Pakalpojumi / Kā rakstīt un iesniegt iesniegumu

Kā rakstīt un iesniegt iesniegumu

Gan tiem, kuri mēdz piemirst, kā iesniegums rakstāms, gan tiem, kuri to raksta pirmo reizi, iespējams var noderēt Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja sagatavota īsa un mūsdienīga videopamācība. 

Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegt:

  • Valmieras novada pašvaldības e-adresē – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
  • e-pasta adresē  – šādā gadījumā tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu.

Par elektronisku saziņu ar pašvaldību vairāk lasiet šeit

Kas ir e-adrese?

E-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā “Mana darba vieta”) un nodrošina iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm.

Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

  • sūtot pa pastu uz adresi Valmieras novada pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
  • klātienē Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Informācija aktualizēta 22.11.2022.