Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Interešu izglītība

Novads

Interešu izglītība

deju uzvedums Valmierā

Interešu izglītība ir veids, kā attīstīt savu radošo pašizteiksmi, apzināt un attīstīt savus talantus un apgūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē un radīs priekšstatu par iespējām karjeras izvēlē.

Lai nodrošinātu saturīgas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, Valmieras novadā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas šādās jomās:

 • kultūrizglītība (deja, mūzika, folklora, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, amatniecība, teātris u.c.);
 • tehniskajā jaunrade (tehniskā modelēšana un konstruēšana, robotika, programmēšana, datorika, elektronika, u.c.);
 • radošās industrijas (grafiskais dizains, foto/video/audio māksla, datorgrafika, žurnālistika u.c.);
 • vides interešu izglītība (dabas pētnieki, vides izziņas pulciņš, vides eksperimenti, novadpētniecība, skolu muzejs u.c.);
 • sporta interešu izglītība (galda spēles, individuālie un komandu sporta veidi, sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, sporta dejas u.c.);
 • citas interešu izglītības programmu jomas (valodu apguve, debašu klubi, mājsaimniecības pulciņš, skolēnu mācību uzņēmumi, Bēbīšu skola, mazpulks u.c.).

Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldībai, pašvaldības budžeta un/vai vecāku finansējuma/līdzfinansējuma.

Interešu izglītības programmas*

Interešu izglītības programmas piedāvā izglītības iestādes (pirmsskolas, vispārējās, speciālā, profesionālās izglītības iestādes), Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, fiziskas un juridiskas personas.

Valmieras novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

Privātās interešu izglītības iestādes:

Plašāko interešu izglītības programmu piedāvājumu nodrošina:

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”

Direktora p. i.: Agija Veinberga
Adrese: Rīgas ielā 42, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 64232302 , 64232192
E-pasts: vinda@valmierasnovads.lv
Mājaslapa: www.vinda.valmiera.lv

*Piedāvājums un norises laiki var būt mainīgi. Par aktualitātēm interesēties izglītības iestādēs.

Attaisnotie izdevumi par interešu izglītību

Saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016. gada 1. janvāra papildus var iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Nodokļa atmaksa pienākas par pulciņiem, ko piedāvā:

 1. Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestāde (informācija par Izglītības iestāžu reģistrā iekļautajām izglītības iestādēm pieejama www.viis.gov.lv;
 2. cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai un tā ir reģistrējusi VID savu saimniecisko darbību.

Pašvaldībā licencēto interešu izglītības programmu sarakstu skatīt šeit.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods jājautā programmas īstenotājam.

Programmu licencēšana

Personai, kura vēlas saņemt licenci interešu izglītības programmas licencēšanai, jāvēršas pašvaldībā ar Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai adresētu iesniegumu:

Svarīgi!

Dokumentus var iesniegt:

 • Klātienē – Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā 1. stāvā);
 • Elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv;
 • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana”.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus komisija izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā (termiņš var tikt pagarināts, ja tiek pieprasīta papildu informācija). Licencu izsniedz uz laiku līdz 3 gadiem.