Novads / Izglītība / Izglītības norises

Izglītības norises

Laiks Norises vieta Pasākums Kontaktpersona
19.04.2024 - 07.06.2024
14.00-16.40
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
„Kā izveidot labu summatīvo darbu?”
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi valodu un kultūras un mākslas jomu pedagogiem divos moduļos. Vadītāja Santa Kazaka, VPVģ. Sīkāka informācija un reģistrēšanās saite šeit:https://ej.uz/97iq      
Dace Stīpiņa
28351647
19.04.2024
Pasākums pārcelts!
Datums tiks precizēts.
Atklātās stundas inženierzinībās vērošana un analīze
Inese Purmale
29224371
19.04.2024 - 20.04.2024
No 12.00
Valmieras Viestura vidusskola
XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu!”
Zane Švēde
64207590
20.04.2024
10.30
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
Vidzemes Jauno ģeogrāfu noslēguma nodarbība “Ģeoloģijas olimpiāde”
Renāte Bērziņa
22.04.2024 - 26.04.2024
pēc izglītības iestādes izvēles
savā izglītības iestādē
Starpdisciplinārais monitoringa darbs 9.klasei
Santa Judeika
22.04.2024
14.30
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Standartizācijas sanāksme vidusskolas optimālā līmeņa angļu valodas skolotājiem
Eksāmena mutvārdu daļas vērtēšana.  
 
Ilze Dukure
22.04.2024
15.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Standartizācijas sanāksme vidusskolas augstākā līmeņa angļu valodas skolotājiem
Eksāmena mutvārdu daļas  vērtēšana.
 
Ilze Dukure
22.04.2024
9.00 - 13.00
Valmieras 2.vidusskola
Pārraudzība psihologiem
Ina Neimane
23.04.2024
10.00-18.00
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas bibliotekāru kongress “Bibliotēkas un lasīšana”
Olga Kronberga
23.04.2024
9.45
Koprades darbnīca “Dare”,Purva iela 12
“Tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā”
Valmieras novada Dizaina un tehnoloģiju skolotāju klātienes nodarbība.  
 
Juris Bedeicis
23.04.2024
16:00
Tiešsaistē
RSU Jauno Mediķu akadēmijas  nodarbība
Tēma - Pediatrija un otorinolaringoloģija.
Indra Vēvere
24.04.2024
9.00
savā izglītības iestādē
Monitoringa darbi vidusskolai fizikā, ķīmijā, bioloģijā (optimālais līmenis)
Santa Judeika
24.04.2024
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
24.04.2024
10.00
J.Daliņa stadions/manēža
Vieglatlētika “D” gr zēni un meitenes 2012.-2013.g.dz.
Komandu pieteikums līdz 17.04. Skola iepriekš   sagatavo dalībnieku kartiņas disciplīnām.
Aivars Māliņš
26350635
24.04.2024
15.00
Valmieras sākumskola, 301.kabinets.
Saruna ar Vidzemes bērnu veselības centra “Apelsīns” bērnu neiroloģi BAIBU TREIJU
Katra  skola var pieteikt vienu dalībnieku.
Jogita Griķe
64207147
24.04.2024
15.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
“Digitālo testu izstrāde platformā “Socrative” mācību sasniegumu vērtēšanai”
Sociālo zinību mācību priekšmeta skolotāju sanāksme.
Mareks Dambītis
25.04.2024
10.00-17.00
Limbažu novads
Pedagogu karjeras konsultantu pieredzes apmaiņas brauciens
Baiba Ločmele
25.04.2024
14.30
Valmieras Valsts ģimnāzija
Jauno ķīmiķu skolas nodarbība
Anda Deksne
26.04.2024
9.00-16.00
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs, pirmsskola (Jumaras ielā 9)
“Runa. Ritms. Kustība”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi  Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdiem.

  1. lekcija “Mūzikas un ritma nozīme bērna runas attīstībā”, lektore R. Pakalniņa

Eva Aplociņa
26788286
26.04.2024 - 11.06.2024
14:00–16:40
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
„Kā izveidot labu summatīvo darbu?”
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi dabas zinību un sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem divos moduļos.  Vadītāja Santa Kazaka, VPVģ.   Sīkāka informācija un reģistrēšanās saite šeit:https://ej.uz/1u5j        
Dace Stīpiņa
28351647
27.04.2024
10.00-16.00
Valmiera-Mazsalaca-Valmiera
Izglītojošs izbraukums vidusskolēniem un citiem interesentiem
Praktiska darbošanās vietējos avotos un sarunas kopā ar Jāni Bikši (ģeogrāfs, grāmatu autors, Vidzemes Augstskolas lektors).  Dalība bez maksas, vietu skaits ierobežots.  Vairāk informācijas un pieteikšanās https://biblioteka.valmiera.lv/izglitojoss-izbraukums-kopa-ar-jani-biksi/    
Alīna Pūce
64250831
29.04.2024
13.00
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs
Valmieras novada speciālo pedagogu tikšanās
Ineta Duģele
29621321
30.04.2024
9.00
savā izglītības iestādē
Monitoringa darbi vidusskolai dabaszinībās (vispārīgais līmenis)
Santa Judeika
30.04.2024
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362