Novads / SPORTS

Novads

SPORTS

Lai nodrošinātu Valmieras novada sporta jomas pilnvērtīgu darbību un tās attīstību, ciešā sadarbībā ikdienā strādā Valmieras novada pašvaldības iestādes Valmieras novada Sporta pārvalde, Valmieras Sporta skola, Kocēnu sporta skola un SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”.

Valmieras novada Sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Pašvaldības domes izveidota, pašvaldības padotībā esoša iestāde. Pārvaldes galvenās funkcijas sporta jomā ir nodrošināt Pašvaldības sporta politikas izstrādi, pārzināt, koordinēt un veicināt valsts un Pašvaldības sporta politikas īstenošanu Valmieras novadā. Pārvalde ir atbildīga par atbalsta, finansiāla un nefinansiāla, sniegšanu vietējām sporta organizācijām, sporta infrastruktūras attīstības un uzturēšanas pārraudzīšanu, sporta pasākumu koordinēšanu un organizēšanu pilsētā, novadā, sadarbības veicināšana ar sporta veidu federācijām un citiem partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Valmieras Sporta skola ir Valmieras novada pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Tās galvenie mērķi ir zināšanu un prasmju nodošana bērniem un jauniešiem sportā, kas vienlaikus nodrošina to fizisko, garīgo un emocionālo attīstību. Sporta skola ir ceturtā lielākā sporta skola Latvijā ar vairāk nekā 1100 audzēkņiem 13 dažādās profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmās, kas ir atbildīga arī par Valmieras novada un starpnovadu skolēnu sporta spēļu organizēšanu, kā arī Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas īstenošanu Valmierā.

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” dibināts 2002. gadā (turpmāk – VOC). 2015.gadā tika atklāts sporta komplekss Rīgas ielā 91, lai sekmētu sporta attīstību sabiedrībā un dotu iespēju ikvienam iesaistīties sporta nodarbībās, veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā. Pašvaldība un VOC 2013. gada 20. jūnijā noslēgtais deleģēšanas līgums paredz VOC īstenot slidot apmācību skolēniem, radīt interesi un dot iespēju jauniešiem veikt fiziskās aktivitātes brīvdabā, organizējot dažādus pasākumus, nometnes, tādējādi nodrošinot pietiekamu fizisko aktivitāti un izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselībā. Uzņēmums veic sporta būvju – Jāņa Daliņa stadions, Daliņu pludmale, Māra Štromberga BMX trase “Valmiera” un sporta kompleksa Čempionu ielā 2 – uzturēšanu un apsaimniekošanu.

IESPĒJAS UN NODROŠINĀJUMS SPORTA JOMĀ

Bērnu un jauniešu iesaistei sportā Valmieras novadā izveidotas un darbojas vēl divas sporta skolas – Bertānu Valmieras basketbola skola; Rūjienas Sporta skola. Bertānu Valmieras basketbola skola dibināta 2020. gadā, apvienojot resursus, zināšanas un ambīcijas Dairim un Dāvim Bertāniem, Valmieras novada pašvaldībai un basketbola klubam “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola”, lai Valmieru nostiprinātu kā Vidzemes basketbola centru. Toties Rūjienas Sporta skola, ar vēsturiskām basketbola tradīcijām, īsteno basketbola un vieglatlētikas profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Neatsverama Valmieras novada sporta jomas daļa ir vietējās sporta organizācijas, kuras pārstāv vairāk nekā 30 dažādus sporta veidus. Sporta organizācijas īsteno interešu izglītības programmas, organizē tautas sporta pasākumus un nodrošina sporta nodarbības bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Sporta veidu piedāvājumā ir gan sporta spēles, gan individuālie sporta veidi telpās, ārā, kā arī ūdenssporti. Vairāk par sporta organizācijām – https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/sporta-organizacijas/

Valmieras novadā ir pieejama sporta infrastruktūra gan augsta līmeņa Latvijas un starptautisku sporta sacensību un pasākumu norisei, gan reģionāla līmeņa pasākumu un treniņu norisei. Pieejama ir izglītības iestāžu sporta infrastruktūra, nacionālas nozīmes sporta bāzes, kā arī labiekārtotas dabas teritorijas skriešanai, riteņbraukšanai, nūjošanai, kā arī ziemas sporta aktivitātēm – slēpošanai un slidošanai. Vairāk par sporta bāzēm Valmieras novadā – https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/sporta-bazes/. Sporta pasākumu ikgadējais kalendārs nodrošina plašas iespējas novada iedzīvotājiem un sporta tūristiem no visas Latvijas un ārvalstīm piedalīties dažādos tautas sporta pasākumos, piemēram, amatieru basketbola, volejbola, florbola, futbola u.c. turnīros, skriešanas un orientēšanās pasākumos, kā arī vērot augsta līmeņa sacensības vieglatlētikā, BMX riteņbraukšanā, futbolā, florbolā un basketbolā. Plašāk par pasākumu piedāvājumu – https://www.valmierasnovads.lv/aktualitates/norisu-kalendars/.