Novads / Izglītība / Izglītības pārvalde

Novads

Izglītības pārvalde

Lāčplēša iela 2,Valmiera, LV-4201
64207147
Vārds UzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Iveta PāžeIzglītības pārvaldes vadītāja[email protected]64207139
Sandra PurmaleIzglītības satura un kvalitātes vadītāja[email protected]64207666
Guna ZvirgzdaSpeciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos[email protected]64207123
Eva Monika ŠvarcaSpeciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos[email protected]64207125
Liene DembovskaIzglītības projektu vadītāja[email protected]64207154
Dace VaļģeSpeciāliste iekļaujošās izglītības jautājumos,
Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja
[email protected]29220362
Daina RozeJaunatnes lietu speciāliste[email protected]25450585
Mārcis ČākursDienesta viesnīcas vadītājs[email protected]29158538

Valmieras Izglītības pārvaldes funkcijas

Valmieras Izglītības pārvalde ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes sakaru jomās.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.
  • Izglītības pārvaldes darbības mērķis ir īstenot valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras pilsētā un īstenot pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās.

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.