Attīstība / Uzņēmējdarbība / Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas

Attīstība

Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas

Valmieras biznesa inkubators

Ja Tev ir ideja un vēlies to pārvērst pelnošā biznesā, nāc un piesakies Valmieras biznesa inkubatorā! Biznesa inkubatorā ir pieejamas koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.). kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Kontaktinformācija:

valmiera@liaa.gov.lv
+371 62401098
Purva iela 12a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Valmieras Attīstības aģentūra

Valmieras Attīstības aģentūra īsteno uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības projektus. Aģentūra nodrošina informāciju par uzņēmējdarbības atbalstu un ārējā finansējuma piesaisti, organizē uzņēmēju tīklošanās pasākumus, apkopo un analizē datus par novada uzņēmumiem un nozarēm, administrē atbalstu programmu ZĪLE, vada koprades un prototipēšanas darbnīcu DARE, īsteno Valmieras ārvalstu investīciju piesaistes mārketingu un iesaistās citos ar uzņēmējdarbību saistītos sadarbības projektos. Aģentūra arī īsteno karjeras attīstības atbalsta un uzņēmējspējas veicināšanas aktivitātes sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Kontaktinformācija:

ilze.eglaja@valmierasnovads.lv
+371 26180733
Purva iela 12a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām) LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2020. gadā pārsniedza 17,8 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru – uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā arī sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80 gadus!

Kontaktinformācija:

valmiera@ltrk.lv
+371 20264530
Stacijas iela 26, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201