Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Iepirkumu nodaļa

Pašvaldība

Iepirkumu nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Raivis Grīviņš  Nodaļas vadītājsraivis.grivins@valmierasnovads.lv64207149Lāčplēša iela 2, Valmiera
Estere LeokeVadītāja vietnieceestere.leoke@valmierasnovads.lv64210686Lāčplēša iela 2, Valmiera
Žanna DaņilovaGalvenā iepirkumu speciāliste, juristezanna.danilova@valmierasnovads.lv27891650Alejas iela 8, Kocēni
Baiba VelpeGalvenā iepirkumu speciālistebaiba.velpe@valmierasnovads.lv64207206Lāčplēša iela 2, Valmiera
Aiga KontereIepirkumu speciālisteaiga.kontere@valmierasnovads.lv64292218Lāčplēša iela 2, Valmiera
Laura EzeraIepirkumu speciālistelaura.ezera@valmierasnovads.lv64207203Lāčplēša iela 2, Valmiera

Iepirkumu nodaļas funkcijas ietver:

 • publisko iepirkumu plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu;
 • preventīvu pasākumu veikšanu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai attiecībā uz publisko iepirkumu līgumu noslēgšanu;
 • publisko iepirkumu procedūru un dokumentu projektu izstrādi un sagatavošanu, pamatojoties uz atbildīgās struktūrvienības, iestādes, darbinieka vai amatpersonas pieteikumu;
 • publisko iepirkumu procedūru dokumentācijas pārbaudi;
 • iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu iepirkuma komisiju vajadzībām;
 • tehnisku atbalstu Iepirkuma komisijai, nodrošinot iepirkuma procesa gaitu, protokolēšanu un iepirkuma procedūras norisi;
 • pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu un aktualizēšanu;
 • priekšlikumu sniegšanu par iepirkumu organizēšanu pašvaldības iestādēs;
 • specifikāciju kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām kontroli savas kompetences ietvaros un priekšlikumu sniegšanu to uzlabošanai;
 • iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un pasūtītāja pircēja profilā;
 • konsultāciju sniegšanu par publisko iepirkumu pašvaldības domes deputātiem, amatpersonām un darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā organizējot apmācības;
 • statistiskās informācijas apkopošanu par iepirkumiem pašvaldībā, kā arī nepieciešamo pārskatu sagatavošanu;
 • dokumentu uzglabāšanu un nodošanu arhīvā;
 • iepirkumu datu bāzes uzturēšanu.
Iepirkumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)