Pakalpojumi / Bērna reģistrēšana uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Bērna reģistrēšana uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII), bērnu nodrošināšanu ar vietu iestādē un iestādes maiņu nodrošina Valmieras novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

Bērnu reģistrāciju un vietas piešķiršanu uzņemšanai speciālajā izglītības iestādē nodrošina speciālā izglītības iestāde normatīvajos aktos un speciālās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā.

Ar vietu PII tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

Ja esat e-adreses lietotājs, varat reģistrēt bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, savas e-adreses profilā portālā latvija.lv kā adresātu izvēloties Valmieras novada Izglītības pārvaldi, tiešsaistē aizpildot lodziņā “Izvēlies veidlapu” atrodamo attiecīgo veidlapu un, apstiprinot to ar elektronisko parakstu, nosūtot pārvaldei.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

Pašvaldībā ir viens vienots PII reģistrs (turpmāk – Reģistrs), kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām. Valmieras pilsētai ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Valmieras pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējie novada teritorijā esošiem pagasti sadalīti apvienībās, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgās apvienības un pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Pārvalde bērnus rindā uz pieteikumā norādītajām Iestādēm reģistrē Reģistrā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt PII un bērna un viena no vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi, ievērojot šādu secību:

* Valmieras pilsētas pirmsskolas iestādēs:

– Valmieras pilsētā deklarētie bērni;

– Valmieras novadā deklarētie bērni;

– ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

 

* Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”:

– Valmieras pagastā deklarētie bērni;

– Burtnieku pagastā deklarētie bērni;

– Valmieras novadā deklarētie bērni;

– ārpus Valmieras novada deklarētos bērnus.

 

* pārējās Pašvaldības PII:

– attiecīgajā apvienībā deklarētie bērni;

– Valmieras novadā deklarētie bērni;

– ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

 

Reģistrs ir pieejams Pārvaldē un pašvaldības interneta vietnē www.valmierasnovads.lv

 

 

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.