Ārtelpas skatuve Jāņparkā Valmierā

Ārtelpas skatuve Jāņparkā Valmierā

Ārtelpas skatuve Jāņparkā Valmierā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Jāņparka skatuves atdzimšana

Projekta īstenošanas vieta: Jāņparks, Valmieras novads, LV-4201

Projekta pieteicējs: Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”

Īss projekta kopsavilkums: Pērn Valmieru Kultūras galvaspilsētas titulam pieteica kā “Dinamisku pilsētu”, kurā mijiedarbojas iedzīvotāji dažādībā. Administratīvi teritoriālās reformas (ATR)  rezultātā Valmieras novads ir kļuvis ne vien teritoriāli lielāks un iedzīvotājiem bagātāks, bet arī kultūras un mākslinieciski daudzveidīgas. Šeit darbojas neskaitāmi mākslinieciskie pašdarbības kolektīvi, kas vieno dažādu paaudžu iedzīvotājus kopīgā dejā, dziesmā un citās tradīcijām bagātās aktivitātēs (teātra, lietišķās mākslas u.c.). Valmiera kļuvusi par asinsrites centru sporta un aktīvās atpūtas piekritējiem. Tomēr ne visiem ir zināms, ka Jāņparks ir tikai nesen iedzīvināts, kļustot par vienu no satikšanās vietām gan apkaimes iedzīvotājiem, gan kultūras baudītājiem, gan sportiska dzīvesveida cienītājiem. Aicinām atbalstīt ideju par ārtelpas skatuves izveidi Jāņparkā, kur var atdzimt par jau tradīciju kļuvušiem pasākumiem, piemēram,  “Vingro dabā”, amatierteātra izrādēm, ikdienas ansambļiem, un citu brīvo mākslinieku uzstāšanās vietu. 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Valmieras novada nesen jaunizveidotajā teritorijā ir tradīcijām bagāti un nenovērtējami mākslinieciskās pašdabrības kolektīvi- darbojas senioru vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne” un senioru vīru koris “Baltie bērzi”, VPDK “Agrā rūsa”, kā arī deju kolektīvs “Sadancis” un “Savieši”, sieviešu koris “Jumara” kā arī senioru koris “Sudrablāse”, “Imera”, “Mežābele”. Jaunas vēsmas tradīciju kopšanā ir ienesusi Etno kokļu kopa un šova deju grupa “Aurum”, kā arī vokālā grupa “Imera” un mūsdienu deju grupa “Baltā”, saksafonistu ansamblis “Valmieras meitenes” un tautas mūzikas kopa. Darbojas amatierteātris “Valmiermuižnieki”. Lielisku kultūrvides atmosfrēru rada jauniešu koris “Skan” un “Valmiera”. Pilsētā darbojas arī tautas lietišķās mākslas studijas (vairāk skatīt https://vkc.lv/kolektivi).

Jāņparka apkaime vēsturiski un arī šobrīd ir izveidojusies par strādājošu ģimeņu dzīvesvietu un darba vietu. No vienas puses, atrašanās vieta ir daudzfunkcionāla, tuvumā ir Valmieras olimpiskais centrs, vairāki lielveikali un citi veikali un tirdzniecības centri. No otras puses, jaunā privātmāju apbūve ir papildinājusi un piesaistījusi jaunas ģimenes ar bērniem, kas ietekmē apkaimē dzīvojošo skaita pieaugumu. Aplēses liecina, ka Jāņparka apkaimes teritorijā, t.i., Jāņparks, Šķesteri, Putriņās un daļēji Jumaras ielas āpkaimē dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir ap 2500 – 3000 iedzīvotāji (skatīt CSP dati par Valmieras apkaimes iedzīvotājiem).  

