Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada Sporta nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam