Novads / Izglītība / Informācija / Karjeras attīstības atbalsta stratēģija

Novads

Karjeras attīstības atbalsta stratēģija

2016.gadā tika izstrādāta un apstiprināta Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģija, kas, cita starpā, paredz piemērotākā modeļa kvalitatīvas karjeras izglītības nodrošināšanai pilsētā identificēšanu.

Laika posmā no 2017.gada aprīļa līdz septembrim Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izstrādāja Karjeras attīstības atbalsta stratēģiju 2018.-2022.gadam. Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, tai skaitā izglītības iestāžu direktori, karjeras speciālisti un konsultanti, kā arī uzņēmēji, vecāki un jaunieši. Stratēģija apstiprināta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 2017.gada 26.oktobrī.

Karjeras attīstības atbalsta stratēģija 2018. – 2022. gadam

2020.gada 29. oktobrī Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss karjerasmateriali.lv. Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi.

Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast:

  • materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās,
  • materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai,
  • metodiskos materiālus karjeras attīstībai,
  • testus par karjeras izvēli, personību, interesēm,
  • idejas karjeras pasākumiem,
  • informāciju par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām,
  • informāciju par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem,
  • likumus, noteikumus un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu,
  • saites uz citiem noderīgiem resursiem.
Karjeras atbalsta materiāli