Novads / Izglītība

Novads

Izglītība

Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības tīkla dalībniece (UNESCO Global Network of Learning Cities), kā arī Valmieras pilsēta iesaistījusies Baltijas pilsētu savienības (UBC) izglītības pilsētu darba grupā, kas atbalsta jauniešu nodarbinātību un labklājību. Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras novad inovāciju un uzņēmējdarbības pamatā. Valmieras novadā ir 16 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta astoņās vispārizglītojošās izglītības iestādēs un vienā speciālā izglītības iestādē. Novadā ir 20 vispārējās izglītības iestādes – divas sākumskolas, deviņas pamatskolas, sešas vidusskolas, divas valsts ģimnāzijas, kā arī viena speciālā izglītības iestāde – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Viena profesionālās vidējās izglītības iestāde. Valmieras novada bērni un jaunieši var pilnveidot prasmes un attīstīt talantus mūzikā, mākslā un sportā, kādā no 10 profesionālās izglītības iestādēm. Valmieras novadā ir trīs jauniešu centri. Augstāko izglītību iespējams iegūt Vidzemes Augstskolā.

Valmierā un Valmieras novadā pieejamas kvalitatīvas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības līdz augstākajai izglītībai, kā arī tiek piedāvātas dažādas mūžizglītības iespējas.

Valmieras novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām un izglītības iestādēm īsteno valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras novadā un pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās. Valmieras novada Izglītības pārvaldes kontaktinformācija šeit.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.