iestādē piedāvā interešu izglītības pulciņus bērniem (maksas pakalpojums).

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Jumaras iela 9

Direktore: Iveta Kļaviņa
Adrese: Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64229302, 64229600, 28388112
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.vgv.lv

Īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar:

 • redzes traucējumiem (kods 01015111);
 • dzirdes traucējumiem (kods 01015211);
 • jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);
 • garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711);
 • garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811);
 • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911).

Papildu informācija:

 • uzņem bērns no pusotra gada vecuma;
 • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
 • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
 • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās plkst. 7.00-19.00;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts;
 • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
 • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt relaksācijas telpas un sāls istabu;
 • atbalsta personāls – skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā;
 • bērnus iestādē uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

IESTĀDĒ DARBOJAS (Leona Paegles ielā 5):

 • Dzirdes centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (kontakttālrunis: 64207665);
 • Attīstības centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (kontakttālrunis: 64207667).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

Dibināšanas gads: 1979
Vadītāja: Sarmīte Bukava
Adrese:

 • Beātes iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Pāvila Rozīša iela 40A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Iestādes darba laiks 7.30-19.00

Kontakttālrunis: 64232473, 29151878
E-pasts:

Iestādē īsteno:

 • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu ar valodas traucējumiem (kods 0101551);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311) nodrošinot:
 • Pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • Logopēda pakalpojumus (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem);
 • Logopēda nodarbības no 3 gadu vecuma;
 • Nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām);
 • Nodarbības pie sociālā pedagoga;
 • Konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • Interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā: Katrīna Briežkalne
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64207544
E-pasts:

Iestāde īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511).

Iestāde nodrošina:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, ar un bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, vispārējā un mazākumtautību izglītības programmās);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • muzikāli ritmisko kustību attīstības nodarbības;
 • baseina nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 4 gadu vecuma).

Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš”

Dibināšanas gads: 2014
Vadītāja: Ivaise Melkere
Adrese: Ozolu iela 2A, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV–4219
Kontakttālrunis: 25628869 (lietvede), 26330075 (vadītāja)
E-pasts: 

Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, peciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • peldēšanas nodarbības iestādes peldbaseinā bērniem no 2 gadu vecuma;
 • muzikālās nodarbības un aktivitātes ar logoritmikas elementiem;
 • sporta nodarbības un kustību aktivitātes āra vidē;
 • logopēda kontroli bērniem no 2 gadu vecuma un nodarbības pēc vajadzības 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • logopēda nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 3 reizes nedēļā (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu);
 • nodarbības pie sociālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • Stop 4-7 un Džimbas 11 soļu drošības programmas nodarbības pie sociālā pedagoga;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga 1 reizi nedēļā (bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie speciālā pedagoga 3 reizi nedēļā (bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa (vakanta vieta);
 • interešu izglītības pulciņus no 3 gadu vecuma;
 • iestādē ir medmāsa;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts.

Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Vadītāja: Ineta Zīdere
Adrese: “Bērnudārzs Pasaciņa”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224
Kontakttālrunis: 64228234, 28650094
E-pasts:

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 5511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1-2 reizes nedēļā bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma;
 • nodarbības pie logopēda 3 reizes nedēļā bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
 • logoritmikas nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga bērniem ar mācīšanās grūtībām 1 reizi nedēļā;
 • Džimbas 11 soļu drošības programmas apguvi bērniem no 6 gadu vecuma.

Kocēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”

Vadītāja: Sandra Grīnliņa
Adrese: Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
“Pīlādži”, Bērzaines pagasts, Valmieras novads, LV-4208
Kontakttālrunis: 64229266, 26856124
E-pasts:

Iestāde īsteno: vispārējās pirmsskolas programmu (kods 01011111).

Iestāde nodrošina: pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma.

Iestādē darbojas: “Rausīšu skoliņa” (Kocēnos) – bērniem vecumā no pusgada līdz pusotra gada vecumam. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem. 

Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”

Vadītāja: Ivita Onzule
Adrese: Rīgas iela 8B, Strenči, Valmieras novads, LV-4730; filiāle Sedā – Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads, LV-4728.
Kontakttālrunis: 64715662
E-pasts:

Iestāde īsteno: vispārējās pirmsskolas programmu (kods 01011111).

Burtnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

Vadītāja: Linda Sēne
Adrese: Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206
Kontakttālrunis: 26447410 (iestādes), 26337517 (vadītājas)
E-pasts:

Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 2 reizes nedēļā (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu).

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš”

Vadītāja: Saiva Liepa
Juridiskā adrese: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
Faktiskā adrese:

 • Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV- 4215
 • “Pūcītes”, Ramata, Ramatas pag., Valmieras novads, LV-4216

Kontakttālrunis: 27871920
E-pasts:

Iestāde īsteno:

 • vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 111;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 5511;
 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma 1 reizi nedēļā bērniem ar valodas attīstības traucējumiem;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga bērniem ar mācīšanās grūtībām 1 reizi nedēļā.

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”

Dibināšanas gads: 1985
Vadītāja: Lilita Romanovska
Adrese: Dārza iela 8, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
Kontakttālrunis: 26429411
E-pasts:
Mājaslapa: https://bernudarzsvarpina.lv

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Iestāde īsteno:

 • vispārējo pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām, kods 01015411;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem traucējumiem, kods 01015311;
 • pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma.

Bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem un dažādiem traucējumiem nodrošina:

 • logopēda, vides estētikas, koriģējošas vingrošanas un speciālā pedagoga nodarbības;
 • Montesori, sāls istabas, silto smilšu terapijas nodarbības;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa un sociālā pedagoga;
 • Stop 4-7 un Džimbas 11 soļu drošības programmas nodarbības.

Iestādē darbojas interešu izglītības pulciņi:

 • robotika;
 • ritmika;
 • “Bēbīšu skoliņa” – bērniem vecumā no pusgada līdz pusotra gada vecumam. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem.

Dalība projektos: Skola 2030, Ekoskola, ZAAO, Erasmus+, eTwinning un mazie projekti, konkursi.