Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

30.09.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0095 nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu - nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību. Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra…

Lasīt vairāk
30.09.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 001 0806, nedzīvojamo telpu Nr.005 nomas tiesību iegūšanu

Nomas objekts – nekustamā īpašuma - Skolas ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 001 0806, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 001 0806 001, nedzīvojamas telpas Nr.005 ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
26.09.2022

Zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, 1775 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0174. Izsole notiks…

Lasīt vairāk
26.09.2022

Zemes vienības Sporta ielā 4A, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā, 1200 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0173. Izsole notiks…

Lasīt vairāk
26.09.2022

Zemes vienības Jeru pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība ar 2023. gada 1. janvāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402, 9606 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Valkas ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2405 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Valkas ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2405, 15000 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2501 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2501, 18300 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403, 6218 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2508 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2508, 27000 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Pāvulēni”, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Pāvulēni”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 3. kvartāla 6. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Klintas”, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Klintas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 587. kvartāla 1., 2., 4., 6.…

Lasīt vairāk