Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

31.03.2023

SIA “Valmieras ūdens” izsludina izsoli nekustamajam īpašumam Rubenes ielā 43A, Valmierā

SIA “Valmieras ūdens” (reģ.Nr.44103033608) nodod atsavināšanai atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - ĒKU (Darbnīca ar garāžu) Rubenes ielā 43a, Valmierā, Valmieras novadā ar kopējo platību 574,4m2, kadastra…

Lasīt vairāk
29.03.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamās telpas un zemes vienību Vaidavas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošo nekustamo īpašumu  Parka ielā 20, Vaidavā, Vaidavas pagastā, kadastra numurs 9688 004 0274, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0233 001 …

Lasīt vairāk
29.03.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt ēkas jumta daļu Vaidavas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma  Skolas ielā 1A, Vaidavā, Vaidavas pagastā, kadastra numurs 9688 004 0210, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0210 004 jumta…

Lasīt vairāk
29.03.2023

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību lauksaimniecības vajadzībām Jeru pagastā. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu gadā 199,20 EUR.…

Lasīt vairāk
28.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Atpūtas parks” Vaidavā kioska telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, kioska telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts: nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava,…

Lasīt vairāk
28.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēnos nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nedzīvojamo telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts: nekustamā īpašuma Alejas ielā…

Lasīt vairāk
27.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Osta” sastāvā esošās zemes vienības un ēkas nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Osta”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības un ēkas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664…

Lasīt vairāk
15.03.2023

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai. Atjaunotā Kokmuižas kūts ēka ar tai piegulošo vēsturisko uzbrauktuvi celta 1866. gadā.…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā

Zeme tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa gadā ir EUR 89,64.  Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Kauguru pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0079, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, 8,28 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.30 nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Akciju…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Jaunāmāja 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9648 013 0009, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9648 013 0009, daļa 5,06 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.00 nomas…

Lasīt vairāk
08.03.2023

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošai kustamai mantai – kokmateriāliem: Izsolāmo kustamo mantu dabā iespējams apskatīt Zāļu ielā, Valmierā, Valmieras novadā. Sākumcena – 16…

Lasīt vairāk