Pilsēta / Valmiera / Starptautiskā sadarbība

Valmiera

Starptautiskā sadarbība

Valmieras novada pašvaldībai ir vairākas sadarbības teritorijas, tostarp Viljandi (Igaunija), Solnas (Zviedrija), Halles (Ziemeļreina-Vestfālena, Vācija), Hojes-Tāstrupas (Dānija), Zdunskas Volas (Polijas), kā arī Giterslo apriņķis (Vācija). Starp sadarbības teritorijām notiek aktīva sadarbība dažādās jomās – biznesā, kultūrā, sportā, mākslā, izglītībā, pārrobežu projektu izstrādē, tūrismā, sociālā darba un citos jautājumos.

Solna, Zviedrija, 1991

Solna ir viena no senākajām Valmieras sadraudzības pilsētām. Sadarbība starp Solnas un Valmieras pilsētām aizsākusies jau 1991.gadā. Vienošanās tika parakstīta par sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, izglītības, kultūras un sporta jomās, vides, veselības un sociālajās jomās, informācijas un tūrisma jomā, kā arī pilsētu pašvaldību sadarbības jomā.

Viljandi, Igaunija, 1992

1992.gadā starp Valmieras pilsētu un Viljandi pilsētu Igaunijā parakstīta vienošanās par pilsētu sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, izglītības, kultūras un sporta jomās, vides, veselības un sociālajās jomās, informācijas un tūrisma jomā, pilsētu pašvaldību darbības jomā, projektu izstrādē, aktivitāšu plānošanā, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanā.

Halle (Vestf.) un Giterslo apriņķis, Vācija, 1992/2011

Sadarbība starp Valmieru un Halli (Vestf.) sākusies 1992.gadā, Valmieras un Giterslo reģionu sadarbības ietvaros. Reģionu sadarbībai 2021.gadā apritēja 29 gadi. Kopš sadraudzības aizsākumiem realizēti dažādi abpusējas sadarbības projekti. Aktīva sadarbība bijusi izglītības, kultūras, sociālās aprūpes, medicīnas, vides aizsardzības u.c. jomās. Sadarbības līgums ar Halles (Vestf.) pilsētu parakstīts 2011.gadā.

 Marlī, Francija, 1992

Jau no neatkarības gadu sākuma Valmieras pilsēta sadarbojas ar Marlī pilsētu Francijā. Līgums pirmo reizi parakstīts 1992. gadā, atkārtoti- 1998.gadā, bet aktualizēts 2023.gadā Līgums parakstīts starp Marlī, Valmieras, Lepē (Spānija), Olecko (Polija) un Vilkavišķes (Lietuva) pilsētām. 

Atbalstīta medicīnas joma – Valmieras slimnīca saņēmusi ārstniecības iekārtu un medikamentu sūtījumus, organizēta medicīnas darbinieku apmācība. Notikuši kultūras projekti un jauniešu apmaiņas braucieni. Pieredzes apmaiņa izglītības jomā un franču valodas apguvē.

Høje Taastrup, Dānija, 1995

Valmieras sadarbības līgums ar Hoje-Taastrup pašvaldību tika parakstīts 1995.gadā. Kopš tā laika pilsētu starpā bijusi cieša sadarbība dažādās jomās, tostarp izglītībā, kultūrā, sportā, pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņā.

Zdunska Vola, Polija, 2001

2001.gadā starp Valmieras pilsētu un Zdunska Vola pilsētu Polijā parakstīts sadarbības līgums par sadarbību ekonomikas, kultūras, sporta un izglītības jomās. Parakstot līgumu, puses vienojās atbalstīt darbības tiešu ekonomisku kontaktu veidošanai kopīgos projektos, atbalstīt ekonomiska rakstura informācijas apmaiņu, organizēt ekonomiska rakstura gadatirgus ar abu pilsētu pārstāvju piedalīšanos, dibināt un uzturēt tiešus kontaktus starp izglītības iestādēm, atbalstīt pieredzes apmaiņas pasākumus izglītības jomā, kā arī sadarboties kultūras, sporta jomās, organizējot koncertus, izstādes un citus projektus

Vallefoglija, Itālija, 2016

2016.gadā parakstīts savstarpējās sadarbības akts starp Vallefoglia pilsētu Itālijā, Valmieras pilsētu Latvijā un Vodņanas Dignano pilsētu Horvātijā, bet individuāla sadarbība turpināta ar Itālijas Vallefogliu. Sadarbības aktā puses vienojušās rosināt pieredzes apmaiņu izstāžu, sacensību, konferenču, sanāksmju un citu pasākumu ietvaros.

