Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada pašvaldības policija

Pašvaldība

Valmieras novada pašvaldības policija

Purva 12A, Valmiera, Valmieras novads
8484, 64222951

Pašvaldības e-adrese


Operatīvās informācijas centrs (24/7)Lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.
Lai informētu policiju par tādām sabiedriskās kārtības un satiksmes problēmām, kam nav nepieciešama operatīva reaģēšana – piemēram, vietas, kur regulāri publiski tiek lietots alkohols, smēķēšana vietās, kur tas ir aizliegts, automašīnu novietošana neatļautās stāvvietās u.c.
8484
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks64207599
Rasma GrasbergaPriekšnieka vietniece64223211
Normunds ŠultsPriekšnieka vietnieks64292220
Baiba ZvirgzdeLietvede64210680
Gita MaģeLietvede64292219
Ilona ŠīranteNepilngadīgo lietu inspektore64234330
Ieva VebruāleIeksējās kontroles pārsūdzības inspektore64292224
Siguta FišmeistareVideo novērošanas inspektoresiguta
Vilnis Laurs
Valmieras novada Rūjienas apvienības vecākais inspektors26614477
Dzintars KazakēvičsValmieras novada Naukšēnu apvienības vecākais inspektors64250953
27887736
Dace ŠmiteValmieras novada Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības vecākā inspektore26301447
Viktorija Bergmane
Valmieras novada Kocēnu apvienības vecākā inspektore27332205
Signe BaltiņaValmieras novada Burtnieku apvienības vecākā inspektore29148149
Daiga Džaboura 
Valmieras novada Mazsalacas apvienības vecākā inspektore25654594
Ieva Beikmane
Valmieras novada Strenču apvienības vecākā inspektore
26347666
Salvis BulsValmieras novada teritoriālo ūdenstilpju uzraudzības grupas vecākais inspektors
22303122
Imants SilanžsCivilās aizsardzības speciālists
Andrejs RullisVecākais ugunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Naukšēnu BUK, Naukšēnu pagasts26404197
Juris LaimītisUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Naukšēnu BUK, Naukšēnu pagasts28347841
Alvis BulsUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Rencēnu BUK, Rencēnu pagasts27809418
Dzintars RobulisUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Matīšu BUB, Matīšu pagasts28877555
Andris KrēsliņšUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Dikļu BUB, Dikļu pagasts22013610
Andris ZariņšUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Vaidavas BUK, Vaidavas pagasts29499457
Kaspars LācisUgunsdzēsības speciālists – Valmieras novada Ēveles BUK, Ēveles pagasts26521038

Operatīvās informācijas centrs

Lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana – 8484.

KĀDĀS SITUĀCIJĀS ZVANĪT UZ 8484

Pašvaldības policijas funkcijas ietver:

  • personu dzīvības, veselības, tiesību un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu aizsardzību no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem;
  • preventīvo pasākumu veikšanu administratīvo pārkāpumu un likumpārkāpumu novēršanā;
  • saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanas kontroli;
  • operatīvās informācijas apkopojumu un analīzi;
  • dalību civilās aizsardzības pasākumos;
  • ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanas kontroli novada administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos;
  • normatīvajos aktos noteikto zivju resursu aizsardzības un izmantošanas kontroli;
  • vienotas un koordinētas informācijas apriti par bojājumiem jeb pārtraukumiem apgādes sistēmā, par sabiedriskās kārtības traucējumiem, sanitāro tīrību, par ielu un ceļu stāvokli, par pašvaldības teritorijā esošo īpašumu uzturēšanu, valsts un pašvaldības un paaugstinātas bīstamības objektu infrastruktūru, u.c.;
  • videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novada administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības policijas nolikums (Aktualizēts 05.03.2024.)