Izsoles

  • Visas kategorijas
  • Apbūves tiesību izsoles
  • Atsavināšanas izsoles
  • Kustamās mantas izsoles
  • Nomas tiesību izsoles
12.07.2024

Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, ēkas daļa 76,2 m2 platībā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās ēkas daļas (76,20 m2) un zemes vienības daļas trešo mutisko nomas tiesību izsoli.…

Lasīt vairāk
12.07.2024

Nekustamais īpašums Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas astoto mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts: zemes…

Lasīt vairāk
12.07.2024

Nekustamais īpašums Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, ēkas daļa 58,10 m2 platībā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās ēkas daļas (58,10 m2) un zemes vienības daļas trešo mutisko nomas tiesību izsoli.…

Lasīt vairāk
12.07.2024

Nekustamais īpašums Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās ēkas (77,20 m2) un zemes vienības trešo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts:…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Izcērtamā koksne meža platībās “Jaunzvejnieki” Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 17. nogabals: platība – 0,80…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Izcērtamā koksne meža platībās Jāņparka iela 10 Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: Jāņparka iela 10, Valmierā, Valmieras novadā, 531.kvartāla 8.,9., 10., 11., 12.,…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Izcērtamā koksne meža platībās “Purvāji”, Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Purvāji”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 362.kvartāla 7. nogabals: platība – 0,99…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Izcērtamā koksne meža platībās “Pļavas”, “Skadaru grants karjers”

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352.kvartāla 4, nogabals: platība – 1,76…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Nekustamais īpašums Meža iela 2A – 26, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Meža iela 2A – 26, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 900 8309, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Nekustamais īpašums “Ābeles” – 2, Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam "Ābeles" - 2, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9644 900 0107, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
11.07.2024

Nekustamais īpašums Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9611 001 2001, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu…

Lasīt vairāk
08.07.2024

Zemes vienības daļa 1,1 ha platībā Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,1 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu līdz 23.03.2030. Nomas maksa gadā…

Lasīt vairāk