Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

11.11.2022

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Strenčos

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Tiltlejas”, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr.9417 900 0253. Izsoles sākumcena…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9664 900 0602), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 44,2…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Transportlīdzekļa “VW Caddy” izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim “VW Caddy”, valsts reģistrācijas Nr. EP 8672. Sākumcena – 200,00 EUR (un PVN 42,00 EUR), solis – 20,00 EUR, izsoles…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Māliņi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 1., 2. un 3.…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma “Birzes”-4, Ēveles pagastā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9454 900 0051), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 68…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma “Promulti 70” Mazsalacas pagastā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Promulti 70”–6, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9631 900 0101), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 46,0…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma Sporta ielā 1A-14, Sedā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Sporta ielā 1A-14, Sedā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9413 900 0348), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 55,0…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma Miera ielā 8-15, Sedā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Miera ielā 8-15, Sedā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9413 900 0255), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 71,1…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, 217. kvartāla 3. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Grunduļi”, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2., 4., 6., 7.…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9696 900 0258), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo…

Lasīt vairāk