Pašvaldība / Par pašvaldību / Kapitālsabiedrības / Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Pašvaldība

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Informācija sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam.

Lietotie saīsinājumi:
PPKDKSPL – publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
VPIL – Valsts pārvaldes iekārtas likums.
VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība.
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Kapitālsabiedrību apstiprinātie gada pārskati:

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi Rūjienā, Strenčos un Sedā

Informācija aktualizēta 18.10.2022.