Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Iepirkumu nodaļa

Pašvaldība

Iepirkumu nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Raivis Grīviņš  Nodaļas vadītājs64207149Lāčplēša iela 2, Valmiera
Estere LeokeVadītāja vietniece64210686Lāčplēša iela 2, Valmiera
Žanna DaņilovaGalvenā iepirkumu speciāliste, juriste27891650Alejas iela 8, Kocēni
Baiba VelpeGalvenā iepirkumu speciāliste64207206Lāčplēša iela 2, Valmiera
Aiga KontereIepirkumu speciāliste64292218Lāčplēša iela 2, Valmiera
Laura EzeraIepirkumu speciāliste64207203Lāčplēša iela 2, Valmiera

Iepirkumu nodaļas funkcijas ietver:

 • publisko iepirkumu plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu;
 • preventīvu pasākumu veikšanu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai attiecībā uz publisko iepirkumu līgumu noslēgšanu;
 • publisko iepirkumu procedūru un dokumentu projektu izstrādi un sagatavošanu, pamatojoties uz atbildīgās struktūrvienības, iestādes, darbinieka vai amatpersonas pieteikumu;
 • publisko iepirkumu procedūru dokumentācijas pārbaudi;
 • iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu iepirkuma komisiju vajadzībām;
 • tehnisku atbalstu Iepirkuma komisijai, nodrošinot iepirkuma procesa gaitu, protokolēšanu un iepirkuma procedūras norisi;
 • pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu un aktualizēšanu;
 • priekšlikumu sniegšanu par iepirkumu organizēšanu pašvaldības iestādēs;
 • specifikāciju kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām kontroli savas kompetences ietvaros un priekšlikumu sniegšanu to uzlabošanai;
 • iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un pasūtītāja pircēja profilā;
 • konsultāciju sniegšanu par publisko iepirkumu pašvaldības domes deputātiem, amatpersonām un darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā organizējot apmācības;
 • statistiskās informācijas apkopošanu par iepirkumiem pašvaldībā, kā arī nepieciešamo pārskatu sagatavošanu;
 • dokumentu uzglabāšanu un nodošanu arhīvā;
 • iepirkumu datu bāzes uzturēšanu.
Iepirkumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)