Attīstība / Uzņēmējdarbība / Valmieras Rūpniecības un eksporta parks

Attīstība

Valmieras Rūpniecības un eksporta parks

Valmieras Rūpniecības un eksporta parks. Buklets:

Teritorijas sadalījums

Ceļa karte investoriem

Veikti divi neatkarīgi vērtējumi par projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulā Nr.651/2014 noteiktajam jēdzienam “mērķorientēta infrastruktūra”.

SIA “ZAB COBALT” juridiskais vērtējums par projektā veikto ieguldījumu atbilstību iepriekšminētajai Regulai 

CBRE Baltics tehniskais vērtējums par projektā veikto ieguldījumu atbilstību iepriekšminētajai Regulai

Abi atzinumi apliecina, ka projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” ietvaros veiktie ieguldījumi nepārkāpj Regulas 651/2014 ietvaru un izslēdz projekta mērķorientētas infrastruktūras risku. Valmieras novada pašvaldību ir drošs sadarbības partneris un ikviens, kuram ir interese par telpu vai zemes nomu Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā, var pieteikties un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Lai noskaidrotu Jums interesējošos jautājumus saistībā par Valmieras rūpniecības un eksporta parku, lūdzu, sazināties ar vecāko uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Initu Niedzviedzi, e-pasts: , tālrunis: +371 64207157