Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140

Iestādes e-adrese

Iedzīvotājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta


Sociālo darbinieku kontakti pilsētās un pagastos
Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Kaija MucenieceSociālo lietu pārvaldes vadītāja29498747Lāčplēša iela 2, Valmiera
Iveta VilneSociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja64210688Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ilona RozenštokaSociālo lietu pārvaldes juriskonsulte26442991Rīgas iela 26, Valmiera
Anete SkujiņaSociālo lietu pārvaldes juriskonsulte64292315Rīgas iela 26, Valmiera

Sociālo lietu pārvaldes funkcijas ietver:

 • stratēģisko plānošanu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepciju izstrādāšanu, mērķprogrammu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopojumu un analīzi par nepieciešamo sociālā darba, sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu attīstību, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • metodoloģisko vadīšanu un konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu un koordināciju pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem;
 • iedzīvotāju informēšanu par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālā darba, veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (Aktualizēts 24.02.2022.)

Sociālā darba nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Solvita RumbaSociālā darba nodaļas vadītāja27891673Alejas iela 8, Kocēni
Jolanta RutkovskaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām28604654Rīgas iela 26, Valmiera
Sanita Dārziņa-ŠvalbeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām28685852Alejas iela 8, Kocēni
Līga Jakobsone 
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
26463144Rīgas iela 26, Valmiera
Dace PetkēvicaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām29190089Rūjiena
Teiksma DreimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām28345161Rūjienas iela 1, Mazsalaca
Vija OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām20204007Vecates pagasts
Vineta SiliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām26448127Jeru, Naukšēnu, Ķoņu pagasti
Anda ZiemuleSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām 25636999Valkas iela 16, Strenči
Elīna GerliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām 23280513Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Ilze KaupeVecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem26176888Lāčplēša iela 2, Valmiera
Raiņa iela 3, Rūjiena
Laine LočmeleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem64210695Lāčplēša iela 2, Valmiera
Monta BūmaneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem26673388Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ance PutniņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem28753684Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Ina TimermaneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem26171133Valkas iela 16, Strenči
Ginta LapaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem27891674“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts
Aļona OzoliņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem25414982Alejas iela 8, Kocēni
Gundega SudareSpeciāliste sociālajā darbā29343118Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Kristīna MonskaSpeciāliste sociālajā darbā26626454Alejas iela 8, Kocēni
Solvita Keiša-BaldoneSpeciāliste sociālajā darbā26646245Alejas iela 8, Kocēni
Ance Anna SubačaĢimenes asistenteance-anna,25682133Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts

Sociālā darba nodaļas funkcijas ietver:

 • atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm, lai noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālā darba attīstības koncepciju izstrādāšanu, sociālā darba specializāciju mērķtiecīgu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzes veikšanu par sociālā darba pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības plānotājiem un sniedzējiem;
 • profesionāla sociālā darba un konsultāciju nodrošināšanu;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
Sociālā darba nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālās palīdzības nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Iveta VilneSociālās palīdzības nodaļas vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece64210688Lāčplēša iela 2, Valmiera
Una SniegaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pabalstiem26206522Raiņa iela 3, Rūjiena
Rudīte ĀdamsoneSociālā darbiniece26101602Skolas iela 11, Matīši
Ligita EglīteSociālā darbiniece26424540Raiņa iela 3, Rūjiena
Diāna PozdņihovaSociālā darbiniece64292852Lāčplēša iela 2, Valmiera
Iveta PiešiņaSociālā darbiniece26602198Rūjienas iela 1, Mazsalaca
Sandra LapiņaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā64207153,Lāčplēša iela 2, Valmiera
Kristīne TīlikaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā64210691Lāčplēša iela 2, Valmiera
Gaļina KirillovaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā29279040“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts
Dace BrīnumaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā26171122Draudzības ielā 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Antra BērziņaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā20241268Draudzības ielā 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Elita CelmiņaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā28674775Draudzības ielā 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Aiga KlaipaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā25690672Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Sandra RonimoisaDatu apstrādes operatore27891651Alejas iela 8, Kocēni

Sociālās palīdzības nodaļas funkcijas ietver:

 • vienādu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas;
 • klienta materiālo resursu profesionāla izvērtēšanu;
 • sociālās vides izpēti, iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par pieprasīto un saņemto sociālo palīdzību, un tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • informācijas pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem par nodaļas darba organizāciju un citiem ar sociālās palīdzības jomu saistītiem jautājumiem;
 • problēmu identificēšanu un priekšlikumu sniegšanu sociālās palīdzības jomas pilnveidei;
 • sadarbību ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālās palīdzības nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Vārds uzvārdsAmatse-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Agrita BērziņaSociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja29372138Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Inga ČamaVecākā sociālā darbiniece ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem29228119Nākotnes iela 2, Trikāta
Antra FrīdbergaVecākā sociālā darbiniece darbam ar sociālās aprūpes pakalpojumiem64210693Rīgas iela 26, Valmiera
Kristīne AišpureSpeciāliste sociālo pakalpojumu jomā25726031Rīgas iela 26, Valmiera
Kristīne BriedeSpeciāliste sociālo pakalpojumu jomā26689353Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Sanda SniedzeSpeciāliste sociālo pakalpojumu jomā25713444“Pagasmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts
Līga OliņaSociālā darbiniece64210690Rīgas iela 26, Valmiera
Līga KrūmiņaSociālā darbiniece25737711Valkas 16, Strenči
Ginta PikšēnaSociālā darbiniece26118898Mūrmuiža
Evita LūseSociālā darbiniece25445245Alejas iela 8, Kocēni
Ilze EngereSociālā darbiniece27062208Pērnavas iela 4, Mazsalacā
Ilona OlupeDatu apstrādes operatore20268513Pērnavas iela 4, Mazsalaca

Sociālo pakalpojumu nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālo pakalpojumu saņemšanas organizēšanu Valmieras novadā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju izstrādāšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par sociālo pakalpojumu pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvo atbalstu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu un pilnveidi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar citām Pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Veselības aprūpes nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Inga BirkavaVeselības aprūpes nodaļas vadītāja64207632,
29547505
Rīgas iela 26, Valmiera
Guna PoikāneSpeciāliste veselības veicināšanas jautājumos29298956Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Elīna StomereAdministratore64731431Strenču feldšerpunkts
(Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči)
Sandra SermusĀrsta palīgs64731431Strenču feldšerpunkts
(Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči)
Vineta KrastiņaĀrsta palīgs27298930Sēļu pagasta feldšerpunkts
(“Kaļķi 1”, Sēļi, Sēļu pagasts)
Iveta LūsīteĀrsta palīgs26577348Ipiķu feldšeru – vecmāšu punkts (“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts)
Svetlana VilneĀrsta palīgs26571105Ramatas pagasta feldšerpunkts
(“Ķīši”, Ramata, Ramatas pagasts)
Ludmila ŠkobaĀrsta palīgs26305515Vecates pagasta medpunkts
(“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts)
Dzintra StomereĀrsta palīgs28642065Feldšerpunkts Plāņos
(Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts)
Santa BrokāneĀrsta palīgs64234213Matīšu pagasta medpunkts (Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts)
Inga IeviņaĀrsta palīgs64226142Burtnieku pagasta feldšerpunkts (Ozolu iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts)

Veselības aprūpes nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju izstrādāšanu un piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • datu apkopošanu un analīzi par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieprasījumu, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • iedzīvotāju informēšanu par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas nolikums (aktualizēts 30.05.2024.)