Novads / SPORTS

Novads

SPORTS

Teicamā sporta infrastruktūra novadā veicina aktīvu brīvā laika pavadīšanu un nodarbošanos ar profesionālo sportu. Valmiera koncentrējas uz augstu sasniegumu sportu – Valmieras Olimpiskais centrs, Valmieras peldbaseins, Māra Štromberga BMX trase “Valmiera”, 2021. gadā atjaunotais Jāņa Daliņa stadions un vieglatlētikas manēža, kas saņēmusi konkursa «Latvijas Būvniecības gada balva 2021» galveno balvu, pludmales volejbola bāze Daliņu pludmalē, airēšanas sporta bāze “Krāces”, Vaidavas Sporta nama tenisa korti ar Deivisa kausa tenisa segumu, kā arī Valmieras Sporta skola, Bertānu Valmieras basketbola skola, Rūjienas Sporta skola un Kocēnu Sporta skola. Sporta aktivitātes pieejamas arī novada iedzīvotājiem un viesiem atvērtos sporta infrastruktūras objektos.

Lai sekmētu plānveidīgu un līdzsvarotu sporta nozares attīstību Valmieras novadā, izstrādāta sporta attīstības stratēģija, nosakot sporta attīstības virzienus un prioritātes Valmieras novadā, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo finanšu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Valmieras novada sporta attīstības stratēģija tiek izstrādāta, pamatojoties uz Attīstības stratēģiju un Valmieras novada attīstības programmu (2022.–2028.gadam) un šajos dokumentos noteiktajiem virzieniem.

Lai nodrošinātu Valmieras novada sporta jomas pilnvērtīgu darbību un tās attīstību, ciešā sadarbībā ikdienā strādā Valmieras novada pašvaldības iestādes Valmieras novada Sporta pārvalde, Valmieras Sporta skola, Kocēnu Sporta skola un SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”.

IESPĒJAS UN NODROŠINĀJUMS SPORTA JOMĀ

Bērnu un jauniešu iesaistei sportā Valmieras novadā izveidotas un darbojas vēl divas sporta skolas – Bertānu Valmieras basketbola skola, Rūjienas Sporta skola. Bertānu Valmieras basketbola skola dibināta 2020. gadā, apvienojot resursus, zināšanas un ambīcijas Dairim un Dāvim Bertāniem, Valmieras novada pašvaldībai un basketbola klubam “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola”, lai Valmieru nostiprinātu kā Vidzemes basketbola centru. Toties Rūjienas Sporta skola, ar vēsturiskām basketbola tradīcijām, īsteno basketbola un vieglatlētikas profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Sporta organizācijas Valmieras novadā

Neatsverama Valmieras novada sporta jomas daļa ir vietējās sporta organizācijas, kuras pārstāv vairāk nekā 30 dažādus sporta veidus. Sporta organizācijas īsteno interešu izglītības programmas, organizē tautas sporta pasākumus un nodrošina sporta nodarbības bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Sporta veidu piedāvājumā ir gan sporta spēles, gan individuālie sporta veidi telpās, ārā, un ūdenssporti. Vairāk par sporta organizācijām – https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/sporta-organizacijas/

Sporta infrastruktūra Valmieras novadā

Valmieras novadā ir pieejama sporta infrastruktūra gan augsta līmeņa Latvijas un starptautisku sporta sacensību un pasākumu norisei, gan reģionāla līmeņa pasākumu un treniņu norisei. Pieejama ir izglītības iestāžu sporta infrastruktūra, nacionālas nozīmes sporta bāzes, kā arī labiekārtotas dabas teritorijas skriešanai, riteņbraukšanai, nūjošanai, kā arī ziemas sporta aktivitātēm – slēpošanai un slidošanai. Vairāk par sporta bāzēm Valmieras novadā – https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/sporta-bazes/.

Sporta pasākumi Valmieras novadā

Aicinām ikvienu piedalīties dažādās sporta norisēs gan kā dalībniekiem, gan līdzjutējiem. Plašāk par pasākumu piedāvājumu šeit.