Čerkasi, Ukraina, 2022

Čerkasi

Lai veicinātu Latvijas un Ukrainas savstarpējās attiecības, 2022. gada 22.jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valmieras un Čerkasu pilsētām. Līguma ietvaros paredzēts sadarboties ekonomiskās attīstības, veselības aprūpes, izglītības un kultūras jomās, kā arī īstenot kopīgus starptautiskus projektus

Rūjienas apvienība

Higašikava (Japāna)
2008.gada 17.jūlijā  Higašikavā tika parakstīts sadraudzības līgums starp abām pilsētām.

2009.gada maijā daudzviet Rūjienā un pilsētas parkā tika iestādītas 90 sakuras, savukārt 2010.gada aprīlī Higašikavas parkā iestādīja 30 Rūjienas baltos ceriņus. Rūjienas un Higašikavas pilsētu sadraudzības simbols ir ūdens pumpis, kas uzstādīts abu pilsētu Centru laukumos. 

Sadarbība notiek starp Rūjienas vidusskolu un Higašikavas vidusskolu, abu pilsētu jauniešiem un dažādām interesentu grupām.

2022. gada 14.novembrī tika noslēgts starptautiskās sadarbības līgums ar Japānas Uzbekistānas Zīda ceļa fondu. Savstarpējās intereses ir izveidot ilgtermiņa sadarbību uzņēmējdarbības jomā, ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicināt komersantu sadarbību un meklēt iespējas stiprināt ekonomiskās saites.

Szodligeta, Ungārija
2018.gada 27.jūlijā Szodligetā tika noslēgts sadarbības līgums starp Rūjienu un Sodligetu.

Sodligetas pilsētas apkārtnē ir auglīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru vidū īpaši izceļas saulespuķu lauki.

Sadarbība notiek projektu un jauniešu sadarbības jomās.   

Kuvasai, Uzbekistāna
2019. gada 11.novembrī Kuvasai tika noslēgts sadarbības līgums starp Rūjienu un Kuvasai.

Pēc valsts prezidenta rīkojuma Kuvasai pilsēta pārtaps par valsts ķiršu galvaspilsētu, tiks iestādītas 2000 ha lielas ķiršu koku plantācijas. 

Terjola, Gruzija
2016.gada 3.maijā Terjolā tika parakstīts sadarbības līgums starp Rūjienu un Terjolu. Terjolas apkārtnē ir attīstīta augkopība, lopkopība un vīna ražošana, tur mīt īpaši viesmīlīgi cilvēki. 

Šteinhāgena, Vācija
Sadarbība starp Rūjienu notiek jau gandrīz 30 gadus, taču oficiāls sadarbības līgums tika parakstīts 2019.gada decembrī. Sadarbība pārsvarā saistīta ar skolēnu apmaiņu, kā arī koru draudzību. Tradicionāli jau vairāk kā 5 gadus Rūjiena piedalās Šteinhāgenes Ziemassvētku tirdziņā.

Strenču apvienība

Rimoca, Ungārija
Strenču sadarbības pilsēta, īstenoti Eiropa Pilsoņiem pieredzes apmaiņas projekti:
1. Eiropa pilsoņiem 2013, Town Twinning, “Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for active citizenship in Europe” (Latvijā)
2. Eiropa pilsoņiem 2014, Town Twinning, “Ģimene, valsts, Eiropa – sadraudzības tikšanās“ (Rimocā)
3. Eiropa pilsoņiem 2019, Town Twinning “European citizenship as unifying identity” (Rimocā)

Sadraudzības līguma trīs galvenie virzieni:
1. Radīt iespējas abu pašvaldību iedzīvotājiem labāk iepazīt otras puses kultūru, mākslu un profesionālās aktivitātes;
2. Radīt iespējas un apstākļus abu pašvaldību jaunatnes ciešākai draudzībai;
3. Radīt iespējas un apstākļus ciešāk sadarboties abu pašvaldību uzņēmējiem. 

Rosice, Čehija
Strenču sadarbības pilsēta, īstenoti Eiropa Pilsoņiem pieredzes apmaiņas projekti:
1. Eiropa pilsoņiem 2013, Town Twinning, “Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for active citizenship in Europe” (Latvijā)
2. Eiropa pilsoņiem 2019, Town Twinning “European citizenship as unifying identity” (Rimocā).

Mazsalacas apvienība

Harzevinkela, Vācija
Sadarbības līgums parakstīts 2017. gada 7. jūlijā Harzevinkelā, taču pilsētu sadarbība ir jau vairāk kā 20 gadu garumā.

