Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140
slp@valmierasnovads.lv

Iestādes e-adrese

Iedzīvotājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta


Sociālo darbinieku kontakti pilsētās un pagastos
Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Kaija MucenieceSociālo lietu pārvaldes vadītājakaija.muceniece@valmierasnovads.lv64232105, 29498747Lācplēša iela 2, Valmiera
Iveta Sokola-SokolovaSociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Sociālās palīdzības nodaļas vadītājaiveta.sokolova@valmierasnovads.lv64210688Lācplēša iela 2, Valmiera
Ilona RozenštokaSociālo lietu pārvaldes juriskonsulteilona.rozenstoka@valmierasnovads.lv26442991Lācplēša iela 2, Valmiera
Zane OzoliņaSociālo lietu pārvaldes juriskonsultezane.ozolina@valmierasnovads.lv64292315Rīgas iela 26, Valmiera

Sociālo lietu pārvaldes funkcijas ietver:

 • stratēģisko plānošanu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepciju izstrādāšanu, mērķprogrammu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopojumu un analīzi par nepieciešamo sociālā darba, sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu attīstību, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • metodoloģisko vadīšanu un konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu un koordināciju pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem;
 • iedzīvotāju informēšanu par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālā darba, veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (Aktualizēts 24.02.2022.)

Sociālā darba nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Solvita RumbaSociālā darba nodaļas vadītājasolvita.rumba@valmierasnovads.lv27891673Alejas iela 8, Kocēni
Jolanta RutkovskaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmjolanta.rutkovska@valmierasnovads.lv64210692Lācplēša iela 2, Valmiera
Sanita Dārziņa-ŠvalbeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmsanita.darzina-svalbe@valmierasnovads.lv28685852Alejas iela 8, Kocēni
Elīna GerliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmelina.gerlina@valmierasnovads.lv25636999Alejas iela 8, Kocēni
Līga Jakobsone 
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
liga.jakobsone@valmierasnovads.lv26463144Lācplēša iela 2, Valmiera
Dace PetkēvicaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmdace.petkevica@valmierasnovads.lv29190089Rūjiena
Teiksma DreimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmteiksma.dreimane@valmierasnovads.lv28345161Rūjienas iela 1, Mazsalaca
Vija OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmvija.ozola@valmierasnovads.lv20204007Vecates pagasts
Vineta SiliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmvineta.silina@valmierasnovads.lv26448127Jeru, Naukšēnu, Ķoņu pagasti
Ginta RomanovskaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personāmginta.romanovska@valmierasnovads.lv23280513Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Ilze KaupeVecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemilze.kaupe@valmierasnovads.lv26176888Lācplēša iela 2, Valmiera
Laine LočmeleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemlaine.locmele@valmierasnovads.lv64210695Lācplēša iela 2, Valmiera
Jana LiseikoSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemjana.liseiko@valmierasnovads.lv28662246Lācplēša iela 2, Valmiera
Irēna ŠmiteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemirena.smite@valmierasnovads.lv26673388Butnieku (pamatvieta), Matīšu, Vecates, Rencēnu , Valmieras pagasti
Ance PutniņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemance.putnina@valmierasnovads.lv28753684Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Baiba PētersoneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniembaiba.petersone@valmierasnovads.lv29243913Rūjiena
Sandra EglīteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemsandra.eglite@valmierasnovads.lv25414982Alejas iela 8, Kocēni
Ina TimermaneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniemina.timermane@valmierasnovads.lv26171133Valkas iela 16, Strenči
Ginta NulleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniemginta.nulle@valmierasnovads.lv27891674“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts
Gundega SudareĢimenes asistentegundega.sudare@valmierasnovads.lv29343118Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Urzula KronbergaĢimenes asistenteurzula.kronberga@valmierasnovads.lvDraudzības iela 12 A, Valmiermuiža

Sociālā darba nodaļas funkcijas ietver:

 • atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm, lai noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālā darba attīstības koncepciju izstrādāšanu, sociālā darba specializāciju mērķtiecīgu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzes veikšanu par sociālā darba pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības plānotājiem un sniedzējiem;
 • profesionāla sociālā darba un konsultāciju nodrošināšanu;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
Sociālā darba nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālās palīdzības nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Iveta Sokola-SokolovaSociālās palīdzības nodaļas vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietnieceiveta.sokolova@valmierasnovads.lv64210688Lācplēša iela 2, Valmiera
Una SniegaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pabalstiemuna.sniega@valmierasnovads.lv26206522Raiņa iela 3, Rūjiena
Sandra LapiņaSpeciāliste sociālās palīdzības jomāsandra.lapina@valmierasnovads.lv64207153, 28674775Lācplēša iela 2, Valmiera
Iveta PiešiņaSpeciāliste sociālās palīdzības jomāiveta.piesina@valmierasnovads.lv26602198Rūjienas iela 1, Mazsalaca
Rudīte ĀdamsoneSociālā darbiniecerudite.adamsone@valmierasnovads.lv26101602Skolas iela 11, Matīši
Ligita EglīteSociālā darbinieceligita.eglite@valmierasnovads.lv26424540Raiņa iela 3, Rūjiena
Diāna PozdņihovaSociālā darbiniecediana.pozdnihova@valmierasnovads.lv64292852Lācplēša iela 2, Valmiera
Kristīne TīlikaSpeciāliste sociālās palīdzības jomākristine.tilika@valmierasnovads.lv64210691Lācplēša iela 2, Valmiera
Aiga KlaipaSpeciāliste sociālās palīdzības jomāaiga.klaipa@valmierasnovads.lv25690672Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Sandra RonimoisaDatu apstrādes operatoresandra.ronimoisa@valmierasnovads.lv27891651Alejas iela 8, Kocēni

Sociālās palīdzības nodaļas funkcijas ietver:

 • vienādu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas;
 • klienta materiālo resursu profesionāla izvērtēšanu;
 • sociālās vides izpēti, iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par pieprasīto un saņemto sociālo palīdzību, un tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • informācijas pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem par nodaļas darba organizāciju un citiem ar sociālās palīdzības jomu saistītiem jautājumiem;
 • problēmu identificēšanu un priekšlikumu sniegšanu sociālās palīdzības jomas pilnveidei;
 • sadarbību ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālās palīdzības nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Vārds uzvārdsAmatse-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Agrita BērziņaSociālo pakalpojumu nodaļas vadītājaagrita.berzina@valmierasnovads.lv29372138Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Inga ČamaVecākā sociālā darbiniece ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumieminga.cama@valmierasnovads.lv29228119Nākotnes iela 2, Trikāta
Antra FrīdbergaVecākā sociālā darbiniece darbam ar sociālās aprūpes pakalpojumiemantra.fridberga@valmierasnovads.lv64210693Lācplēša iela 2, Valmiera
Karlīne JākabsoneVecākā sociālā darbiniece darbam ar projektu pakalpojumiemkarline.jakabsone@valmierasnovads.lv64207151Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts
Diāna ZelčaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumiemdiana.zelca@valmierasnovads.lv28804488Lācplēša iela 2, Valmiera
Ingūna PrauliņaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumieminguna.praulina@valmierasnovads.lv26406162Lācplēša iela 2, Valmiera
Līga OliņaSociālā darbinieceliga.olina@valmierasnovads.lv64210690Rīgas iela 26, Valmiera
Līga KrūmiņaSociālā darbinieceliga.krumina@valmierasnovads.lv25737711Valkas 16, Strenči
Ginta PikšēnaSociālā darbinieceginta.piksena@valmierasnovads.lv26118898Mūrmuiža
Antra UlmaneSociālā darbinieceantra.ulmane@valmierasnovads.lv29232478Skolas iela 1, Vaidava
Evita LūseSociālā darbinieceevita.luse@valmierasnovads.lv25445245Alejas iela 8, Kocēni
Ilze EngereSociālā darbinieceilze.engere@valmierasnovads.lv28345161Pērnavas iela 4, Mazsalacā
Aļona OzoliņaSociālā darbiniecealona.ozolina@valmierasnovads.lv26689353Alejas iela 8, Kocēni
Linda KabrakaSpeciāliste sociālo pakalpojumu jomālinda.kabraka@valmierasnovads.lv25726031Lācplēša iela 2, Valmiera
Ilona OlupeDatu apstrādes operatoreilona.olupe@valmierasnovads.lv20268513Pērnavas iela 4, Mazsalaca

Sociālo pakalpojumu nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālo pakalpojumu saņemšanas organizēšanu Valmieras novadā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju izstrādāšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par sociālo pakalpojumu pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvo atbalstu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu un pilnveidi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar citām Pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Veselības aprūpes nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Inga BirkavaVeselības aprūpes nodaļas vadītājainga.birkava@valmierasnovads.lv64207632Valmiera
Guna PoikāneSpeciāliste veselības veicināšanas jautājumosguna.poikane@valmierasnovads.lv29298956Valmiera
Elīna StomereAdministratoreelina.stomere@valmierasnovads.lv64731431Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči
Ludmila ŠkobaĀrsta palīgsludmila.skoba@valmierasnovads.lv26305515Vecates medpunkts (“Pagastnams”, Vecate)
Vineta KrastiņaĀrsta palīgsvineta.krastina@valmierasnovads.lv27298930Sēļu medpunkts
Iveta LūsīteĀrsta palīgsiveta.lusite@valmierasnovads.lv64230886Vilpulkas/Ipiķu medpunkti
Svetlana VilneĀrsta palīgssvetlana.vilne@valmierasnovads.lv26571105Ramatas medpunkts
Sandra SermusĀrsta palīgssandra.sermus@valmierasnovads.lv64731431Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči
Dzintra StomereĀrsta palīgsdzintra.stomere@valmierasnovads.lv26527425Plāņu medpunkts

Veselības aprūpes nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju izstrādāšanu un piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • datu apkopošanu un analīzi par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieprasījumu, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • iedzīvotāju informēšanu par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas nolikums (aktualizēts 26.05.2022.)