Valmieru kultūras galvaspilsētas titulam pieteica kā “Dinamisku pilsētu”, kurā mijiedarbojas iedzīvotāju dažādība savās izpausmēs. Dinamiskā pilsētā ir vieta aktīvām un līdzdarboties gribošām personībām. Aktīvā dzīvesveida piekritēji jau izmēģināja savas sportiskās prasmes Jāņparka aktīvo iedzīvotāju rīkotajos pasākumos – vingrojot Jāņparkā. Arī šogad Jāņparka aktīvie iedzīvotāji ir pauduši vēlmi aktīvi un jēgpilni pavadīt laiku vingrojot dabā. Jāņparka vide ir kļuvusi multifunkcionāla, pateicoties iedzīvotājiem, lai arī infrastruktūra tam īsti nav piemērota. Šobrīd pilsētvidē nav nevienas transformējamas vai multifunkcionālas terases, kuru iedzīvotāji varētu izmantot dažādām vajadzībām – ikdienas vingrošanas aktivitātēm (joga, fizioterapijas nodarbībām u.c.), pašdarbnieku kolektīvu, mākslas plenēru u.c. aktivitātēm. Atsevišķās vietās Valmierā ir pieejamas skatuves, kas paredzētas kora/ansambļa un deju kolektīviem, piem. Daliņa stadiona apkaimē. Tomēr esošajiem infrastruktūras risinājumiem ir savas nepilnības, tās ir skatuves, nevis ikdienas aktīvā dzīvesveida vajadzību apmierināšanai (vingrot nelielās grupās, dziedāt un uzstāties mazākos kolektīvos). Šogad par godu Dziesmu un Deju svētkiem, Valmiera var izveidot ārtelpas skatuvi, kas būtu piemērota ne tikai profesionāliem ansambļiem, un mākslinieciskiem kolektīviem, bet arī ikdienas aktīvajiem, kas vēlas svinēt mākslu un kultūru savā pilsētā, savā dzīvesvietā. 

Kopīgajās Jāņparka aktīvo iedzīvotāju sanāksmēs iedzīvotāji atzina, ka parks ir daudzfunkcionāls – no rītiem bērni šķērso parku dodoties savās ikdienas gaitās, vietējie iedzīvotāji to izmanto rīta – vakara  sportiskām aktivitātēm (skrējēji, nūjotāji) un daļa izmanto pastaigām. Parkā ir seni koki- dižpriedes, egles, ozoli, kļavas, liepas, lapegles, bērzi un kastaņkoki, kas putniem un kukaiņiem veido daudzveidīgu dabisko vidi. Valmieras novadā dzīvojošiem un netālu esošo mācību iestāžu bērniem un jauniešiem ir nepieciešama labvēlīga vide un pulcēšanās vieta, kur organizēties kopīgajā darbībā. Nenoliedzami, Jāņparks ir Valmieras viens no lielākajiem, kur atrodas viena no senākajām šausliežu dzelzsceļa stacijām Latvijā – zaļā dzelzsceļa objekts “Jāņparka stacija”. Vēsturiski ir saglabājušās liecības, ka parkā ir bijusi estrāde, kas apvienoja pilsētas un apkaimes iedzīvotājus sabiedriski aktīvā kultūras dzīvē – notika koncerti, teātra izrādes un svinēti svētki! Jāņparka aktīvie iedzīvotāji, iedvesmojoties no parka vēstures un notikumiem, ir šo parku padarījuši par vietu, kur atpūsties no ikdienas steigas, bet ne tikai. 

Līdz ar parka sakopšanu (dobju izveidi, zāliena pļaušanu, apgaismošanu, soliņu izvietošanu) “Jāņparks” parks ir kļuvis par kopīgu aktivitāšu – ikdienas sporta un kultūras pasākumu un brīvā laika pavadīšanas vietu. Jau šobrīd Jāņparka iedzīvotāji pulcējas uz savas “improvizētās skatuves”,  un pirms katra lielā pasākuma tiek risināts jautājums par skatuvi. 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 15 000 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Ideja par ārtelpas terasi grupu nodarbībām ir iekļauta Pašvaldības Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas veidotajā Jāņparka attīstības vīzijā. Terasi, kādu to ir iecerējis iesniedzējs, ir iespējams uzstādīt, iekļaujoties kopējā projektu realizēšanai pieejamajā tāmē.

Vienlaikus, lai arī infrastruktūra attīstības vīzijā konceptuāli ir paredzēta, izvēlētā projekta realizēšana nav prioritāra. Speciāli veidota ārtelpas vide grupu nodarbībām Valmierā daudzviet ir pieejama. Dēļu grīda bez jumta seguma nav ilgtspējīgs risinājums. Jaunas estrādes veidošana Jāņparkā nav plānota. Taču tādas būvniecības izmaksas pārsniegtu Līdzdalības budžeta projekta realizēšanai pieejamo finansējumu. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija nolemj projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.