Novads / Izglītība / Izglītības norises

Izglītības norises

LaiksNorises vietaPasākumsKontaktpersona
05.10.2022
8.00 - 17.00
Valmieras sākumskola, L. Paegles iela 40 A, 316. kab.
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Dace Valģe
29220362
07.10.2022
15.00
Tiešsaistē GoogleMeet
6. klašu datorikas skolotāju tikšanās „Tematiskais plānojums 6. klases datorikā”
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu [email protected]
Indra Kažoka
07.10.2022
15.30- 17.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Jauno Fiziķu skolas 2.nodarbība Valmieras novada 10.-12.klašu skolēniem
Inese Purmale
29224371
07.10.2022
18.00
Koncertzāle "Valmiera"
Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu un Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2022” pasniegšanas svinīgā ceremonija
Sandra Purmale
64207666
11.10.2022
15.00
Tiešsaistē ZOOM
Sociālo pedagogu metodiskā sanāksme
Dace Zariņa
12.10.2022
8.00 - 17.00
Valmieras sākumskola, L. Paegles iela 40 A, 316. kab.
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Dace Valģe
29220362
12.10.2022
16.00
Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Lielā zāle
Valmieras novada pašvaldības mācību/metodisko jomu koordinatoru un metodisko centru vadītāju sanāksme
Jogita Griķe
13.10.2022
15.00
Tiešsaistē
Valmieras novadu skolu latviešu valodas skolotāju metodisko komisiju/apvienību vadītāju tikšanās “Idejas. Problēmas. Aktualitātes”.
Pieteikšanās līdz 12.10.  -
https://forms.gle/X6ic8cnSidGvm1K8A
Baiba Bikše
29466490
13.10.2022
16.00
Tiešsaistē ZOOM
Sadarbības cikls matemātikas skolotājiem- “Matemātiskā modelēšana”. 1.nodarbība.
Lineārs vienādojums ar diviem mainīgajiem vienkāršu situāciju uzdevumu atrisināšanā.” Pieredzē dalās Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja L.Pickaine Pievienošanās saite  https://zoom.us/j/99936188831?pwd=ako2bkNqT3YwUDZEVzV2V3hDRGtHZz09
Ligita Pickaine
29453935
14.10.2022 - 15.10.2022
10.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 24. konference
Pieteikšanās  https://ej.uz/LFSA_2022
Inese Purmale
29224371
18.10.2022
10.00
Tiešsaistē
Valmieras novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
Iveta Pāže
64207139
18.10.2022
13.00
Tiešsaistē
Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu izglītības jomā sanāksme
Guna Zvirgzda
64207123
18.10.2022
13.00
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs
Valmieras novada iekļaujošās izglītības speciālo pedagogu tikšanās.
Digitālo rīku izmantošana mācību procesā.  Pieredzes apmaiņa.
Ineta Duģele
18.10.2022
16.00
Tiešsaistē ZOOM
Darbs ar talantīgajiem skolēniem izcilības veicināšanai matemātikā.
1. nodarbība 5.-9.klašu skolēniem (ieteicams piedalīties arī vidusskolas skolēniem) un skolotājiem. Iepriekš reģistrēt skolēnus un skolotājus atbilstošajās izklājlapas lapās līdz 14.10.2022.  šeit. Pievienošanās saite tiks nosūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pastu dienu pirms pasākuma.
Ligita Pickaine
29453935
18.10.2022
16.00
Tiešsaistē ZOOM
RSU Jauno Mediķu akadēmijas Valmieras Valsts ģimnāzijas filiāles nodarbība.
Tēma – Infektoloģija.
Indra Vēvere
26457588
19.10.2022
8.00 - 17.00
Valmieras sākumskola, L. Paegles iela 40 A, 316. kab.
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Dace Valģe
29220362
19.10.2022
15.30
Tiešsaistē
Aktualitātes Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā
Juris Bedeicis
29147934
19.10.2022
15.00
Tiešsaistē
Valmieras novada izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme
Iveta Pāže
64207139
19.10.2022
15.00- 17.00
Tiešsaistē ZOOM
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Atbalsts svešvalodu skolotājiem mācīšanas prasmju pilnveidei”.
