Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Attīstības pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Attīstības pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Evija NagleAttīstības pārvaldes vadītājaevija.nagle@valmierasnovads.lv26141003

Attīstības pārvaldes funkcijas ietver:

 • novada attīstības plānošanas procesa nodrošināšanu  un koordinēšanu;
 • uzņēmēju un sabiedrības iesaistes veicināšanu novada attīstības procesos;
 • valsts un starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības programmu un citu avotu finanšu līdzekļu piesaisti attīstības projektu īstenošanai;
 • projektu vadības procesu nodrošināšanu un koordinēšanu;
 • mērķtiecīgas, racionālas un estētiski pilnvērtīgas priekšmetiskās un telpiskās vides procesu novada teritorijā nodrošināšanu un koordinēšanu;
 • zemes ierīcības pārzināšanu un koordinēšanu;
 • pašvaldības ārējo sakaru procesu plānošanu un organizēšanu; pašvaldības ģeotelpisko datu sistematizāciju, uzturēšanu un aktualizāciju;
 • teritorijas plānošanas procesu koordinēšanu un uzraudzību.
Attīstības pārvaldes nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Attīstības nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisAdrese
Inese BērziņaVadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotājainese.berzina@valmierasnovads.lv26328943Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Līga BieziņaVadītāja vietniece, attīstības plānotājaliga.biezina@valmierasnovads.lv26495997Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Eva Monika ŠvarcaĀrējo sakaru organizatore, projektu vadītājaeva-monika.svarca@valmierasnovads.lv26636568Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Oksana KyryliukĀrējo sakaru organizatore, projektu vadītājaoksana.kyryliuk@valmierasnovads.lv25709726Lāčplēša iela 2, Valmiera

Attīstības nodaļas uzdevumi ietver:

 • publisko un privāto investīciju  piesaisti atbilstoši novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai;
 • jaunu projektu īstenošanas iespēju analīzi;
 • novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi, īstenošanu, aktualizāciju un uzraudzību,
 • stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtēšanu, vides pārskatu izstrādi un monitoringu;
 • novada ekonomiskās attīstības datu un rādītāju apkopošanu un analīzi.
Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Projektu vadības nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Maija ZālamaneProjektu vadības nodaļas vadītāja,
galvenā projektu vadītāja
maija.zalamane@valmierasnovads.lv64207141Lāčplēša iela 2, Valmiera
Marika PituraVadītāja vietniece, galvenā projektu vadītājamarika.pitura@valmierasnovads.lv64207603Lāčplēša iela 2, Valmiera
Zaiga AuniņaGalvenā projektu vadītājazaiga.aunina@valmierasnovads.lv26373938Lāčplēša iela 2, Valmiera
Valērijs SeilisGalvenais projektu vadītājsvalerijs.seilis@valmierasnovads.lv26197174Lāčplēša iela 2, Valmiera
Madara RibozolaGalvenā projektu vadītājamadara.ribozola@valmierasnovads.lv22411816Lāčplēša iela 2, Valmiera
Inguna ZukureGalvenā projektu vadītājainguna.zukure@valmierasnovads.lv29176158,
64250957
“Pagasta nams”, Naukšēni
Elīna RulleGalvenā projektu vadītājaelina.rulle@valmierasnovads.lv22033707Lāčplēša iela 2, Valmiera
Madara ŪdreProjektu vadītājamadara.udre@valmierasnovads.lv64263464Lāčplēša iela 2, Valmiera
Lāsma DaugišaProjektu vadītājalasma.daugisa@valmierasnovads.lv28364231Lāčplēša iela 2, Valmiera
Vita ReinaldeProjektu vadītājavita.reinalde@valmierasnovads.lv25625350Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Roberts Henrihs PituraProjektu asistentsroberts.henrihs-pitura@valmiera.edu.lv64207603Lāčplēša iela 2, Valmiera

Projektu vadības nodaļas uzdevumi ietver:

 • publisko un privāto investīciju piesaisti atbilstoši novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai;
 • projektu izpildes kritērijiem, noteiktajiem termiņiem, budžetiem un kvalitātes prasībām atbilstošu rezultātu sasniegšanas nodrošināšanu;
 • sadarbības veidošanu un uzturēšanu ar projektu sagatavošanā un ieviešanā iesaistītajām institūcijām un personām.
Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Zanda LapsaNodaļas vadītāja, galvenā arhitektezanda.lapsa@valmierasnovads.lv64210681Lāčplēša iela 2, Valmiera
Juris ZariņšZemes ierīcības speciālists (Valmiera)juris.zarins@valmierasnovads.lv29459922Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba DanevičaZemes ierīcības speciāliste (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Trikātas, Valmieras, Vecates pagasts)baiba.danevica@valmierasnovads.lv28388518Alejas iela 8, Kocēni
Daiga PētersoneZemes ierīcības speciāliste (Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Jercēnu pagasts)daiga.petersone@valmierasnovads.lv27891659Alejas iela 8, Kocēni
Kristiāna Buldure
Zemes ierīcības speciāliste (Brenguļu, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas pilsēta, Plāņu, Ramatas pagasts, Sedas pilsēta, Sēļu, Skaņkalnes pagasts, Strenču pilsēta
kristiana.buldure@valmierasnovads.lv64292888Alejas iela 8, Kocēni
Vija JaunalksneZemes ierīcības speciāliste (Ipiķu, Jeru, Ķoņu, Lodes, Naukšēnu pagasts, Rūjienas pilsēta, Vilpulkas pagasts)vija.jaunalksne@valmierasnovads.lvPērnavas iela 4, Mazsalaca
Gints SippoMākslinieksgints.sippo@valmierasnovads.lv64210681Lāčplēša iela 2, Valmiera
Mārtiņš ĶibersĢeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistsmartins.kibers@valmierasnovads.lv26567972Lāčplēša iela 2, Valmiera
Agnese VasiļjevaAinavu arhitekteagnese.vasiljeva@valmierasnovads.lv64210681, 29461091Lāčplēša iela 2, Valmiera
Lauma MeleceTeritorijas plānotājalauma.melece@valmierasnovads.lv26646704Lāčplēša iela 2, Valmiera
Gints BērtiņšTeritorijas plānotājsgints.bertins@valmierasnovads.lv20220247Lāčplēša iela 2, Valmiera

Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzdevumi ietver:

 • mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas novada priekšmetiskās un telpiskās vides plānošanas un īstenošanas procesu koordinēšanu, nodrošinot mākslinieciski estētisko, funkcionālo un sociālo prasību kopuma izpildi un vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti novada publiskajās teritorijās;
 • pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādes un īstenošanas koordinēšanu un uzraudzību;
 • zemes ierīcības pārzināšanu un koordinēšanu;
 • pašvaldības ģeotelpisko datu radīšanu un uzturēšanu;
 • dalību dažādu arhitektūras un pilsētplānošanas plenēru, metu un citu ar pilsētas telpisko attīstību saistītu konkursu organizēšanā;
 • projektēšanas un teritorijas attīstības darbu nodrošināšanu un koordinēšanu.
Attīstības pāravaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)