Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Vispārējā izglītība

Novads

Vispārējā izglītība

Uzņemšana 1. klasē

Izglītības iestādes

Burtnieku Ausekļa pamatskola

Direktore: Ilze Ažubele
Adrese: Burtnieku Ausekļa skola, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206
Kontakttālrunis: 25600958 (lietvede), 29102355 (direktore)
E-pasts:
Facebook: Burtnieku Ausekļa pamatskola

Iestāde īsteno: 

 • pamatizglītības programma, izglītības programmas kods 21011111;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem (kods 21015611).

Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola

Direktore: Iveta Rambola
Adrese: “Kauguru skola”, Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224
Kontakttālrunis: 29326289, 29435511
E-pasts:
Facebook: Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola

Iestāde īsteno:

 • pamatizglītības programmu, kods 21011111;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.

Jura Neikena Dikļu pamatskola

Direktors: Guntis Jansons
Adrese: “Dikļu skola”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Kontakttālrunis: 29578658
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.dikluskola.edu.lv
Facebook: Jura Neikena Dikļu pamatskola

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Dikļos
Adrese: “Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Zilākalnā
Adrese: Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads, LV-4222

Iestāde īsteno:

 • 21011111 vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) izglītības programma;
 • 01011111 vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Kocēnu pamatskola

Direktors: Māris Bušmanis
Adrese: Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Kontakttālrunis: 25708628
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.kocenuskola.lv
Facebook: Kocēnu pamatskola

Iestāde īsteno:

 • 21011111 vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) izglītības programma;
 • 21015611 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kas tiek īstenota iekļaujoši, bērniem ar speciālajām vajadzībām mācoties kopā ar vispārējās pamatizglītības izglītības programmas skolēniem.

Matīšu pamatskola

Direktore: Veneranda Logina
Adrese: Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Kontakttālrunis: 26556110 (lietvede), 29488182 (direktore)
E-pasts:
Facebook: Matīšu pamatskola

Iestāde īsteno:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Mazsalacas vidusskola

Direktore: Zaiga Ivana
Juridiskā adrese: Parka iela 30, Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, LV-4215
Faktiskā adrese: Parka iela 30, Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, LV-4215; “Pūcītes”, Ramata, Ramatas pagasts, Valmieras novads, LV-4215
Kontakttālrunis: 64251270, 29269671
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.mazsalacasvsk.lv
Facebook: Mazsalacas vidusskola

Iestāde īsteno:

 • 11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma;
 • 21011111 Pamatizglītības programma;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Naukšēnu vidusskola

Direktora p. i.: Dana Eglīte
Adrese: “Naukšēnu vidusskola”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244
Kontakttālrunis: 64268636, 29189905
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.nauksenuvidusskola.lv
Facebook: Naukšēnu vidusskola

Iestāde īsteno:

 • 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • 21011111 Pamatizglītības programma;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

Rencēnu pamatskola

Dibināšanas gads: 1936
Direktore: Dina Oliņa
Adrese: Parka iela 1, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232
Kontakttālrunis: 26405140, 25427171
E-pasts:
Facebook: Rencēnu pamatskola

Iestāde īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu (01011111);
 • pamatizglītības programmu (21011111);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).
 • Iestāde īsteno interešu izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.

Rubenes pamatskola

Direktors: Ivars Ādamsons
Adrese: Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4227
Kontakttālrunis: 29487602
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.rubenesskola.lv
Facebook: Rubenes pamatskola

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Rubenē:
Adrese: Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4227

Iestāde īsteno:

 • 21011111 vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) izglītības programma;
 • 21015611 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kas tiek īstenota iekļaujoši, bērniem ar speciālajām vajadzībām mācoties kopā ar vispārējās pamatizglītības izglītības programmas skolēniem;
 • 01011111 vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Rūjienas vidusskola

Direktore: Linda Čākure
Adrese: Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240.
Kontakttālrunis: 64268136
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.rujienasvidusskola.lv
Facebook: Rūjienas vidusskola

Iestāde īsteno:

 • 21017111 Pamatizglītības programma – ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – mūzikā;
 • 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 21011111 Pamatizglītības programma;
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • 21014111 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma.