1.modulis „Noderīgi tiešsaistes rīki valodas apguvē”. Pieteikšanās saite šeit:    https://forms.gle/cB3xxm4f6WEo4Kuv9
Dace Stīpiņa
28351647
20.10.2022
16.00
Tiešsaistē ZOOM
Darbs ar talantīgajiem skolēniem izcilības veicināšanai matemātikā.
2. nodarbība 10.-12.klašu skolēniem un skolotājiem. Iepriekš reģistrēt skolēnus un skolotājus atbilstošajās izklājlapas lapās līdz 14.10.2022.  šeit. Pievienošanās saite tiks nosūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pastu dienu pirms pasākuma.
Ligita Pickaine
29453935
20.10.2022
14.15
Tiešsaistē
Seminārs par 9. un C1 līmeņa eksāmenu
Semināra vadītāja: Tatjana Kunda – VISC vecākā eksperte.
Lūdzu iepriekš pieteikties, lai varētu nosūtīt saiti, kā arī lūguma iepriekš iesūtīt jautājumus [email protected] līdz 10.10.2022.
Ilze Dukure
29561800
24.10.2022
10.00
Valmieras 5. vidusskola
Vērtībizglītības darba konference “Uzvedība, emocijas, attieksmes”
(Profesionālā pilnveide audzināšanas darbā - 6h)
Informācija par  pieteikšanos tiks nosūtīta direktora vietniekiem audzināšanas jomā  12.10.2022.
Daila Ranše
25.10.2022
9.00 - 15.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Tālākizglītības kursi datorikas skolotājiem “Skolēna emuāra izveide tīmekļa lapu izveides rīkā Google vietnes”
Valmieras Valsts ģimnāzijas pieredze, pieteikties pie Indra Kažokas (tehnoloģiju jomas koordinatores)
Indra Kažoka
25.10.2022
10.00
Tiešsaistē GoogleMeet
Seminārs Valmieras novada izglītības iestāžu 1.-3.kl. pedagogiem “Rakstām ar prieku”
Lektores D.Brūnas pieredze par radošās rakstīšanas iekļaušanu mācību satura apguvē (stratēģijas, metodes, noderīgi ieteikumi).
Pieteikšanās pie skolas jomas koordinatora.
Helga Mezīte
29406976
25.10.2022
16.00
Tiešsaistē ZOOM
RSU Jauno Mediķu akadēmijas Valmieras Valsts ģimnāzijas filiāles nodarbība
Tēma - Ortopēdija.
Indra Vēvere
26457588
26.10.2022
8.00 - 17.00
Valmieras sākumskola, L. Paegles iela 40 A, 316. kab.
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Dace Valģe
29220362
26.10.2022
9.00 - 18.00
Viesnīca “Sports Hotel” Konferenču zāle, Valmieras Olimpiskā centra peldbaseins
Pirmsskolas, sākumskolas, interešu izglītības pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši”.
Austra Dambrava
28634866
26.10.2022
10.00 -12.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Atbalsts svešvalodu skolotājiem mācīšanas prasmju pilnveidei”.
Dace Stīpiņa
28351647
26.10.2022
9.00 - 18.00
Valmieras Olimpiskais centrs
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas, sākumskolas, interešu izglītības pedagogiem “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši”.
Reģistrācijas saite: https://peldet.lv/pieteikties-pedagogu-kursiem-valmiera/
Reģistrācija līdz 10.oktobrim!
Austra Dambrova
20220759; 28634866
27.10.2022
9.00 - 15.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Tālākizglītības kursi dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem par darbu skolo.lv vidē (mācību materiālu ievietošana, interaktīvu uzdevumu veidošana)
Turpinājums augustā notikušajiem kursiem, individuāli atgādinājumi skolotājiem tiks izsūtīti e-pastā.
Inga Savicka
29272170
28.10.2022
10.00- 13.00
Valmieras 2.vidusskola
Supervīzija izglītības psihologiem
Ina Neimane
28.10.2022
14.00 -16.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Jauno Ķīmiķu skolas 1.nodarbība Valmieras novada 10.-12.klašu skolēniem
Anda Deksne
28317973
28.10.2022
10.00 -12.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Atbalsts svešvalodu skolotājiem mācīšanas prasmju pilnveidei”.
3.modulis „Runāšanas prasmju pilnveidošana”.
Dace Stīpiņa
28351647