Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Raiņa ielā 9F, parkā pie nodibinājuma “Centrs Valdardze”

Valmiera

Raiņa ielā 9F, parkā pie nodibinājuma “Centrs Valdardze”

Koku novērtējums objektā Raiņa ielā 9F (zaļajā teritorijā pie Raiņa ielas 11) veikts 2019.gada 27.jūnijā. To veica SIA “ZĪLE ROKĀ”.

Kopā novērtēti 30 koki.

Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Apsekotajā teritorijā aug:

 • 5 parastās kļavas;
 • 1 baltalksnis;
 • 4 āra bērzi;
 • 1 parastā lazda;
 • 1 parastais krūklis;
 • 6 parastie oši;
 • 1 parastā ieva;
 • 3 parastie ozoli;
 • 5 parastās liepas.
 • Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,87 no 10.

No tiem:

 • 6 kokiem veicama steidzama sakopšana;
 • 9 kokiem sakopšana veicama tuvāko sešu mēnešu laikā;
 • 10 kokiem nepieciešama kopšana, bet nav steidzama
 • 5 kokus var sakopt, bet nav nepieciešams.