Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti

Attīstība

Teritorijas plānošanas dokumenti

Informācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem pieejama Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, kur vienuviet publicēti visi valstī spēkā un izstrādē esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kā arī noderīga un uzticama ģeotelpiskā informācija.

Ģeoportālā var ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par visu līmeņu – valsts, reģionu un pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem, kā arī piedalīties plānošanas dokumentu publiskajās apspriešanās iesniedzot priekšlikumus elektroniski.

Informācijas iegūšanai par spēkā vai izstrādē esošiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem konkrētai teritorijai vai zemes vienībai var iegūt Ģeoportāla sadaļā Teritorijas attīstības plānošana – “Plānošanas dokumenti”, kur piedāvātas vairākas meklēšanas iespējas:  ievadot informāciju labajā augšējā stūrī “Meklēšana pēc plānošanas dokumenta izstrādātāja”; izmantojot meklētāju kreisajā augšējā kartes stūrī, ievadot teritorijas nosaukumu, adresi vai kadastra apzīmējumu, kā arī ir iespēja konkrēto teritoriju vai zemes vienību atrast interaktīvajā kartē, ieklikšķinot vajadzīgajā vietā, un aktuālie plānošanas dokumenti tiks norādīti uznirstošajā logā.

Autentificējoties Ģeoportālā, sadaļā Mana darba vieta, ir iespēja pieteikties paziņojumu/jaunumu saņemšanai par interesējošiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ka arī iegūt dažāda veida ģeotelpisko informāciju.

Kā lietot Ģeoportālu?

Uzzini šeit

Papildu informāciju par konkrētas zemes vienības izmantošanu un izmantošanas aprobežojumiem, dabas vērtībām, u.c. ar nekustamo īpašumu saistīto informāciju ir iespējams iegūt sekojošās tīmekļa vietnēs: