Pašvaldība / Par pašvaldību / Kapitālsabiedrības / Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Pašvaldība

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Informācija sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam.

Lietotie saīsinājumi:
PPKDKSPL – publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
VPIL – Valsts pārvaldes iekārtas likums
VNP – Valmieras novada pašvaldība
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Kapitālsabiedrību apstiprinātie gada pārskati:

2023. GADS

2022. gads

2021. gads

Informācija aktualizēta 14.05.2024.