Strenču pamatskola

Direktore: Dace Gaigala
Adrese: Rīgas iela 13, Strenči, Valmieras novads, LV-4730; Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads, LV-4728 (programmu realizācijas vieta Sedā)
Kontakttālrunis: 64715636 (Strenčos), 64715644 (Sedā)
E-pasts:

Tīmekļvietnehttps://strencuskola.edu.lv/

Iestāde īsteno Strenčos:

 • 21011111 Pamatizglītības programmu;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 21015811 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sedā:

 • 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programmu;
 • 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Trikātas pamatskola

Direktore: Inga Boškina
Adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV-4731
Kontakttālrunis: 20364920
E-pasts: 
Tīmekļvietne: www.trikatasskola.beverina.lv
Facebook: Trikātas pamatskola

Iestāde īsteno:

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101111);
 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Valmieras sākumskola

Direktors: Mārtiņš Vētra
Adrese: Pāvila Rozīša iela 40A, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Kontakttālrunis: 64224237
E-pasts:
Tīmekļvietne: vss.edu.lv
Facebook: Valmieras sākumskola

Iestāde īsteno:

 • 11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) izglītības programmu;
 • 11013111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
 • 11015611 Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 11015511 Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Direktors: Viktors Litaunieks
Adrese: Meža iela 12a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64235490
E-pasts:
Tīmekļvietne: www.vps.edu.lv
Facebook: Valmieras Pārgaujas sākumskola

Iestāde īsteno:

 • 11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) izglītības programmu;
 • 11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Valmieras Valsts ģimnāzija

Direktors: Artūrs Skrastiņš
Adrese: Pāvila Rozīša iela 40, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222459
E-pasts:
Tīmekļvietne: https://vvg.lv
Facebook: Valmieras Valsts ģimnāzija

Iestāde īsteno:

 • 23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu;
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu;
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
 • 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Direktore: Ilva Lakuča
Adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 29405542
E-pasts:
Tīmekļvietne: http://vpvg.edu.lv/
Facebook: Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Iestāde īsteno:

 • 23011111 Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programmu;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • 31013011 Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorika);
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (dabaszinības);
 • 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu;
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu.

Valmieras 5. vidusskola

Direktore: Rudīte Markus
Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222443
E-pasts:
Tīmekļvietne: http://v5v.edu.lv
Facebook: Valmieras 5. vidusskola

Iestāde īsteno:

 • 21011111 Pamatizglītības programmu;
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (policija) virziena programmu;
 • 21015611 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu/kultūrizglītību.

Valmieras 2. vidusskola

Direktors: Andrejs Gluhovs
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Lietvede: 64281559
Direktors: 64207163
Direktora vietnieks: 64207543
E-pasts:
Tīmekļvietne: http://v2v.edu.lv
Facebook: Valmieras 2. vidusskola

Pirmsskolas izglītības programmas Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

Iestāde īsteno:

 • 01011111 Pirmsskolas izglītības programma;
 • 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Valmieras 2. vidusskola

Dienas izglītības programmas:

 • 21011111 Pamatizglītības programma;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma;
 • 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma:
 1. Modernās tehnoloģijas un E-vide;
 2. Inženierzinātnes un medicīna;
 3. Sociālās zinātnes un komunikācija;
 4. Sports un veselība;
 5. Sabiedriskie tīklojumi.

Neklātienes/Tālmācības izglītības programmas

 • 31016013 Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene):
 1. BASIC;
 2. Pašizaugsme un attīstība.

Direktors: Uldis Jansons
Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222436
E-pasts:
Tīmekļvietne: http://viesturi.edu.lv/
Facebook: Valmieras Viestura vidusskola

Valmieras Viestura vidusskola

Iestāde īsteno:

 • 21011111 Pamatizglītības (1.-9. klasei) programmu;
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (1.-9. klase);
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorzinības);
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu (teātra māksla) programmu.