Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Līdzdalības budžets

Sabiedrība

Līdzdalības budžets

Noskaidroti līdzdalības budžeta projektu konkursa uzvarētāji

Valmieras novada pašvaldības domes 26. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums nr. 511 “Par finansējuma piešķiršanu līdzdalības budžeta projektu ieviešanai”. 

No 21. augusta līdz 3. septembrim norisinājās balsojuma aptauja par 13 iesniegtajiem projektiem uz Līdzdalības budžetu 2023. gadam. Noslēdzoties konkursa balsojuma aptaujai, pašvaldības dome 26. oktobrī pieņēma lēmumu finansējumu piešķirt divām visvairāk balsu ieguvušajām idejām – projektam “Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā” un projektam “Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā”

Pateicamies visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri iesaistījās un šogad iesniedza divreiz vairāk projektu pieteikumus līdzdalības budžetam, kā arī visiem balsotājiem – kopā saņemti 1425 balsojumi, no tiem 1296 – elektroniski un 129 – papīra formātā. Kopā mēs veidojam un attīstam Valmieras novadu! 

Vislielāko balsu skaitu ieguvusi iniciatīva “Publiskais rotaļu laukums Vilkpulkā”. Projekta pieteicēja Lauma Boša norāda, ka Vilpulkas pagasta jaunie vecāki vēlas bērniem pieejamu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicinot sportiskās aktivitātes dabā, tādēļ būtu nepieciešams uzstādīt jaunu, modernu rotaļu kompleksu. 

Otru lielāko balsu skaitu saņēma iniciatīva “Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā”. Projekta pieteicēja Anna Broka un “Jāņparka attīstības biedrība” norāda, ka līdz ar parka sakopšanu (dobju izveidi, zāliena pļaušanu, apgaismošanu, soliņu izvietošanu) “Jāņparks” ir kļuvis par kopīgu aktivitāšu – ikdienas sporta un kultūras pasākumu un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kopīgajās sanāksmēs Jāņparka aktīvie iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību un Valmieras novada fondu Domnīcā ir rosinājuši izveidot Jāņparkā bērnu laukumiņu, kas padarītu bērniem un ģimenēm ar bērniem šo vidi pieejamu. Bērnu laukumiņš ļautu bērniem jēgpilni pavadīt laiku, kamēr vecāki iesaistās un līdzdarbojas, ko paredz arī pieteiktā projekta ideja. 

Valmieras novada pašvaldības 2023. gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikums paredz, ka konkursa nolikumam atbilstošie projekti tiek virzīti publiskajai balsojuma aptaujai, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par nozīmīgākajiem projektiem. Balsojums par līdzdalības budžeta projektu idejām tika organizēts elektroniski Valmieras novada pašvaldības oficiālās tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Līdzdalības budžets”, kā arī papīra formātā, izgriežot no pašvaldības informatīvā izdevuma aizpildītas speciālās balsojuma lapas un iesniedzot Valmieras novada pašvaldības bibliotēkās vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Katrs balsojums bija par divām projektu idejām.

Balsojuma aptaujas rezultāti ir šādi: 
1. Publisks rotaļu laukums Vilpulkā – 382 balsis
2. Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā – 359 balsis
3. Ārtelpas skatuve Jāņparkā – 326 balsis 
4. Publiskais rotaļu laukums Mazsalacā – 319 balsis
5.  Šūpoles bērniem ar kustību traucējumiem Burtniekos – 206 balsis
6. Rotaļu laukuma atjaunošana Vecatē – 188 balsis
7. Publiskais rotaļu laukums Sedā – 176 balsis
8. Rotaļu laukuma papildināšana Endzelē – 169 balsis 
9. Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā – 156 balsis
10. Rotaļu laukuma papildinājums Rubenē -156 balsis
11. Koka skulptūru parks pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla – 153 balsis
12. Suņu pastaigu laukums Rubenē – 149 balsis
13. Pārgaujas rotaļu laukuma papildinājums Meža ielā Valmierā – 119 balsis

Līdzdalības budžets ir pašvaldības ikgadējā budžeta ieņēmumu daļa, par kura izlietojumu tiešā veidā lemj paši iedzīvotāji. Valmieras novada pašvaldībā līdzdalības budžeta iniciatīvu īsteno jau otro gadu, bet Pašvaldību likums nosaka, ka no 2025. gada visām pašvaldībām tas būs obligāts. Ar Līdzdalības budžetu tiek īstenotas infrastruktūras uzlabošanas idejas ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību, kuru ieviešana paredzēta pašvaldībai piederošā publiskā ārtelpā.