Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Audita un kvalitātes vadības nodaļa

Pašvaldība

Audita un kvalitātes vadības nodaļa

64207156
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Indra Čākure[email protected]Audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja64207156
Evija Ozoliņa[email protected]Iekšējais auditors64207858
Olga Ozola[email protected]Personāla un kvalitātes vadītājs64207148
Ilvija Brence[email protected]Datu aizsardzības speciāliste64210687
Līga Ikauniece[email protected]Personāla speciāliste-juriskonsulte64207133
Mairita Lakstiņa[email protected]Juriste64207146
Aija Oseaija.os[email protected]Pakalpojumu vadītāja64207145

Audita un kvalitātes vadības nodaļas mērķi un uzdevumi

Mērķis:

  • Iekšējā audita jomā – ar neatkarīgas, objektīvas pārliecības radīšanu un konsultēšanu palīdzēt Valmieras pilsētas pašvaldībai sasniegt tās mērķus un uzlabot pašvaldības darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti un sniedzot ieteikumus tās pilnveidošanai;
  • Personāla vadības jomā – nodrošināt pašvaldības mērķiem un vajadzībām atbilstošu personāla attīstības politiku un darbību;
  • Kvalitātes vadības jomā – nodrošināt pašvaldībā ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, pilnveidošanu un pārraudzību;
  • Personu datu aizsardzības jomā – nodrošināt pašvaldības mērķiem un vajadzībām atbilstošu personu datu aizsardzības sistēmas uzturēšanu.

Uzdevumi:

  • Veikt iekšējā audita gada plānā paredzētos kārtējos auditus un tematiskās pārbaudes. Sagatavot un iesniegt pašvaldības vadībai informāciju par auditu rezultātiem, un sekot līdzi ieteikumu ieviešanai;
  • Izstrādāt un vadīt pašvaldības personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus. Sniegt atbalstu interešu konflikta novēršanā pašvaldībā.
  • Nodrošināt pašvaldībā ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pārraudzību, sniegt priekšlikumus tās pilnveidei;
  • Analizēt un noteikt pašvaldības atbilstību datu aizsardzības jomā.
Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas nolikums