Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Valmieras novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valmieras novada pašvaldībahttps://www.valmierasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valmieras novada pašvaldība tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Video subtitri tiek nodrošināti tikai tiem video materiāliem, kuri nav latviešu valodā, vai ir konkrēta projekta ietvaros, kur subtitri iekļauti tehniskajā specifikācijā. Video tiek ievietots lapā, kur tam ir tekstuāls virsraksts, kā arī īss aprakstu par video tēmu. Teksta noraksti nav pieejami.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.01.2022.. Izvērtēšanu veica Juta Riekstiņa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē publicēto video materiālu subtitru satura pieejamībai latviešu valodā iesakām izmantot tādus rīku kā Tildes Balss, vai hugo.lv tīmekļvietnē pieejamo Runas atpazīšanas funkcionalitāti.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:

Zvaniet: 64207150

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Kristīne Melece, Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.: 64207136,

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts:

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.01.2022. un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja Evija Voitkāne Izpilddirektore.