Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Speciālā izglītība

Novads

Speciālā izglītība

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Direktore: Iveta Kļaviņa
Adreses:

 • Pāvila Rozīša iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • Pāvila Rozīša iela 20, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • Skolas iela 5 un Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228.

Tālrunis: 64207380, 64222475
E- pasts:
Mājaslapa: www.vgv.lv
Facebook: https://www.facebook.com/vgvac

Iestāde īsteno:

 • speciālās pirmsskolas izglītības programmas (adrese: Jumaras iela 9) izglītojamajiem ar:
  • redzes traucējumiem, 01015111;
  • dzirdes traucējumiem, 01015211;
  • jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611;
  • garīgās veselības traucējumiem, 01015711;
  • garīgās attīstības traucējumiem, 01015811;
  • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 01015911;
 • speciālās pamatizglītības programmas (adrese: Leona Paegles iela 5 un Leona Paegles iela 20) izglītojamajiem ar:
  • dzirdes traucējumiem, 21015211;
  • garīgās attīstības traucējumiem, 21015811;
  • smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 21015911;
 • speciālās vidējās izglītības programmu (adrese: Leona Paegles iela 5):
  • profesionāli orientēta virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, 31015211.

Papildus piedāvā:

 • internātu – mācību gada laikā, bez maksas;
 • ēdināšanu – 4 reizes dienā, bez maksas;
 • individuālas korekcijas nodarbības, fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības programmas, bez maksas.

Skolā darbojas (Pāvila Rozīša ielā 5):

 • Veselības punkts, kurā pakalpojumus skolēniem sniedz ārsts pediatrs un medicīnas māsas;
 • Dzirdes centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (tālrunis: 64207665);
 • Attīstības centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (tālrunis: 64207667).