Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Interešu izglītība

Novads

Interešu izglītība

deju uzvedums Valmierā

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, Valmieras pilsētā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Valmierā un tās teritorijā ir pieejamas interešu izglītības programmas šādās jomās:

 • kultūrizglītība (deja, mūzika, folklora, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, amatniecība, teātris, melodeklamācija u.c.);
 • tehniskajā jaunrade (tehniskā modelēšana un konstruēšana, robotika, programmēšana, datorika, elektronika, u.c.);
 • radošās industrijas (grafiskais dizains, foto/video/audio māksla, mūzikas ierakstu studija, datorgrafika u.c.)
 • vides interešu izglītība (dabas pētnieki, vides izziņas pulciņš, vides eksperimenti u.c.);
 • sporta interešu izglītība (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, vispusīgā fiziskā sagatavotība, sporta dejas u.c.);
 • citas interešu izglītības programmu jomas (skolu muzejs, novadpētniecība, valodu apguve, debašu klubi, mājsaimniecības pulciņš, uzņēmējdarbības pulciņš, Bēbīšu skola, skauti, mazskauti, žurnālistika u.c.).
 • Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldībai, pašvaldības budžeta un/vai vecāku finansējuma/līdzfinansējuma.

Interešu izglītības programmas*

Interešu izglītības programmas piedāvā izglītības iestādes (pirmsskolas, vispārējās/speciālās/profesionālās izglītības iestādes), Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, fiziskas un juridiskas personas.

*Piedāvājums un norises laiki var būt mainīgi. Par aktualitātēm interesēties iestādēs.

Attaisnotie izdevumi par interešu izglītību

Saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016. gada 1. janvāra papildus var iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Nodokļa atmaksa pienākas par pulciņiem, ko piedāvā:

 1. Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestāde (informācija par Izglītības iestāžu reģistrā iekļautajām izglītības iestādēm pieejama www.viis.lv;
 2. cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai un tā ir reģistrējusi VID savu saimniecisko darbību (skatīt pašvaldībā licencēto interešu izglītības programmu sarakstu).

Papildus informācija vecākiem:

Nodokļu maksāta reģistrācijas kodu jautājiet programmas īstenotājam (kā juridiskai, tā fiziskai personai). Informācija par pašvaldību izsniegtajām licencēm interešu izglītības programmām pieejama arī VID mājaslapā www.vid.gov.lv

Programmu licencēšana

Personai, kura vēlas saņemt licenci interešu izglītības programmas licencēšanai, jāvēršas pašvaldībā ar Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai adresētu iesniegumu.

Dokumentus var iesniegt:

 • Klātienē – Apmeklētāju pieņemšanas centrā (1.stāvā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā).
 • Elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv;
 • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana”.
 • E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam.
 • Iesniegums un tam pievienotos dokumentus komisija izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā (termiņš var tikt pagarināts, ja tiek pieprasīta papildus informācija).

Licence tiek izsniegta uz laiku līdz 3 gadiem.

Ar interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu saistītie dokumenti:

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”

Direktora p. i.: Agija Veinberga

Adrese: Rīgas ielā 42, Valmiera, LV-4201

Tālr.: 64232302 , 64232192

E-pasts: vinda@valmierasnovads.lv

Mājaslapa: www.vinda.valmiera.lv