Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Publiskās apspriešanas / Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Sabiedrība

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

“Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu, komentārus uz norādīto e-pasta adresi (skatīt tabulu zemāk).

Termiņš viedokļu sūtīšanai
(2 nedēļas)
*
Saistošo noteikumu nosaukumsSēdes, kurās saistošos noteikumus plānots izskatītAdrese viedokļu sūtīšanai
23.07.2024.
Par licencēto vēžošanu Vaidavas ezerā

Saistošo noteikumu projekts
Nolikums par licencēto vēžošanu Vaidavas ezerā
Paskaidrojuma raksts
Jūlija sēdes
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
18.07.2024.Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada administratīvā teritorijā esošajās izglītības iestādēs

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts
Jūlija sēdes
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Informatīvi. Apspriede nav noteikta.Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Funkcionālā zonējuma karte
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Jūnija sēdēsx
Apspriešana beigusies
20.06.2024.
Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.89 “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā”

Saistošo noteikumu projekts
Konsolidētā versija
Paskaidrojuma raksts
Jūlija sēdēs
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
20.06.2024.
Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.70 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts
Konsolidētā versija
Paskaidrojuma raksts
Jūnija sēdēsliga.zvirbule
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
07.06.2024.
Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.102 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts
Konsolidētā versija
Paskaidrojuma raksts
Jūnija sēdesandris.alpeus
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
27.05.2024.
Par medībām Valmieras novada pilsētās

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts
Jūnija sēdesevija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
23.05.2024.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts
Komiteju sēdēs 23.05.2024.

Domes sēdē 30.05.2024.
raimonds.barbals
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
23.04.2024.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts
evija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
23.04.2024.
Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu

Saistošo noteikumu projekts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
evija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
11.04.2024.
Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
publiskās vietās Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē aprīlīieva.vebruale
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
09.04.2024.
Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē aprīlīsandra.purmale@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
09.04.2024.
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē aprīlīsandra.purmale@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
02.04.2024.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē aprīlīagnese.smalka-france@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
15.03.2024.
Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē martāilze.bekere@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
06.03.2024.
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē martā
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
20.02.2024.
Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums

Paskaidrojuma raksts
Domes sēdē martā/aprīlīliga.zvirbule@
valmierasnovads.lv
Apspriešana beigusies
09.02.2024.
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
Domes sēdē februārīilze.bekere@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
09.02.2024.
Valmieras novada pašvaldības nolikums

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums – struktūrshēma
Domes sēdē 20.februārībaiba.tutina@
valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
9.01.2024.
Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Iesnieguma veidlapas projekts
Janvāra komiteju sēdēs

Janvāra domes sēdē
sandra.purmale
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Saistošie noteikumi
“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
Apspriešana beigusies
25.12.2023.
Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
evija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
25.12.2023.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
liga.zvirbule
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.12.2023.
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
inga.birkava
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.12.2023.
Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
(Par Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr.57 “Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā” atzīšanu par spēku zaudējušiem)

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
evija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.12.2023.
Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā

Saistošo noteikumu projekts

Nolikuma projekts

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
evija.ozola
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.12.2023.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
ilze.janite
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
28.11.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.66 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija
Novembra komiteju sēdēs 16.11.2023.

ATCELTI
inga.birkava
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
08.12.2023.
 
Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts ar pielikumiem

Paskaidrojuma raksts
Decembra komiteju sēdēs

Decembra domes sēdē
agnese.vasiljeva
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
24.10.2023.
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums

Paskaidrojuma raksts
Oktobra komiteju sēdēs 12.10.2023.

Oktobra domes sēdē 26.10.2023.
kaija.muceniece
@valmierasnovads.lv

ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
24.10.2023.
Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novada pašvaldībā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Oktobra komiteju sēdēs 12.10.2023.

Oktobra domes sēdē 26.10.2023.
kaija.muceniece
@valmierasnovads.lv

ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.09.2023.
Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Septembra komiteju sēdēs 14.09.2023.

Septembra domes sēdē 28.09.2023.
ilze.bekere
@valmierasnovads.lv

ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.09.2023.
Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
Septembra komiteju sēdēs 14.09.2023.

