Novads / Izglītība / Izglītības norises

Izglītības norises

LaiksNorises vietaPasākumsKontaktpersona
31.01.2023
16:00-17:30
Tiešsaistē Zoom
Jauno mediķu akadēmijas nodarbība.
Tēma - Fizioloģija
Indra Vēvere
26457588
31.01.2023
14.00-16.00
Valmieras bibliotēkas 2.stāvā, Cēsu 4
“Digitālie rīki un metodes karjeras attīstības atbalstam”
Apmācību seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem.    Reģistrēšanās līdz 27.01. Saite: https://ej.uz/seminars_digitalie_rīki
  
Santa Judeika, VNIP
29277361
01.02.2023
9.00-16.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A
“Bērna uzvedības korekcija”
Profesionālās pilnveides kursi PII pedagogiem un atbalsta personālam.   Lektore Rita Krinberga.  
Jogita Griķe, VNIP
01.02.2023
9:30
Valmieras Viestura vidusskola
Pedagogu profesionālās pilnveides  kursi Sports un veselība pedagogiem 2.daļa
Vērtēšanas  pieeja, efektīva  mācību  stunda, mācīšanās un mācīšana, kompleksa   snieguma vērtēšana, izmaiņas  skolēna  vērtēšanā .
Aivars Māliņš
26350635
01.02.2023
10.00
Izglītības iestādes (tiešsaiste edu.lu.lv)
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. , 12.klasēm.
Olimpiādes tēma:Modernists Linards Tauns un viņa   kopotās dzejas grāmata   "Dzeja".
Sandra Purmale, VNIP
64207666
01.02.2023
8.00-17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 306.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
03.02.2023
10.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Matemātikas olimpiāde 9.-12.klase.
Matemātikas valsts 73. olimpiāde 9.-12.klases   izglītojamiem (2.posms Valmieras novadā). Olimpiādes nolikums šeit.
Ligita Pickaine
29453935
Sandra Purmale, VNIP
64207666
07.02.2023
13.00
PII "Ābelīte"
Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
Iveta Pāže, VNIP
64207139
07.02.2023
10.00
Izglītības iestādes (tiešsaiste edu.lu.lv)
Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasēm.
Sandra Purmale, VNIP
64207666
08.02.2023
8.00-17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 306.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija.
Dace Vaļģe
29220362
09.02.2023
10.00
Izglītības iestādes (tiešsaiste edu.lu.lv)
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. – 9.klasēm.
Olimpiādes tēma:Dzejas krājums pusaudžiem „Netikumīgie” un Luīzes Pastores piedzīvojumu stāsts "Laimes bērni".
Sandra Purmale, VNIP
64207666
09.02.2023
16.00
Valmieras 5.vidusskola
Sadarbības cikls matemātikas skolotājiem. 8.nodarbība.
Ar labās prakses piemēriem dalās Valmieras 5.vidusskolas  matemātikas skolotāji.Lūgums reģistrēties nodarbībai šeit
Ligita Pickaine
29453935
13.02.2023
15.00-17.00
Valmieras 5.vidusskola
“Atbalsts skolu pašpārvaldēm”
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, skolu pašpārvalžu koordinatoriem (skolotājiem). 
Daila Ranše
15.02.2023
8.00-17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 306.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
 Piedalās bērnu psihiatrs A.Arājs.
Dace Vaļģe
29220362
16.02.2023
13.00
Tiešsaistē
“Pēctecība: No pirmsskolas uz sākumskolu”
PII sagatavošanas grupu un 1.klašu pedagogu savstarpējā mācīšanās.
Helga Mezīte
Jogita Griķe
16.02.2023
16.00
Tiešsaistē
Sadarbības cikls matemātikas skolotājiem. 9.nodarbība.
“Telpiski ķermeņi matemātikā sākumskolā un pamatskolā”. Pieredzē dalās Mazsalacas vidusskolas  matemātikas skolotāji.Pievienošanās saite.
Ligita Pickaine
29453935
16.02.2023
12.00
Valmieras Kultūras centrs
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”
Agija Veinberga
28684739
Evita Ramata
28638257
17.02.2023
11.00-13.00
Tiešsaistē
“Logoritmika bērnu prasmju attīstībā”
Seminārs Valmieras  novada izglītības  iestāžu  logopēdiem 
Eva Aplociņa
21.02.2023
16.00
Pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Lielā zāle
Valmieras novada pašvaldības mācību/metodisko jomu koordinatoru un metodisko centru vadītāju sanāksme
Jogita Griķe, VNIP
21.02.2023
10.00
Tiešsaistē
Valmieras novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
Iveta Pāže, VNIP
64207139
21.02.2023
13.00
Tiešsaistē
Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu izglītības jomā sanāksme
Guna Zvirgzda
64207123
21.02.2023
9.00-13.30
Tiešsaistē
“Autisms un autiskā spektra traucējumi. Saskarsmes īpatnības” (8h).
Mērķauditorija: izglītības iestāžu  pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls.    Lektore Dace Purēna.Pieteikšanās : [email protected]
Jogita Griķe, VNIP
21.02.2023
14.00
Tiešsaistē
Valmieras novada izglītības iestāžu sociālo pedagogu sanāksme
Dace Zariņa
26146454
21.02.2023
15.00-18.00
Vieta tiks precizēta
“Interaktīvās, koučinga metodes karjeras izglītībā un konsultēšanā”
Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem karjeras  konsultantiem.    Vadītāja Jolanta Jasukeviča.Reģistrēšanās  līdz 19.02., saite šeit: https://forms.gle/HatFt2mpi6iZgiVX7
Santa Judeika, VNIP
29277361
22.02.2023
15.00-18.00
Tiešsaistē
“Tematu plānošana teātra mākslā 4.-9.klasei ”
Profesionālās pilnveides kursi( 6h) teātra mākslas pedagogiem.   Lektore: Inga KrišānePieteikšanās : [email protected]
Jogita Griķe, VNIP
22.02.2023
15.00
Tiešsaistē
Valmieras novada izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme
Sandra Purmale, VNIP
64207666
22.02.2023
8.00-17.00
Rūjienas PII Vārpiņa
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Izbraukuma sēde Rūjienas PII Vārpiņa.
Dace Vaļģe
29220362
24.02.2023
9.00-13.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija , Zvaigžņu iela 4
Pārraudzība psihologiem
Ina Neimane
24.02.2023
Valmieras Pārgaujas sākumskola
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2023” I kārta
Agija Veinberga
28684739
Evita Ramata
28638257