Pakalpojumi / Pieteikums 1. klasei

Pieteikums 1. klasei

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Pieteikumu iesniegšana notiek laika posmā no 1. marta plkst. 8.00 līdz 2. aprīlim plkst. 17.00. 

Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk. Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu programmu.

Dokumentu iesniegšana:

  • ja  jums ir izveidota e-adrese, lejuplādē pieteikumu, aizpilda, saglabā savā datorā, un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu pievieno kā pielikumu nosūta dokumentu no savas e-adreses izvēlētajai vispārējās izglītības iestādei;
  • uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu nosūta pieteikuma veidlapu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  • klātienē (ja nav iespējams izmantot kādu no diviem iepriekšējiem variantiem) izvēlētajā izglītības iestādē iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumā var norādīt nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā, kas pēc iespējas tiks ņemts vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē.

Ja pieteikums iesūtīts elektroniski, iestāde vienas darbdienas laikā uz vecāka norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par saņemšanu un reģistrāciju.

Plašāka informācija šeit

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Vecākiem pieejams vienots reģistrs 1. klašu rindai, kurā bērnu identificē pēc bērnam piešķirtā reģistra koda, kas saņemts pēc pieteikuma iesniegšanas. 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.