Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Pirmsskolas izglītība

Novads

Pirmsskolas izglītība

Plašāka informācija par PII pakalpojumu vasaras periodā ir pieejama katrā PII, kā arī Valmieras Izglītības pārvaldē, zvanot 6 4207123 vai rakstot [email protected]

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis”

Dibināšanas gads: 1987
Vadītāja: Elita Skrastiņa
Adrese: Rubenes iela 38, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201
Kontakttālrunis: 64227113, 26355056
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://ezitis-abelite.valmiera.edu.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/ezitis2

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511 nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 2 reizes nedēļā Iestādē (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu) un 1 reize Valodas attīstības centrā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienība „Ābelīte”

Dibināšanas gads: 1946
Adrese: Palejas iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222645, 26666304
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://ezitis-abelite.valmiera.edu.lv/

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 2 reizes nedēļā Iestādē (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu) un 1 reize Valodas attīstības centrā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Dibināšanas gads: 1978
Vadītāja: Sarmīte Indriksone
Adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64231434, 26332611
E-pasts: [email protected]

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • dabaszinību nodarbības, kā arī kustību un sensorās rotaļas speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka”;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma);
 • nodarbības pie logopēda 3 reizes nedēļā (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu)
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskajā centrā;
 • muzikāli ritmisko kustību attīstības nodarbības;
 • individuālas vingrošanas nodarbības (bērniem ar stājas un kustību traucējumiem);
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma).

Iestādē darbojas:

Valodas terapijas centrs

Darba laiks darba dienās: 8.00-18.30
Mērķis: palīdzēt bērniem ar valodas traucējumiem

 • Logopēda konsultācijas un nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un 1. klases skolēniem.
 • Konsultācijas un nodarbības pie speciālās izglītības skolotāja.
 • Konsultācijas un nodarbības pie fiziskās attīstības skolotāja.
 • Konsultācijas pie izglītības psihologa.

Kontakttālrunis: 64207336.

Bērnu rotaļu un attīstības centrs
Darba laiks darba dienās: 8.00-14.00
Mērķis: sniegt atbalstu ģimenēm, piedāvājot iespēju mazuļa pieskatīšanā.

 • Bērna uzturēšanās ilgums vienā apmeklējuma reizē līdz 4 stundām, maksa – 0,50 EUR stundā.
 • Bērniem, kuri deklarēti citās pašvaldībās, maksa 5 EUR stundā.
 • Pirms apmeklējuma, lūdzam, dienu iepriekš sazināties ar iestādi pa tālruni 28616310.
 • Par pakalpojumu Iestāde ar vecāku slēgs līgumu.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Dibināšanas gads: 1966
Vadītāja: Evija Lipe
Adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64235378, 29405471
E-pasts: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/valodzite/

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 2 reizes nedēļā;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa 1 reizi mēnesī.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienība „Krācītes”

Dibināšanas gads: 1970
Adrese: Pārgaujas iela 11A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64232458, 64232457, 29405471
E-pasts: [email protected]

Īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 2 reizes nedēļā;
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām) 1 reizi nedēļā;
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa 1 reizi mēnesī.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”

Dibināšanas gads: 1972
Vadītāja : Sigita Tama
Adrese : Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201
Kontakttālrunis : 64235437
E-pasts: [email protected]

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem ,kods 01015511, nodrošinot :

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā ( arPedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 2x nedēļā);
 • 20 peldētapmācības nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra peldbaseinā;
 • speciālā pedagoga nodarbības , pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un bērna individuālajām vajadzībām 1x nedēļā;
 • psihologa individuālas konsultācijas 1x mēnesī (pēc iepriekšēja pieteikuma);
 • muzikālās nodarbības un aktivitātes ar logoritmikas elementiem;
 • sporta nodarbības un kustību aktivitātes āra vidē.

Iestādē darbojas:

“Bēbīšu skola “ bērniem vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem 2x nedēļā ( maksas pakalpojums ).
Iestādē piedāvā interešu izglītības pulciņus bērniem (maksas pakalpojums )

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienība „Pienenīte”

Dibināšanas gads: 1964
Vadītāja : Sigita Tama
Adrese : Georga Apiņa 5, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201
Kontakttālrunis : 64231693;
E-pasts: [email protected]

Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā (ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 2x nedēļā )
 • 20 peldētapmācības nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra peldbaseinā;
 • speciālā pedagoga nodarbības, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un bērna individuālajām vajadzībām 1x nedēļā;
 • psihologa individuālas konsultācijas (pēc iepriekšēja pieteikuma );
 • muzikālās nodarbības un aktivitātes ar logoritmikas elementiem;
 • sporta nodarbības un kustību aktivitātes āra vidē.

Iestādē darbojas:

“Bēbīšu skola “ bērniem vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem 2x nedēļā ( maksas pakalpojums ).
Iestādē piedāvā interešu izglītības pulciņus bērniem (maksas pakalpojums )

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Jumaras iela 9

Direktore: Iveta Kļaviņa
Adrese: Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64229302, 64229600, 28388112
E-pasts: [email protected]
Tīmekļvietne: www.vgv.lv

Īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar:

 • redzes traucējumiem (kods 01015111)
 • dzirdes traucējumiem (kods 01015211)
 • fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)
 • somatiskām saslimšanām (kods 01015411)
 • valodas traucējumiem (kods 01015511)
 • jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 • garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711)
 • garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811)
 • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)

Papildu informācija:

 • uzņem bērns no pusotra gada vecuma;
 • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
 • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
 • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts;
 • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
 • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt relaksācijas telpas un sāls istabu;
 • atbalsta personāls – skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā;
 • bērnus iestādē uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

IESTĀDĒ DARBOJAS (Leona Paegles ielā 5/7):

 • Dzirdes centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (kontakttālrunis: 64207665);
 • Attīstības centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (kontakttālrunis: 64207667).

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

Dibināšanas gads: 1979
Vadītāja: Sarmīte Bukava
Adrese:

 • Beātes iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
 • Iestādes darba laiks 7.30-19.00

Kontakttālrunis: 64232473
E-pasts: [email protected]

Iestādē īsteno:

 • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu ar valodas traucējumiem (kods 0101551)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311) nodrošinot:
 • Pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma
 • Logopēda pakalpojumus (bērniem ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem)
 • Logopēda nodarbības no 3 gadu vecuma
 • Nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām)
 • Konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa
 • 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā
 • Interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma)

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības īestāde “Varavīksne”

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā: Katrīna Briežkalne
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64207544
E-pasts: [email protected]

Iestāde īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
 • mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121);
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511);
 • speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521).

Iestāde nodrošina:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, ar un bez Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, vispārējā un mazākumtautību izglītības programmās);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • muzikāli ritmisko kustību attīstības nodarbības;
 • baseina nodarbības 6 gadus veciem bērniem Vidzemes Olimpiskā centra baseinā;
 • interešu izglītības pulciņus (no 4 gadu vecuma).