Novads / Izglītība / Izglītības norises

Izglītības norises

LaiksNorises vietaPasākumsKontaktpersona
01.12.2023
13.00
PII "Burtiņš"
Valmieras novada speciālo pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs
Ineta Duģele
29621321
01.12.2023
10.00-13.00
Tiešsaistē
Filozofijas valsts 10.olimpiādes 2.posms 11.-12.klasēm
Santa Judeika
29277361
02.12.2023
10.00
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
Jauno Ģeogrāfu skolas nodarbība.
Tēma - Mežu ģeogrāfija
Renāte Bērziņa
29193794
04.12.2023
10.00-12.00
Tiešsaistē
Vācu valodas valsts 54.olimpiādes 2.posms 10.-12.klasēm
Santa Judeika
29277361
04.12.2023
15.00-17.00
Zoom tiešsaiste
„Vienota pieeja skolēncentrētu mācību stundu īstenošanā un pašvadītas mācīšanās sekmēšanā”
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi. Pieteikšanās: https://ej.uz/grq1
Dace Stīpiņa
28351647
05.12.2023
16:00
Tiešsaistē
RSU Jauno Mediķu akadēmijas nodarbība
Tēma - Psihosomatika un psihoterapija.
Indra Vēvere
26457588
05.12.2023
12.00
Valmieras 2.vidusskola, Raiņa ielā 11
Valmieras novada pirmsskolas vadītāju vietnieku sanāksme.
“Labā prakse -svētku noskaņās”.
Ineta Vanaga – Plūksna
28465040
Guna Zvirgzda
64207123
05.12.2023
8.30-17.00
Valmieras Muzeja pedagoģisko nodarbību un semināru telpā. Bruņinieku iela 1, Valmierā
“PIRMĀ PSIHOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA”
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"  mācību pamatkurss. Pieteikšanās šeit:
Baiba Ločmele
20175075
05.12.2023
14.00 -16.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
“Izlaušanās spēles kā iekļaujoša izglītības metode latviešu valodas, literatūras un klases stundās”
Teorētiska un praktiska nodarbība. Vada Gulbenes novada ģimnāzijas skolotājas V. Medniece un Z. Grinberga. (vietu skaits ierobežots)Pieteikšanās - https://forms.gle/RhCFZ2WLCQR4JtCr6
Baiba Bikše
29466490
05.12.2023
Izbraukšana no Valmieras Kultūras centra stāvlaukuma 8.40
Siguldas novads
Dizaina un tehnoloģiju skolotāju pieredzes apmaiņas izbraukums uz Siguldas novadu
Juris Bedeicis
05.12.2023
17.00
Tiešsaistē
Sanāksme sociālo zinību jomas pedagogiem
Mareks Dambītis
06.12.2023
13.00
Valmieras kultūras centrs
Erudīcijas spēle “Zini! Mini! Uzzini!” Valmieras novada skolēniem
Gustavs Māziņš
26989636
06.12.2023
8:30-17:00
Valmieras Muzeja pedagoģisko nodarbību un semināru telpā. Bruņinieku iela 1, Valmierā.
“PIRMĀ PSIHOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA”
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"  mācību pamatkurss.   Pieteikšanās šeit:
Baiba Ločmele
20175075
06.12.2023
15.00-17.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
“Aktivitātes un uzdevumi tekstpratības veicināšanai vēstures stundās”
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (Juris Mūrnieks). Pieteikšanās: https://ej.uz/ui6g
Dace Stīpiņa
28351647
06.12.2023
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
06.12.2023
Laiki ir saskaņoti
Valmieras Gaujas krasta vidusskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
“Uzdevumi.lv” apmācības “Ātrie testi”
Jogita Griķe
64207147
07.12.2023
16.30
Tiešsaistē Google Meet
Seminārs Valmieras novada fizikas un inženierzinību skolotājiem
Inese Purmale
29224371
07.12.2023
16:00
Tiešsaistē
Bioloģijas un ķīmijas skolotāju seminārs
Tiešsaistes saite : https://meet.google.com/oyq-ppju-xkc 
Anda Deksne
28317973
08.12.2023
10.00-12.00
Tiešsaistē
Vēstures valsts 30.olimpiādes 2.posms 9.- 12.klasēm
Santa Judeika
29277361
08.12.2023
15.15
Valmieras Valsts ģimnāzija
Jauno fiziķu skolas nodarbība
Inese Purmale
29224371
08.12.2023
14.00-17.00
Valmieras Muzeja pedagoģisko nodarbību un semināru telpā. Bruņinieku iela 1, Valmierā.
Meistarklase “Kritiskā domāšana un problēmrisināšana” Valmieras novada pedagogiem karjeras konsultantiem
Pieteikšanās šeit:
Baiba Ločmele
20175075
08.12.2023 - 09.12.2023
Izbraukšana 5.30
no Kultūras centra stāvlaukuma
Valmieras novada izglītības iestāžu direktoru/vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili.
