Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra teritorija

Valmiera

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra teritorija

Koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana) Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra teritorijā Leona Paegles ielā 5-7 veikta 2019.gada 9.jūlijā. To veica SIA ZĪLE ROKĀ.

Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Kopā novērtēti 37 koki.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka apsekotajā teritorijā aug 7 koku sugas:

 • 1 parastā zirgkastaņa;
 • 5 āra bērzi;
 • 5 Eiropas lapegles;
 • 1 parastā apse;
 • 2 parastie ozoli;
 • 22 parastās liepas.
 • Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6.35 no 10.

Teritorijā konstatēti:

 • 8 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
 • 24 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
 • 5 mazvērtīgi un nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

 • 3 koki ar kopšanas prioritāti A! – nepieciešama steidzama koku sakopšana;
 • 8 koki ar kopšanas prioritāti A – sakopšana veicama tuvāko sešu mēnešu laikā;
 • 18 koki ar kopšanas prioritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
 • 2 koki ar kopšanas prioritāti C – var sakopt, bet nav nepieciešams;
 • 6 koki ar kopšanas prioritāti D – kopšana nav nepieciešama.