Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Iedzīvotāju aptauja

Sabiedrība

Iedzīvotāju aptauja

Valmieras novada iedzīvotāju aptauja 2023

Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus novērtēt pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 2023. gadā un viedokli par 2023. gadā Valmieras novadā paveikto un nākotnē prioritāri veicamiem darbiem. Iedzīvotāju dalība pašvaldības aptaujā ir svarīga, jo veicina iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā un iesaisti dažādu norišu plānošanā.

Veicot iedzīvotāju aptaujas, pašvaldībai ir iespēja vairāk uzzināt par iedzīvotāju prioritātēm, tā veicinot novada teritorijas līdzsvarotāku attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Aptauja noris laika periodā no 19. februāra līdz 8. martam. Elektroniskā formātā tā pieejama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Iedzīvotāju aptauja”, bet drukāti tā pieejama Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma februāra numurā Nr. 2 (32). Tās aizpildīšana aizņems vien neilgu brīdi laika, tomēr tā sniegs lielu ieguldījumu pašvaldības speciālistu darbam, lai kopīgi veidotu spēcīgu Valmieras novadu. 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties! Aptauja ir anonīma un tās dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Tomēr, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, šogad ir iespēja aptaujas beigās atstāt savu e-pastu, lai piedalītos izlozē par balvu – iespēju divatā apmeklēt Valmieras Drāmas teātri. 

Aizpildītās drukātās anketas līdz 8. martam iespējams ievietot pastkastēs pie apvienību pārvaldēm, pašvaldības ēkām Valmierā un novada bibliotēkās.