Attīstība / Uzņēmējdarbība / Radīts Valmieras novadā

Attīstība

Radīts Valmieras novadā

Preču zīme “Radīts Valmieras novadā” un tās angliskā versija “Origin – Valmiera Region”

Preču zīme_Radīts Valmieras novadā

Ražotāji

Mērķis

Preču zīmes mērķis ir veicināt vietējo Valmieras novada ražotāju, mājražotāju un amatnieku atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, kā arī stiprināt Valmieras novada vietas tēlu vietējā un ārvalstu tirgū.

Simbols un aizsardzība

Preču zīmi veido Valmieras novada simbols – izaugsmes medaļa, kas papildināta ar tekstu “Radīts Valmieras novadā”, kā arī angliskajā versijā “Origin – Valmieras Region”. Izaugsmes medaļa simbolizē esošos Valmieras novada cilvēku sasniegumus un motivē jaunu mērķu izvirzīšanai. Preču zīmes ir reģistrētas Latvijas Republikas Patentu valdē un tās ir aizsargātas Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Lietošana

Preču zīmi, atkarībā no nepieciešamības un iespējām, ražotāji var lietot uz preces vai iepakojuma, iestrādāt etiķetes dizainā, kā arī izvietot interneta vietnē vai tirdzniecības punktā, pievēršot uzmanību izcelsmes vietai un ļaujot pircējam atpazīt vietējos ražojumus.
Preču zīmei ir izstrādātas lietošanas vizuālās vadlīnijas, kas paredz simbola krāsu variācijas un novietojumu, lai zīme labi nolasītos un zīmola komunikācija būtu konsekventa. Ar vadlīnijām iespējams iepazīties ŠEIT

Par preču zīmes lietošanas iespējām aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļu – , 64207150.

Pieteikšanās preču zīmei

Ražotāji – fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas savā komunikācijā izmantot preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu (ŠEIT), kam pievienota produkta dizaina skice vai etalona paraugs. Nolikums par preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” un “Origin – Valmiera Region” lietošanu atrodams ŠEIT.