Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140

Iestādes e-adrese


Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Kaija MucenieceValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja[email protected]64232105, 29498747Lācplēša iela 2, Valmiera
Zane PrieduleJuriskonsults[email protected]64207632Lācplēša iela 2, Valmiera

Sociālo lietu pārvaldes funkcijas ietver:

 • stratēģisko plānošanu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepciju izstrādāšanu, mērķprogrammu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopojumu un analīzi par nepieciešamo sociālā darba, sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu attīstību, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • metodoloģisko vadīšanu un konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu un koordināciju pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem;
 • iedzīvotāju informēšanu par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālā darba, veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālā darba nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Solvita RumbaSociālā darba nodaļas vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece[email protected]27891673Alejas iela 8, Kocēni
Jolanta RutkovskaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]64210692Lācplēša iela 2, Valmiera
Sanita Dārziņa-ŠvalbeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]28685852Alejas iela 8, Kocēni
Elīna GerliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]25636999Alejas iela 8, Kocēni
Līga JakobsoneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64210691, 26463144Lācplēša iela 2, Valmiera
Elīna StrodeSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem27891674“Pagastmāja”, Mūrmuiža
Amanda VilkasteSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]26171122Strenči, Rīgas iela 7
Dace PetkēvicaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]29243913Rūjiena
Teiksma DreimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]64268111Mazsalaca
Vija OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]20204007Vecate
Vineta SiliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]26424540
Aiga VanagaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]64210694
Ilze KaupeVecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64207142, 26176888
Laine LočmeleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64210695, 26176888Lācplēša iela 2, Valmiera
Jana LiseikoSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64210698, 28662246Lācplēša iela 2, Valmiera
Baiba ZariņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64207142Lācplēša iela 2, Valmiera
Irēna ŠmiteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]26673388
Ance PutniņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]28345161Mazsalaca
Baiba PētersoneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]29243913Rūjiena
Sandra EglīteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]25414982Alejas iela 8, Kocēni
Ina TimermaneSociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem[email protected]26171133, 64715617Valkas iela 16, Strenči
Jolanta RutkovskaVecākā sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām[email protected]64210692

Sociālā darba nodaļas funkcijas ietver:

 • atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm, lai noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālā darba attīstības koncepciju izstrādāšanu, sociālā darba specializāciju mērķtiecīgu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzes veikšanu par sociālā darba pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības plānotājiem un sniedzējiem;
 • profesionāla sociālā darba un konsultāciju nodrošināšanu;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
Sociālā darba nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālās palīdzības nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Iveta Sokola-SokolovaSociālās palīdzības nodaļas vadītāja[email protected]64210688Lācplēša iela 2, Valmiera
Una SniegaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pabalstiem[email protected]64268110Raiņa iela 3, Rūjiena
Rudīte ĀdamsoneSociālā darbiniece[email protected]26101602Skolas iela 11, Matīši
Agita SniedzeSociālā darbiniece[email protected]Alejas iela 8, Kocēni
Ligita EglīteSociālā darbiniece[email protected]29243913Raiņa iela 3, Rūjiena
Sandra LapiņaSociālās palīdzības organizatore[email protected]64207153, 28674775Lācplēša iela 2, Valmiera
Iveta PiešiņaSociālās palīdzības organizatore[email protected]Raiņa iela 3, Rūjiena
Sandra RonimoisaDatu ievades operatore[email protected]Alejas iela 8, Kocēni

Sociālās palīdzības nodaļas funkcijas ietver:

 • vienādu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas;
 • klienta materiālo resursu profesionāla izvērtēšanu;
 • sociālās vides izpēti, iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par pieprasīto un saņemto sociālo palīdzību, un tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • informācijas pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem par nodaļas darba organizāciju un citiem ar sociālās palīdzības jomu saistītiem jautājumiem;
 • problēmu identificēšanu un priekšlikumu sniegšanu sociālās palīdzības jomas pilnveidei;
 • sadarbību ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālās palīdzības nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Vārds uzvārdsAmatse-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Agrita BērziņaSociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja[email protected]29372138Mazsalaca
Inga ČamaVecākā sociālā darbiniece ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem[email protected]64729243Nākotnes iela 2, Trikāta
Sanda KakseVecākā sociālā darbiniece darbā ar sociālās aprūpes pakalpojumiem[email protected]25726031Valmieramuiža
Jānis ZauersVecākais sociālais darbinieks ar projektu pakalpojumiem[email protected]26442991Valmieramuiža
Līga KrūmiņaSociālā darbiniece[email protected]25737711
Diāna ZelčaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumiem[email protected]Lācplēša iela 2, Valmiera
Ingūna PrauliņaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumiem[email protected]Lācplēša iela 2, Valmiera
Karlīne JākabsoneSociālā darbiniece[email protected]64207151Lācplēša iela 2, Valmiera
Ginta PikšēnaSociālā darbiniece[email protected]26118898Mūrmuiža
Antra UlmaneSociālā darbiniece[email protected]29232478
Evita LūseSociālā darbiniece[email protected]25445245
Ilze EngereSociālā darbiniece[email protected]28345161
Antra FrīdbergaSociālā darbiniece[email protected]64210693Lācplēša iela 2, Valmiera
Līga OliņaSociālā darbiniece[email protected]64210690Lācplēša iela 2, Valmiera
Aļona OzoliņaSociālā darbiniece[email protected]28691341“Pagastmāja”, Mūrmuiža
Ilona EļēnaSociālā darbiniece[email protected]29103161Valkas iela 19, Strenči
Armīns SeņkānsNodarbību vadītājs[email protected]22079861Naukšēnu specializētās darbnīcas
Anda OzolaAprūpētāja[email protected]26174046
Dace PastvaJuriskonsults[email protected]25612511Valmiermuiža
Ilona OlupeDatu ievades operatore[email protected]Mazsalaca

Sociālo pakalpojumu nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālo pakalpojumu saņemšanas organizēšanu Valmieras novadā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju izstrādāšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par sociālo pakalpojumu pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvo atbalstu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu un pilnveidi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar citām Pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Veselības aprūpes nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Guna PoikāneSpeciāliste veselības veicināšanas jautājumos[email protected]29298956Valmiera
Ināra MalcenieceĀrsta palīgs[email protected]29296591Vaidavas medpunkts
Ruta PuriņaĀrsta palīgs[email protected]64234415Bērzaines medpunkts
Ludmila ŠkobaĀrsta palīgs[email protected]26305515Vecates medpunkts (“Pagastnams”, Vecate)
Vineta KrastiņaĀrsta palīgs[email protected]64268085Sēļu medpunkts
Iveta LūsīteĀrsta palīgs[email protected]Vilpulkas/Ipiķu medpunkti
Svetlana VilneĀrsta palīgs[email protected]Ramatas medpunkts
Līga SvarinskaMāsa[email protected]26387447Jērcēnu medpunkts
Dzintra StomereĀrsta palīgs[email protected]28642065Plāņu medpunkts

Veselības aprūpes nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju izstrādāšanu un piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • datu apkopošanu un analīzi par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieprasījumu, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • iedzīvotāju informēšanu par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas nolikums (aktualizēts 12.08.2021.)