Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldība

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207136
info@valmierasnovads.lv
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Kristīne MeleceNodaļas vadītājakristine.melece@valmierasnovads.lv64207136, 26553317
Zane BulmeistareNodaļas vadītāja vietniecezane.bulmeistare@valmierasnovads.lv64207150, 26443410
Elīna UpīteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālisteelina.upite.zsan@valmierasnovads.lv64207150, 29321076
Ginta GailīteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālisteginta.gailite@valmierasnovads.lv26312250
Monta FreivaldeKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistemonta.freivalde@valmierasnovads.lv64207150, 28378458
Edīte StērsteKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālisteedite.sterste@valmierasnovads.lv64207150, 28799755
Liene PinneKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālisteliene.pinne@valmierasnovads.lv64207150, 22464113
Inta HeidemaneKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālisteinta.heidemane@valmierasnovads.lv64207150
Brigita BirkovaKomunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistebrigita.birkova@valmierasnovads.lv64207150
Juta RiekstiņaDigitālās komunikācijas un mārketinga speciālistejuta.riekstina@valmierasnovads.lv27809513
Laura MočaDigitālās komunikācijas un mārketinga speciālistelaura.moca@valmierasnovads.lv26349122
Elizabete LočmeleVides komunikācijas projektu vadītājaelizabete.locmele@valmierasnovads.lv64207150, 22035385

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas funkcijas ietver:

 • pašvaldības darbības sabiedrisko attiecību, zīmolvedības, digitālās komunikācijas un mārketinga jautājumos plānošanu, vadību, koordinēšanu un kontroli;
 • pašvaldības pārstāvību, piedaloties citu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību dokumentu, projektu vai programmu izstrādē sabiedrisko attiecību, zīmolvedības, digitālās komunikācijas un mārketinga jomā;
 • pašvaldības normatīvo aktu un citu dokumentu komunikācijas jomā izstrādi un ieviešanas kontroli;
 • informācijas par situāciju komunikācijas jomā apkopošanu, analīzi un iesniegšanu vadībai;
 • atbilžu sagatavošanu uz publiskiem iesniegumiem, kas saņemti jebkurā pašvaldības saziņas kanālā;
 • komunikācijas prasmju pilnveidošanas apmācību pašvaldības darbiniekiem ierosināšanu, organizēšanu un vadīšanu;
 • sabiedrības izglītošanu par pašvaldības darbību dažādās nozarēs.
 • pašvaldības publicitātes, reklāmu atpazīstamības nodrošināšanu, īstenojot dažādas komunikācijas un mārketinga aktivitātes;
 • kvalitatīvas pašvaldības publiskās informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un atgriezeniskās saites nodrošināšanu;
 • mērķtiecīgu un sistemātisku vides komunikāciju, informējot sabiedrību par vides jautājumiem;
 • vides izglītības aktivitāšu koordinēšanu, īstenošanu un attīstīšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • novada iedzīvotāju lojalitātes veicināšanu, izstrādājot un ieviešot lojalitātes projektu lietotnē;
 • krīžu komunikācijas nodrošināšanu atbilstoši krīžu komunikācijas modelim.
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)