Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Interešu izglītība

Novads

Interešu izglītība

Interešu izglītība ir veids, kā attīstīt savu radošo pašizteiksmi, apzināt un attīstīt savus talantus un apgūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē un radīs priekšstatu par iespējām karjeras izvēlē.

Lai nodrošinātu saturīgas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, Valmieras novadā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas šādās jomās:

 • kultūrizglītība (deja, mūzika, folklora, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, amatniecība, teātris u.c.);
 • tehniskajā jaunrade (tehniskā modelēšana un konstruēšana, robotika, programmēšana, datorika, elektronika, u.c.);
 • radošās industrijas (grafiskais dizains, foto/video/audio māksla, datorgrafika, žurnālistika u.c.);
 • vides interešu izglītība (dabas pētnieki, vides izziņas pulciņš, vides eksperimenti, novadpētniecība, skolu muzejs u.c.);
 • sporta interešu izglītība (galda spēles, individuālie un komandu sporta veidi, sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, sporta dejas u.c.);
 • citas interešu izglītības programmu jomas (valodu apguve, debašu klubi, mājsaimniecības pulciņš, skolēnu mācību uzņēmumi, Bēbīšu skola, mazpulks u.c.).

Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldībai, pašvaldības budžeta un/vai vecāku finansējuma/līdzfinansējuma.

Interešu izglītības nodarbības Valmieras novada izglītības iestādēs 2023./2024. m.g.*

Interešu izglītības programmas piedāvā izglītības iestādes (pirmsskolas, vispārējās, speciālā, profesionālās izglītības iestādes), Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, fiziskas un juridiskas personas.

Valmieras novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

Privātās interešu izglītības iestādes:

Plašāko interešu izglītības programmu piedāvājumu nodrošina:

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”

Direktors: Edijs Pētersons
Adrese: Rīgas ielā 42, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 64232302 , 64232192
E-pasts:
Mājaslapa: www.vinda.valmiera.lv

*Piedāvājums un norises laiki var būt mainīgi. Par aktualitātēm interesēties izglītības iestādēs.

Attaisnotie izdevumi par interešu izglītību

Saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016. gada 1. janvāra papildus var iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Nodokļa atmaksa pienākas par pulciņiem, ko piedāvā:

 1. Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestāde (informācija par Izglītības iestāžu reģistrā iekļautajām izglītības iestādēm pieejama www.viis.gov.lv;
 2. cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai un tā ir reģistrējusi VID savu saimniecisko darbību.

Pašvaldībā licencētās interešu izglītības programmas un izsniegtās atļaujas neformālās izglītības programmām skatīt šeit.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu jautāt programmas īstenotājam.

Interešu izglītības programmu licencēšana un neformālās izglītības atļauju izsniegšana

 1. Personai, kura vēlas saņemt licenci interešu izglītības programmas licencēšanai, jāvēršas pašvaldībā ar Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai adresētu iesniegumu:
 2. Iesniegums interešu izglītības programmas licences saņemšanai
 3. Iesniegums interešu izglītības programmas licences pagarināšanai, pārreģistrācijai, anulēšanai
 4. Personai, kura vēlas saņemt atļauju neformālās izglītības programmas (iepriekš pieaugušo neformālā izglītība) īstenošanai, jāvēršas pašvaldībā ar Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai adresētu iesniegumu:
 5. Iesniegums neformālās izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanai
 6. Iesniegums neformālās izglītības programmas atļaujas anulēšanai
 7. Iesniegums atkārtotai neformālās izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanai sakarā ar grozījumiem dokumentos

Svarīgi!

Dokumentus var iesniegt:

 • Klātienē – Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā 1. stāvā);
 • Elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi ;
 • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana”.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus komisija izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā (termiņš var tikt pagarināts, ja tiek pieprasīta papildu informācija). Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 gadiem, atļauja ir beztermiņa.