Septembra domes sēdē 28.09.2023.
andris.alpeus
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”
Apspriešana beigusies
14.06.2023.
Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 31.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
liga.zvirbule
@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

Apspriešana beigusies
14.06.2023.
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 31.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
kaija.muceniece
@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”
Apspriešana beigusies
24.05.2023.
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.05.2023.)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
kaija.muceniece
@valmierasnovads.lv
ar norādi
“Viedoklis par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus”
Apspriešana beigusies
24.05.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

SN Nr.85 konsolidētā versija
(ievietots 29.04.2023.
aktualizēts 09.05.2023)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
evija.nagle
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās pievās”  
Apspriešana beigusies
24.05.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

SN Nr.84 konsolidētā versija

(ievietots 29.04.2023.
aktualizēts 09.05.2023)
Jūnija komiteju sēdes

Jūnija domes sēdē
evija.nagle
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās”  
Apspriešana beigusies
13.04.2023.
Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu

Saistošo noteikumu projekts (aktualizēts 31.03.2023)

Paskaidrojuma raksts

(ievietots 30.03.2023.)
13.04.2023. Komiteju sēdes

27.04.2023. Domes sēdē
ilze.bekere
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”
Apspriešana beigusies
13.04.2023.
Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 30.03.2023.)
13.04.2023. Komiteju sēdes

27.04.2023. Domes sēdē

Ar ministrijas precizējumiem izskatīti komitejās 17.08.2023. un domē 31.08.2023.
ilze.bekere
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem”
<<<
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Saistošie noteikumi Nr.84
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 20.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
 Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Saistošie noteikumi Nr.85
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts

(ievietots 20.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Saistošo noteikumu projekts
Pielikums

(ievietots 24.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Saistošo noteikumu projekts
Pielikums

(ievietots 15.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
INFORMATĪVI
Apspriede nav noteikta
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

Saistošo noteikumu projekts
1.pielikums
4.pielikums
Paskaidrojuma raksta projekts
Konsolidētā versija
(ievietots 10.03.2023.)
16.03.2023. Komiteju sēdēs

30.03.2023.
Domes sēdē
Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nav noteikta *
Apspriešana beigusies
14.03.2023.
Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 28.02.2023.)
16.03.2023.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejā

Saimniecisko lietu komitejā

Sociālo un veselības lietu komitejā

——–

30.03.2023.
Domes sēdē
lasma.daugisa
@valmierasnovads.lv ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres mājās”
Apspriešana beigusies
13.03.2023.
Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanas kārtība

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 10.02.2023.)
16.03.2023.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejā

Finanšu komitejā

——–

30.03.2023.
Domes sēdē
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par iniciatīvas projektu konkursu”
<<<
Apspriešana beigusies
Termiņš pagarināts līdz 15.02.2023.
Saistošie noteikumi Nr.86
Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts  

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 12.01.2023.)
Aktkārtoti tiks skatīts:
Domes komiteju sēdēs 16.02.2023.

Domes sēdē 23.02.2023.


Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
liga.zvirbule
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu”
Apspriešana beigusies
Termiņš 19.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.83
Par Valmieras novada simboliku

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums  

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 05.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
kristine.melece
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par simboliku”
Apspriešana beigusies
Termiņš
23.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.84
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
evija.nagle
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas izvietošanu”  
Apspriešana beigusies
Termiņš
23.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.85
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 09.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
evija.nagle
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par reklāmas nodevu”  
Centrālā
pārvalde nodevusi atkārtotā izskatīšanā uz februāra sēdēm

Sākotnējais termiņš 26.01.2023.
Saistošie noteikumi Nr.86
Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksta projekts
(ievietots 12.01.2023.)
Komiteju kopīgā sēde 26.01.2023.

Domes sēde 31.01.2023.
liga.zvirbule
@valmierasnovads.lv
ar norādi “Viedoklis par kapsētu uzturēšanu”
* [..] noteikto kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā. Pašvaldību likuma 46.panta ceturtā daļa.