Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā 2023

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā 2023

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā 2023

Līdzdalības budžeta 2023. gada uzsaukumā Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi kopā 16 iedzīvotāju vai biedrību projektu ideju pieteikumus. Trīspadsmit no saņemtajām iniciatīvām tiek virzītas publiskajai balsojuma aptaujai, kas norisināsies no 21. augusta līdz 3. septembrim. 

Visas idejas ciešā sadarbībā ar pašvaldības dažādu jomu atbildīgajiem speciālistiem ir izvērtējusi pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija. Vērā tika ņemtas projekta realizēšanai nepieciešamās darbības, to potenciālās izmaksas, atbilstība pašvaldības attīstības plāniem un tādējādi faktiskās projekta ieviešanas iespējas un tajā nepieciešamās izmaiņas, precizējumi.

Balsojuma aptauja vienlaikus tiek organizēta gan elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē, gan drukātā veidā Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma augusta nummurā (6.-7.lpp). Aizpildītas balsojuma aptaujas lapas lūdzam iesniegt Valmieras novada pašvaldības bibliotēkās un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Lūdzu izvēlies, kuras divas projektu idejas ir vissvarīgākās un ieviešamas tuvākajā laikā. Balsojums, kurā izdarīta izvēle tikai par vienu vai par vairāk nekā diviem projektiem, netiks pieņemts kā pilnvērtīgs balsojuma aptaujas biļetens. 

Valmieras novada līdzdalības budžets 2023. gadā ir 10 – 30 000 eiro vienam projektam.  Veidosim Valmieras novadu kopā!

Iepazīsties ar projektiem šeit!

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā 2023!

* Valmieras novada pašvaldība informē, ka aptaujas laikā iegūtā informācija un personas dati (e-pasts) tiks izmantoti, lai nodrošinātu balsojuma unikalitāti un netiks uzglabāti ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai. Papildu informācija par personas datu apstrādi privātuma politikā, pieejama: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/