Pilsēta / Valmiera / Valmieras simbolika

Valmiera

Valmieras simbolika

Valmieras ģerbonis

Agrākais zināmais Valmieras ģerboņa variants saglabājies no 1381.gada. Tas neatšķiras no 1523.gada ģerboņa, kas līdz šim tika uzskatīts par senāko. No zariem izauguši normaņu jeb gotiskā tipa vairogi, kuros redzami Zobenbrāļu vai Vācu ordeņa Livonijā krusti. Tas norāda uz pilsētas saimnieku – garīgo bruņinieku – ordeni. Liepa simbolizē mīlestību, svētumu, taisnīgu tiesu, pakļaušanos, piederību kopienai, sievišķo miesu, mātes mīlestību, uzticību. Eiropas heraldiskās tradīcijas pirmajos gadsimtos nav pieņemts atspoguļot veselu koku, parasti izmanto tikai tā elementu, piemēram, lapas vai saknes. Valmieras ģerbonis šajā ziņā uzskatāms par unikālu, jo redzami visi koka elementi. Kādēļ ģerbonis veidots tieši tā, mēs varam izteikt tikai pieņēmumus, jo senākā ģerboņu apraksts nav saglabājies.

Zviedru valdīšanas laikā vairogus noņēma, bet liepas saknes aizvietoja ar vērša galvu no toreizējo Valmieras īpašnieku Uksenšernu dzimtas ģerboņa. Par Zviedru laiku ģerboni pētniecība vēl turpinās. Mūsdienu Valmieras ģerbonī apvienoti abi varianti: uz zeltīta fona zaļa liepa, sarkana vērša galva un vairogi, kuros atainots Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Ģerboni apstiprināja 1925.gadā.

Plašāk šeit.

Valmieras karogs

Valmieras karogs

Valmieras karogs apstiprināts 1996.gada 6.decembrī. Tā pamatā – rudens zelta un rudzupuķu zilā krāsa, bet vidū – Valmieras pilsētas ģerbonis. Tās ir Ziemeļvidzemes krāsas, kas simbolizē Gaujas zilos ūdeņus un dzelteno pureņu pļavas tās krastos – vismaz trīsarpus gadsimtus pilsētas vēsturē sakņojušās krāsas. 1650.gadā, karalienes Kristīnes valdīšanas laikā, Valmieras garnizonam iegādāts karogs un Lielajā Ziemeļu karā (1700-1721) ar karaļa Kārļa XII pavēli saformēta Valmieras latviešu bataljona Valmieras, Ēveles, Burtnieku, Valtenberģu un Rūjienas rotas iet cīņā zem dzelteni zilā karoga. Latviešu tautas pirmās atmodas laikā dzelteni zilo par sava karoga krāsām izvēlas vairākas Valmieras biedrības, tāpēc, izpētot karoga tradīcijas Valmierā, 1996.gadā pilsētas dome ierosina to oficiāli apstiprināt par Valmieras pilsētas karogu.

Valmieras logo

Valmieras logo ir lakonisks un viegli atpazīstams. Logotips rāda Valmieru kā drošu, stabilu, mērķtiecīgu, pārliecinošu, modernu pilsētu. Valmieras logo ietver Valmieras simbolu — izaugsmes medaļu, simbolizējot trīs Valmierai būtiskus principus: dabu kā vērtību, labklājību un dzīvesprieku.

Valmieras simbols – izaugsmes medaļa

Simbols_Izaugsmes_medala_melns

Valmieras simbols ir vienkāršs un unikāls. Tā pamatā atrodama ideja par Valmieras medaļu, kas svin panākumus un izaugsmi.

Valmieras sauklis – Dzīvojam zaļi! Evergreen city!

Valmieras sauklis - Dzīvojam zaļi! Evergreen city!

Dzīvojam zaļi!, jo tiecamies uz izaugsmi un attīstību
Dzīvojam zaļi!, jo lepojamies ar sasniegumiem un priecājamies par tiem
Dzīvojam zaļi!, jo esam atbildīgi par vidi un lepojamies ar to

Valmieras krāsu palete

Valmieras krāsu palete

Ikviens ir aicināts izmantot Valmieras grafiskās identitātes elementus, lai apliecinātu savu piederību pilsētai, lepotos ar to vai kopīgi svinētu panākumus. Lai uzzinātu vairāk par Valmieras vizuālās identitātes elementu lietojamību, varat iepazīstie ar zīmolas vadlīnijām

Valmieras pilsētas zīmola vadlīnijas

Uzzini vairāk arī https://zimols.valmiera.lv/.

Plašāka informācija, sazinoties ar Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļu –