Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldība

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207136
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Kristīne MeleceNodaļas vadītāja64207136, 26553317
Zane BulmeistareNodaļas vadītāja vietniece64207150, 26443410
Elīna UpīteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste64207150
Ginta GailīteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste26312250
Monta FreivaldeKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste64207150, 28378458
Edīte StērsteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste64207150, 28799755
Liene PinneKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste 22464113
Juta RiekstiņaDigitālās komunikācijas un mārketinga speciāliste27809513
Laura MočaDigitālās komunikācijas un mārketinga speciāliste26349122
Elizabete LočmeleVides komunikācijas projektu vadītāja64207150, 22035385

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas funkcijas ietver:

 • pašvaldības darbības sabiedrisko attiecību, zīmolvedības, digitālās komunikācijas un mārketinga jautājumos plānošanu, vadību, koordinēšanu un kontroli;
 • pašvaldības pārstāvību, piedaloties citu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību dokumentu, projektu vai programmu izstrādē sabiedrisko attiecību, zīmolvedības, digitālās komunikācijas un mārketinga jomā;
 • pašvaldības normatīvo aktu un citu dokumentu komunikācijas jomā izstrādi un ieviešanas kontroli;
 • informācijas par situāciju komunikācijas jomā apkopošanu, analīzi un iesniegšanu vadībai;
 • atbilžu sagatavošanu uz publiskiem iesniegumiem, kas saņemti jebkurā pašvaldības saziņas kanālā;
 • komunikācijas prasmju pilnveidošanas apmācību pašvaldības darbiniekiem ierosināšanu, organizēšanu un vadīšanu;
 • sabiedrības izglītošanu par pašvaldības darbību dažādās nozarēs.
 • pašvaldības publicitātes, reklāmu atpazīstamības nodrošināšanu, īstenojot dažādas komunikācijas un mārketinga aktivitātes;
 • kvalitatīvas pašvaldības publiskās informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un atgriezeniskās saites nodrošināšanu;
 • mērķtiecīgu un sistemātisku vides komunikāciju, informējot sabiedrību par vides jautājumiem;
 • vides izglītības aktivitāšu koordinēšanu, īstenošanu un attīstīšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • novada iedzīvotāju lojalitātes veicināšanu, izstrādājot un ieviešot lojalitātes projektu lietotnē;
 • krīžu komunikācijas nodrošināšanu atbilstoši krīžu komunikācijas modelim.
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)