Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

21.09.2023

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai – ražošanai, pakalpojumu sniegšanai. Nomas termiņš – trīsdesmit gadi. Atjaunotā Kokmuižas kūts…

Lasīt vairāk
15.09.2023

Pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos (Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 96640090197). Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk
14.09.2023

Iznomā lauksaimniecības zemi 2,0 ha platībā Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,0 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz…

Lasīt vairāk
14.09.2023

Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas pirmo mutisko tiesību nomas izsoli

Izsoles objekts: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m2 (2218 m2), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m2…

Lasīt vairāk
14.09.2023

Iznomā zemi 1,0 ha platībā Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 1,0 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksas gadā…

Lasīt vairāk
14.09.2023

Nomai pieejama lauksaimniecības zeme Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,38 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksas…

Lasīt vairāk
13.09.2023

Pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,8 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa…

Lasīt vairāk
07.09.2023

Tiek iznomātas telpas Rubenes ielā 43a, Valmierā

SIA “Valmieras ūdens” iznomā rūpnieciskās ražošanas ēku Valmierā, Rubenes ielā 43a. Ēkas iekštelpu plānojums ir racionāls un kopumā labā tehniskā stāvoklī. Tās pirmajā stāvā ar kopējo platību 551,2 m2 ir…

Lasīt vairāk
28.08.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamo telpu Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmes”, Dikļos, Dikļu pagastā, kadastra numurs 9652 505 0009, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0292 006 daļu 16,0 m²…

Lasīt vairāk
28.08.2023

SIA “VTU Valmiera” izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197. Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk
25.08.2023

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izsolē neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Valmierā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.600 Rīgas ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601…

Lasīt vairāk
21.08.2023

Piedāvā nomāt nekustamo īpašumu Imantas iela 4, Bērzaine

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma Imantas iela 4, kadastra numurs 9644 005 0189, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0189 002 daļu 39,6 m² platībā (kūtiņa Nr.10…

Lasīt vairāk