Novads / Kultūra

Novads

Kultūra

Valmieras pilsēta rūpējas par augstvērtīga kultūras piedāvājuma pieejamību ikvienam interesentam un kultūras mīļotājam. Pilsētā norisinās dažādi kultūras pasākumi, izrādes, koncerti, festivāli, izstādes un citi kultūras procesi. Tieši kultūras virzienu mijiedarbībā dzimst jaunas iniciatīvas un sadarbības modeļi. Iedzīvotāji līdzrada kultūras procesus un ir ikviena kultūras notikuma centrs.

Nozīmīgākie kultūras pasākumi

Valmieras Vasaras teātra festivāls

Valmieras vasaras teātra festivāls tiek veidots kā unikāls teātra mākslas notikums. Tā programmas pamatā – tikai īpaši festivālam radīti darbi, ko veido nacionālā un starptautiskā mērogā zināmi profesionāļi. Neierastās vietās un oriģinālās formās Valmieras pilsētvidē tiek izrādīti iestudējumi visai ģimenei, kas izklaidē, bagātina, provocē, un noteikti neatstāj vienaldzīgus festivāla apmeklētājus. Papildus teātra izrādēm tiek izvērsta paralēlā programma – brīvdabas kino vakari, muzikāli un gastronomiski piedzīvojumi, radot bagātīgus mākslas svētkus pilsētvidē.

Velo un kino festivāls “Kino Pedālis”

Ar dejām lietū, mīšanos pa sauli un dokumentālo, mākslas un animācijas filmu skatīšanos neparastos pop – up kinoteātros, ik gadu maijā interesentiem iespējas doties īpašā nedēļas nogales piedzīvojumā, piedalīties velo un kino festivālā “Kino Pedālis”. Festivāls Valmierā pulcē velo un kino mīļus no visas Latvijas. Gan mazi, gan lieli var izvēlēties sev atbilstošāko maršrutu, doties velo braucienā ar spēli, izbaudīt kino programmu, kā arī baudīt festivāla brīvo atmosfēru tā centrā – Vecpuišu parkā.

Festivālu organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži” un Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadu pašvaldībām.

Valmieras Mākslas dienas

Katru gadu aprīlī Valmierā norisinās Mākslas dienas. Visu mēnesi mākslas baudītājiem tiek piedāvāta profesionāla mākslas programma – Latvijas un ārvalstu mākslinieku izstādes, unikāli kustību un vizuālās mākslas sadarbības projekti, forums “Māksla būt uzņēmējam”, koncerti, radošās tikšanās, meistarklases un citi kultūras notikumi. Mākslas dienu koncepts katru gadu ir atšķirīgs, taču virsuzdevums nemainās – iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties kultūras un mākslas procesos, kļūstot par skatītājiem un dalībniekiem vienlaikus. Māksla ir unikāls saziņas veids, kas cilvēkus iesaista emocionāli un intelektuāli, mainot katra cilvēka un sabiedrības dzīvi kopumā.

Valmieras pilsētas svētki

Jūlija pēdējā nedēļas nogalē Valmiera svin pilsētas svētkus. Trīs dienu laikā tiek piedāvāta krāšņa svētku programma – amatnieku un mājražotāju gadatirgus, garšu festivāls, koncerti, izstādes, dažādas radošās un tehniskās darbnīcās, aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Svētku gājiens, kas vieno valmieiriešus un ļauj lepoties ar savu pilsētu! Brīvdabas kino vakari, alternatīvās mūzikas skatuve – Valmieras pilsētas svētkos ikviens gūs prieku un lielisku atpūtu!

Etnofestivāls “Sviests”

Valmiermuižā jau vairākus gadus norit etnofestivāls “SVIESTS”. Dienas laikā iespējams apmeklēt un izzināt gan gadskārtu svinības, radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņu “Gardu muti”, gan arī baudīt tautas deju kolektīvu priekšnesumus. Vakara cēlienā ikviens aicināts baudīt daudzveidīgu Latvijas un ārzemju viesmākslinieku mūsdienu etnofolka koncertu. Pēc koncerta – dejas līdz rītam!

Pasākumu organizē Valmiermuižas kultūras biedrība.

Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls

Janvārī – laikā, kad ārā snieg, puteņo un atkūst, Valmierā norisinās Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls, kura aizsācēja ir leģendārā pianiste Jautrīte Putniņa. Jau tradicionāli festivālu organizē Valmieras mūzikas skola, bagātīgā festivāla programma ir labs iemesls nedēļas nogalē apciemot Vidzemes pērli un trīs dienas baudīt gan latviešu, gan ārzemju mūziķu uzstāšanos neskaitāmos koncertos.

Simjūda gadatirgus

Simjūda gadatirgus Valmierā ir Ziemeļvidzemē plašākais gadatirgus, ik gadu pulcējot vairāk nekā 300 tirgotāju ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm. Leģendas vēsta, ka Simjūda tirgus pirmsākumi meklējami kopš Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas uzcelšanas. Tas parasti norisinājās 28.oktobrī, Sīmaņa dienā. Vēlākos gadsimtos tirgus diena kā notikums tika atzīmēta arī kalendārā, kur vietas ierobežojuma dēļ Sīmaņa un Jūdas dienā bija ieraksts “Sim., Jūda”. Tā arī pamazām tirgus ieguva vārdu, ko pazīst ne tikai Latvijā. Pāvils Rozītis romānā “Valmieras puikas” raksta: “Kas nav redzējis Simjūda tirgu, tam nav bijis jaunības.”