Pieteikšanās šeit:
Iveta Pāže
64207139
08.12.2023
Izbraukšana 8.00 no Valmieras Valsts ģimnāzijas
RTU
Jauno ķīmiķu skolas izbraukuma nodarbība
Anda Deksne
28317973
08.12.2023
Laiki ir saskaņoti
Rūjienas vidusskola, Mazsalacas vidusskola
“Uzdevumi.lv” apmācības “Ātrie testi”
Jogita Griķe
64207147
09.12.2023
10.00-13.00
Valmieras Muzeja pedagoģisko nodarbību un semināru telpā. Bruņinieku iela 1, Valmierā.
Pārmaiņu metode NEIROGRAFIKA Valmierā
Pieteikšanās šeit:
Baiba Ločmele
20175075
11.12.2023
15:00-17:00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Jauno Juristu skolas nodarbība.
Tēma – Konstitucionālās tiesības un tiesībsargājošās iestādes.
Silvija Indāne
26302762
11.12.2023
Izbraukšana no KC stāvlaukuma 13.30
Cēsu novada, Liepas pagasts
Valmieras novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā meistarklase “Maizes mājā”
Jogita Griķe
64207147
12.12.2023
16:00
Tiešsaistē
RSU Jauno Mediķu akadēmijas nodarbība
Tēma - Onkoloģija.
Indra Vēvere
26457588
12.12.2023
15.00-17.00
Valmieras Viestura vidusskola
Dabaszinību mācību priekšmeta jomas koordinatoru sanāksme
Pieteikšanās: [email protected]
Lolita Trauliņa
13.12.2023
Izbraukšana 13.00
no Kultūras centra stāvlaukuma
Valmieras novada  izglītības iestāžu direktoru vietniekiem izglītības jomā, Valmieras novada mācību priekšmetu/jomu koordinatoriem un Metodisko centru vadītājiem meistarklase Brantu muižā
Sandra Purmale
64207666
13.12.2023
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
13.12.2023
14.00
Tiešsaistē
Sociālo pedagogu sanāksme
Dace Zariņa
26146454
14.12.2023
13.00 – 16.00
Vieta tiks precizēta
Valmieras novada izglītības iestāžu bibliotekāru seminārs
Olga Kronberga
15.12.2023
10.00-15.00
Valmieras kultūras centrs
Konference “Labbūtība. Labi. Būt.”
Valmieras novada pašvaldības  interešu izglītības,  profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogu,karjeras konsultantu,  jauniešu centru darbinieku konference.
Jogita Griķe
64207147
18.12.2023
13.00
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
Valmieras novada speciālo pedagogu meistarklase “ Dabas vides estētikas metožu izmantošanas iespējas speciālā pedagoga darbā”
Ineta Duģele
29621321
18.12.2023
14.00 – 16.00
Tiešsaistē ZOOM
“Tekstpratības veicināšana un vienotu stratēģiju izmantošana dabaszinību jomas mācību stundās”
Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides kursi.  Vada Kārlis Krastiņš.   Pieteikšanās: https://ej.uz/2sm8
Dace Stīpiņa
28351647
19.12.2023
Izbraukšana 8.45
no Valmieras Valsts ģimnāzijas
Jauno Mediķu akadēmijas izbraukuma nodarbība RSU Anatomijas muzejā
Pieteikšanās esošajiem Jauno Mediķu akadēmijas dalībniekiem līdz 8.decembrim, rakstot uz e-pastu:[email protected].
Indra Vēvere
26457588
19.12.2023
13.00
Valmieras Gaujas krasta vidusskola- attīstības centrs (Jumaras iela 9, Valmiera)
Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdu meistarklase
“Vārdu krājuma paplašināšana, leksiskās tēmas “Ziemassaulesjostu aužot ”ietvaros”
Eva Aplociņa
26788286
20.12.2023
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
27.12.2023
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
28.12.2023
10.00-12.00
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
“Klasvadības stratēģijas efektīvākai mācību procesa norisei”
Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides kursi. Vada Dace Stīpiņa.Pieteikšanās: https://ej.uz/d4vi
Dace Stīpiņa
28351647
28.12.2023
12.30-1.30
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
“Tekstpratība un efektīvu lasīšanas stratēģiju izmantošana angļu valodas stundās”
Pedagogu profesionālās kompetences   pilnveides kursi. Vada Karīna Dūne.Pieteikšanās: https://ej.uz/8myp
Dace Stīpiņa
28351647
29.12.2023
8.00 - 17.00
Valmieras Sākumskola L.Paegles iela 40 A 315.kab.
Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Dace Vaļģe
29220362
03.01.2024
10.00
Valmieras sākumskola
“Pēctecība: No pirmsskolas uz sākumskolu”
PII sagatavošanas grupu un 1.klašu pedagogu diskusiju seminārs.  Pieteikšanās līdz 23.12. https://forms.gle/LHRuUrASdxTmFEm67  
Helga Mezīte
Ineta Vanaga-Plūksna
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux