Līdzdalības budžets

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā

Aicinām pieteikt iniciatīvas līdzdalības budžetam

Līdzdalības budžets

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tiešā veidā ieteikt ļoti konkrētas novada infrastruktūras attīstības vajadzības, savukārt pašvaldībai – ar balsojuma aptaujas palīdzību īstenot tās idejas, kas risina iedzīvotājiem visaktuālākās vajadzības. Valmieras novada pašvaldības līdzdalības budžets ir jauna iespēja, kā tiešā veidā noteikt daļas no pašvaldības budžeta izlietošanu novada infrastruktūras attīstībai.

Laikā no 25. jūlija līdz 18. septembrim pašvaldībā tiks gaidīti līdzdalības budžeta projektu pieteikumi, daļa no kuriem tiks nodoti publiskajai balsošanai par to ieviešanas nozīmīgumu kopējam sabiedrības labumam. 

Atbalsts sekmīgākai projekta pieteikuma sagatavošanai – seminārs “Līdzdalības budžets: soli, pa solim”:

Valmieras novada 2022.gada līdzdalības budžeta projekts būs 10 000 – 30 000 EUR vērts infrastruktūras attīstības projekts,

  • kura realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa – pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums;
  • kas paredz infrastruktūras uzlabošanu vai jaunas infrastruktūras attīstību ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību;
  • kurā uzlabotās vai attīstītās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10% gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
  • un kura realizācija ir paredzēta pilnā apjomā, proti, projektam noslēdzoties, tas ir pilnībā pabeigts un to nav paredzēts īstenot vairākās kārtās.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt 10 cilvēku grupa, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, kā arī reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

2022. gada Valmieras novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkurss paredz konkursā apstiprināta viena līdz trīs projektu ieviešanu, kuru kopējās izmaksas ir 10 000 līdz 30 000 eiro. Kopējais 2022. gadā aktivitātei pieejamais Valmieras novada pašvaldības finansējums ir 30 000 eiro. Projekta idejas pieteikumu iesniedz iedzīvotāju grupa vai biedrība. Pašvaldības izveidota komisija izvirza, kuri projekti ir nododami tālāk publiskai iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par projektu aktualitāti. Pēc iedzīvotāju balsojuma, vērtējot projektu realizēšanas iespējas un iespēju iekļauties kopējā pieejamajā summā, komisija pieņems lēmumu par konkursā atbalstāmā viena, divu vai trīs projektu ieviešanu. Konkursā uzvarējušā projekta iesniedzējs turpmāk darbojas kā idejas pasūtītājs, pašvaldība – kā projekta ieviesējs.

Ikvienas attīstības pamatā ir vajadzība, un katrai vajadzībai ir iespējami risinājumi. Pašvaldības darbību nosaka dažādi normatīvie akti. Un atbilstoši tiem pašvaldība risina iedzīvotāju vajadzības, ir starpnieks un sadarbības partneris, kas meklē labākos risinājumus, līdzsvaro dažādās, reizēm pretējas intereses. Līdzdalības budžets ir pašvaldības ikgadējā budžeta ieņēmumu daļa, par kura izlietojumu tiešā veidā lemj paši iedzīvotāji. 2022. ir pirmais gads, kad Valmieras novada pašvaldība pakāpeniski uzsāk iedzīvotāju tiešu iesaisti lemšanā par budžeta izlietošanu.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu pa tālruni 26495997 vai e-pastā .

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA