Novads / Izglītība / Informācija / Pedagoģiski medicīniskā komisija

Novads

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pieteikšanās Komisijai:

  • Termiņš: Izglītojamā pieteikšana komisijai notiek ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms komisijas sēdes;
  • Personas, kuras iesniedz dokumentus: nepieciešamos dokumentus iesniedz izglītojamā likumiskie pārstāvji vai to pilnvarnieki;
  • Dokumentu iesniegšanas vieta: Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 303.kabinetā) Dokumentus var iesniegt arī Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 103. kabinetā.

Komisijā iesniedzamie dokumenti:

1.Iesniegums. Tā iesniegšanas brīdī jāuzrāda:

  • izglītojamā dzimšanas apliecība;
  • vecāka personu apliecinošs dokuments;
  • pilnvara (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar un ir rakstiski pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā) un pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

2.ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli (t.sk. dzirdi un redzi), kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;

3.ārstu speciālistu atzinumi atkarībā no bērna saslimšanas vai traucējuma veida (skatīt failu);

4.ņemot vērā bērna saslimšanu un pamata diagnozi, papildus iepriekš norādītajiem atzinumiem nepieciešamības gadījumā jāiesniedz arī citu speciālistu atzinumi, kas raksturo bērna veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni;

5.izglītības iestādes sniegtā informācija vai tās sagatavots izglītojamā raksturojums, kas izdoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;

6.Atzinumi no izglītības iestādes speciālistiem:

  • psihologa atzinumu par izglītojamo, sagatavots ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms komisijas sēdes;
  • un/vai logopēda, un/vai speciālā pedagoga atzinumus par izglītojamo, kas sagatavoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;

7.izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksti un/vai liecība, kā arī izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.

Plašāku informāciju par Valmieras Pedagoģiski medicīniskajā komisijā iesniedzamajiem dokumentiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 29220362 vai rakstot e-pastu .

Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un Vidzemes reģiona Iekļaujošās izglītības atbalsta centra nolikumam.