Novads / Izglītība / Informācija / Skolēnu vasaras nodarbinātība 2024

Novads

Skolēnu vasaras nodarbinātība 2024

Skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem iespējams pieteikties Valmieras novada pašvaldības organizētajai skolēnu vasaras nodarbinātības programmai – no 7. maija plkst. 12.00 līdz 12. maijam plkst. 17.00 iespējams pieteikties skolēniem ar darba devēja apliecinājumu un no 13. maija plkst. 12.00 līdz 20. maijam plkst. 17.00 – skolēniem, kuriem nav šāda apliecinājuma. Elektroniska pieteikuma anketa pieejama ŠEIT.

Saskaņojums/apliecinājums:

Valmieras novada pašvaldības noteikumi “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programma no 7. maija*

Valmieras novada pašvaldības iestādes:

  • darba vietas piedāvās 13 līdz 19 gadus veciem skolēniem (nodarbinātības četri periodi: 03.06.–21.06.2024., 25.06.–15.07.2024., 16.07.–05.08.2024. vai 06.08.–26.08.2024.);

Uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas Valmieras novadā:

  • darba vietas piedāvās 13 līdz 19 gadus veciem skolēniem (nodarbinātības četri periodi: 03.06.–21.06.2024., 25.06.–15.07.2024., 16.07.–05.08.2024. vai 06.08.–26.08.2024.).

*Skolēniem deklarētajai dzīvesvietai jābūt Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2024. gada 1. janvāra. 

Ar pieejamām darbavietām iespējams iepazīties, aizpildot elektronisko pieteikuma formu kas 7. maijā tiks publicēta tīmekļvietnē valmierasnovads.lv.

Pieteikuma anketai obligāti jāpievieno nepieciešamie dokumenti: ārsta izziņa (forma 027/U) un vecāka vai aizbildņa saskaņojums (nepilngadīgajiem jauniešiem).

Ir darba devēji, kuriem iepriekš ir izveidojusies pozitīva pieredze sadarbībā ar kādu no jauniešiem, vai arī skolēns jau ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbavietu un nodarbināšanas periodu. Šajā gadījumā darba devējam ir iespējams aizpildīt apliecinājumu, ko skolēns, piesakoties nodarbinātības programmai, iesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

Palīdzību elektroniskās anketas aizpildīšanā, lai pieteiktos darbam Valmieras novada pašvaldības iestādēs vai uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās, iespējams saņemt klātienē pašvaldības administratīvajā ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais. Līdzi jāņem nepieciešamie dokumenti – ārsta izziņa, vecāka vai aizbildņa saskaņojums.

Plašāka informācija, sazinoties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālisti profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos Sandru Ziediņu (tālr. 64207125, e-pasts: ). 

Informācija par Nodarbinātības Valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības programmu pieejama tīmekļvietnē nva.gov.lv.