Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Publiskās apspriešanas / Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Sabiedrība

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

“Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu, komentārus uz norādīto e-pasta adresi (skatīt tabulu zemāk).

Termiņš viedokļu sūtīšanai
(2 nedēļas)
*
Saistošo noteikumu nosaukumsSēdes, kurās saistošos noteikumus plānots izskatītAdrese viedokļu sūtīšanaiRezultāts
AKTUĀLS
14.06.2023.
Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 31.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
liga.zvirbule@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

AKTUĀLS
14.06.2023.
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 31.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
kaija.muceniece@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”
AKTUĀLS
24.05.2023.
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
kaija.muceniece@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus”
AKTUĀLS
24.05.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

SN Nr.85 konsolidētā versija
(ievietots 29.04.2023.
aktualizēts 09.05.2023)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
evija.nagle@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās pievās”  
AKTUĀLS
24.05.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

SN Nr.84 konsolidētā versija

(ievietots 29.04.2023.
aktualizēts 09.05.2023)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
evija.nagle@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās”  
Apspriešana beigusies
13.04.2023.
Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu

Saistošo noteikumu projekts (aktualizēts 31.03.2023)

Paskaidrojuma raksts

(ievietots 30.03.2023.)
13.04.2023. Komiteju sēdes

27.04.2023. Domes sēdē
ilze.bekere@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”
Apspriešana beigusies
13.04.2023.
Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 30.03.2023.)
13.04.2023. Komiteju sēdes

27.04.2023. Domes sēdē
ilze.bekere@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem”
<<<>>>
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Saistošie noteikumi Nr.84
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 20.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
 Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Saistošie noteikumi Nr.85
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 20.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Saistošo noteikumu projekts
Pielikums

(ievietots 24.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Saistošo noteikumu projekts
Pielikums

(ievietots 15.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

Saistošo noteikumu projekts
1.pielikums
4.pielikums
Paskaidrojuma raksta projekts
Konsolidētā versija
(ievietots 10.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
Apspriešana beigusies
14.03.2023.
Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 28.02.2023.)
16.03.2023.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejā

Saimniecisko lietu komitejā

Sociālo un veselības lietu komitejā

——–

30.03.2023.
Domes sēdē
lasma.daugisa@valmierasnovads.lv ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres mājās”
Apspriešana beigusies
13.03.2023.
Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanas kārtība

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 10.02.2023.)
16.03.2023.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejā

Finanšu komitejā

——–

30.03.2023.
Domes sēdē
liga.biezina@valmierasnovads.lv ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par iniciatīvas projektu konkursu”
<<<>>>
Apspriešana beigusies
Termiņš pagarināts līdz 15.02.2023.
Saistošie noteikumi Nr.86
Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts  

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 12.01.2023.)
Aktkārtoti tiks skatīts:
Domes komiteju sēdēs 16.02.2023.

Domes sēdē 23.02.2023.


Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
liga.zvirbule@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu”
Apstiprināts 31.01.2023. domes sēdē

Centrālā pārvalde nodevusi atkārtotā izskatīšanā uz februāra sēdēm
Apspriešana beigusies
Termiņš 19.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.83
Par Valmieras novada simboliku

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums  

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 05.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
kristine.melece@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par simboliku”
Apstiprināts 31.01.2023. domes sēdē
Apspriešana beigusies
Termiņš
23.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.84
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
evija.nagle@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas izvietošanu”  
Apstiprināts 31.01.2023. domes sēdē
Apspriešana beigusies
Termiņš
23.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.85
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
evija.nagle@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas nodevu”  
Apstiprināts 31.01.2023. domes sēdē
Centrālā
pārvalde nodevusi atkārtotā izskatīšanā uz februāra sēdēm

Sākotnējais termiņš 26.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.86
Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 12.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
liga.zvirbule@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par kapsētu uzturēšanu”
Apstiprināts 31.01.2023. domes sēdē

Centrālā pārvalde nodevusi atkārtotā izskatīšanā uz februāra sēdēm
* [..] noteikto kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā. Pašvaldību likuma 46.panta ceturtā daļa.