Bioreģions

Bioreģions

Bioreģions

2023.gada 25. oktobrī norisinājās bioreģiona forums “Misija – bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumā 13 institucionālie partneri, ieskaitot Valmieras novada pašvaldību, un citi klātesošie parakstīja labas gribas memorandu par pirmā bioreģiona izveidi Latvijā – Gaujas Nacionālajā parkā. Tajā ir pausta apņemšanās kopīgiem spēkiem visos iesaistes līmeņos veidot dabai un klimatam draudzīgu, resursu taupīgu, dažādu sabiedrības grupu iekļaujošu un ekonomisko labklājību veicinošu vidi.

Kas ir bioreģions?

Bioreģions ir teritorija, kurā tiek veidota un īstenota dabai ne tikai biologiska saimniekošana, bet arī ilgtspējīga resursu pārdale, kā arī ilgtspējīgas vides veidošana.

Kāds ir bioreģiona izveides mērķis?

Bioreģiona izveides mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un palielināt bioloģiskās pārtikas patēriņu bioreģionā, kā arī attīstīt sadarbību starp vietējiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem, mazināt atkritumu rašanos sadzīvē un saimniekošanā un īstenot energotaupību. Ne mazāk svarīgi mērķi ir veidot izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem, stiprināt kopienas un jauniešu iesaisti. Bioreģiona izveide piesaistīs arvien vairāk tūristu, kuri vēlēsies piedzīvot autentisku pieredzi, kas balstās uz iekšējā miera un saskaņas atjaunošanu.

Parakstot labas gribas memorandu, pašvaldība apņemas strādāt šajos rīcības virzienos, kas stiprinās videi draudzīgu rīcību dažādās nozarēs. Lai gan bioreģiona izveide attiecas uz Gaujas Nacionālā parka teritoriju, pašvaldība, parakstot memorandu, attiecinās izvirzītos mērķus uz visu pašvaldības administratīvo teritoriju.

Ar labas gribas memorandu var iepazīties šeit.