2017. gada martā Harzevinkelā tika izveidota “Mazsalacas draugu kopa”, lai veicinātu savstarpējās attiecības.

Mazsalaca ar savu amatnieku darinājumiem piedalījusies Ziemassvētku tirdziņos Harzevinkelā. Tirdziņos uzstājušies arī Mazsalacas amatiermākslas kolektīvi. Turpinoties ciešai sadarbībai tiek organizētas tikšanās.

Naukšēnu apvienība

Borgholzhausena, Vācija
2017. gada 8. jūlijā Borgholzhausenā Vācijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Naukšēnu novadu un Borgholzhausenas pilsētu. Tā paša gada 10. septembrī tika noslēgts sadarbības līguma nostiprinājums Naukšēnu muižā. Vienošanās ir par sadarbību kultūras, izglītības, ekonomikas, sociālajās un administratīvajās jomās.  Stiprinot sadarbību, Borgholzhausenā izveidota “Naukšēnu draugu kopa”, savukārt Naukšēnos izveidoja “Borgholzhausenas draugu kopu”.

Helme, Igaunija
2010. gada 24. jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums starp Naukšēnu novada pašvaldību un Helmes pašvaldību Igaunijā. Pēc līguma noslēgšanas biežas abpusējās vizītes. Kopīgi tika īstenots projekts “Still Active”.

Kocēnu apvienība

Langenerga, Vācija
Sadarbība bijusi kopīgu jauniešu nometņu organizēšanā, kā arī mājražotāju iesaisti ikgadējā “Ziemassvētku tirdziņā”.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība

Vertera, Giterslo aprinķis, Vācija
Lai veicinātu attīstību nākotnē, apvienībai apvienojoties tiek veidota sadarbības starp pašvaldībām. Līdz šim ir notikuši vairāki pieredzes apmaiņas braucieni šādās nozarēs – jaunatnes lietas, saimnieciskie jautājumi, brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Dažādi sadarbības pasākumi Beverīnā ir vairākus gadus pēc kārtas viesojušies pārstāvji no Giterslo apriņķa, iepazīstot uzņēmējdarbības nozari, infrastruktūru, kultūru, arhitektūru un citas nacionālās atšķirības. Savstarpēja sadarbība notiek arī sūtot amatnieku izstrādājumus uz Ziemassvētku tirdziņu.

Bresvira, Francija
Sadarbība projekta “Trīs balsis Eiropas identitātes integrācijai un solidaritātei” ietvaros. Mērķis – veidot savstarpējās sadarbības saites vienotajā Eiropā, risinot problēmas, kas aktuālas visā Eiropā, piemēram, integrāciju, imigrāciju u.c. lietas. Vizītē tika iepazīta kultūra, vietējās tradīcijas, virtuve un dzīvesstils.

Valmieras pilsētas dalība tīklojumos:

Starptautiskā Hanzas Savienības pilsētu asociācija HANSE

Tīklojums, kas apvieno pilsētas, kas bija iekļautas vai saistītas ar kādreizējo tirgotāju apvienību, sauktu par Hanzas Līgu. HANSE dibināta 1980.gadā un savu aktivitāšu vidū iekļauj: Hanzas pilsētu kopīgo attīstības aspektu popularizēšanu, kultūras un tradīciju apmaiņu, zināšanu pārnesi, sociālās aktivitātes un informācijas apmaiņu, ekonomisko un tirdzniecības kontaktu stiprināšanu, kā arī jaunatnes iekļaušanu tīklojuma attīstības jautājumos.

Baltijas Jūras reģiona valstu pilsētu savienība

Tīklojums, kas apvieno vairāk nekā 70 Eiropas pilsētas, nodrošinot pieredzes apmaiņu un kopīgu projektu veidošanu tādos jautājumos kā pilsētplānošana, kultūra, sports, veselīgs dzīvesveids, viedo pilsētu attīstība, jaunatnes un izglītības jautājumi, pilsētas pievilcība un citi jautājumi. Valmiera šajā tīklojumā iesaistījusies kopš 2021.gada janvāra.

Par starptautiskās sadarbības iespējām ar Valmieras novada sadarbības un citām teritorijām pasaulē uzņēmējdarbībā vai nevalstisko organizāciju un citu kolektīvu darbībā, lūdzu, sazināties ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes ārējo sakaru organizatori, projektu vadītāju Māru Grīnbergu-Šilauu (tālr. 26636568, e-pasts: )